Techstep tildeles rammeavtale for norsk helsesektor

Techstep er tildelt en rammeavtale med potensiell verdi på inntil 650 millioner kroner med Sykehusinnkjøp HF, det nasjonale innkjøpsorganet for den norske spesialisthelsetjenesten,

Les mer

Techstep tildeles rammeavtale for norsk helsesektor

november 1, 2022

Hva kreves for å ivareta «den nye arbeidshverdagen»?  

For de fleste organisasjoner vil «den nye arbeidshverdagen» bety helt andre måter å jobbe på enn før pandemien. Flere arbeidsmåter som ble innført under pandemien, har nå blitt utviklet videre og har blitt beste praksis. Eksternt først (Remote First) eller virtuelt først (Virtual First) har nå blitt vanlig praksis i mange organisasjoner.