Västtrafik

Västtrafik bistår 440 000 passasjerer daglig, mens vi besørger supporten på det mobile billetteringssystemet deres. Vi utvikler deler av dette systemet med Codes CortexDecoder SDK.

Västtrafik

Fakta

Transport-Bus-1

Sektor:

Kollektivtransport

Transport-Trips

Turer/dag:

947 000

Transport-Miles

Mil/dag:

47 500

Location

Lokasjon:

Sverige

Transport-Riders

Passasjerer/dag:

444 000

Tram-Vasttrafik-Photo-Eddie-Lothman

Langsiktige klimamål om utslippsreduksjoner

Stadig flere svensker lar bilen stå og benytter i stedet kollektivtransport. Dette skiftet skyldes for en stor del Sveriges langsiktige klimamål om å redusere utslippene fra innenlands transport med minst 70 prosent i perioden 2010–2030. Foreløpig ser planen ut til å være i rute: I flere år på rad har Sverige ligget blant verdens ti mest bærekraftige land basert på miljøytelsesindeksen deres.

Ticket-Control-Vasttrafik-Photo-Sofie-Lahtinen-Carlsson
Utfordringen

Transporterer 444 000 passasjerer daglig

Nasjonale bærekraftsmål alene kan imidlertid ikke forklare kollektivtrafikkens økende popularitet. Sveriges intelligente, forenklede og passasjervennlige infrastruktur for kollektivtrafikk har en ytelse og driftssikkerhet som gjør den til et levedyktig alternativ til private motorkjøretøy. Dette skiftet har utvilsomt noe å gjøre med de løpende forbedringene hos svenske transportselskaper som for eksempel Västtrafik

Västtrafik er et offentlig transportselskap i Västra Götaland, en industriregion i Vest-Sverige. Firmaets transportløsninger omfatter busser, tog, trikker og båter, som til sammen transporterer rundt 444 000 passasjerer hver dag – og på den måten bidrar til å oppnå Sveriges ambisiøse målsettinger for miljømessig bærekraft. Västtrafiks tidligere system baserte seg på en eldre plattform som trengte å moderniseres for å møte behovene til et stadig økende antall passasjerer som ønsker seg stabilitet og driftssikkerhet. Firmaet etterspurte derfor en ny del av et mobilt billetteringssystem som effektivt kunne ta hånd om billettsalg og skanning om bord på transportmidlene deres.

;obile-Ticket-Vasttrafik-Photo-Eddie-Lothman
Løsningen

Mobilitetsløsninger for offentlig billettering

I 2018 valgte Västtrafik Techstep som leverandør for deler av en effektivisert opplevelse som inkluderte en mobil billetteringsløsning. Fra hovedkontoret vårt i Karlstad i Sverige tilbyr vi maskin- og programvareløsninger for mobilitet samt livsløpsløsninger for IT-utstyr som hjelper nordiske virksomheter med å tilpasse seg en verden i endring på en smart og bærekraftig måte.

Techsteps enheter er tilpasset Nordens varierende klima og tilbyr suveren holdbarhet til en vesentlig lavere kostnad enn andre løsninger for røffe forhold. I tillegg er de brukervennlige mobilenhetene våre utstyrt med avansert teknologi som holder brukerne koblet til det nye billetteringssystemet fra Samtrafiken, den svenske kollektivtransportmyndigheten.

Electric-Bus-Vasttrafik-Photo-Thomas-Harrysson

Fremragende kundeservice til en konkurransedyktig pris

Västtrafik jobber ut fra den filosofien at en mobil billetteringsløsning må levere en fremragende kundeopplevelse til en konkurransedyktig pris for å kunne kalle seg den beste i klassen. For å omsette denne filosofien til praksis konsentrerte Techsteps utviklere seg om kodeskanningen, et virksomhetskritisk element som er nødt til å fungere godt under alle miljø- og lysforhold. Dette var ingen enkel oppgave, gitt de store passasjermengdene og miljøer som spenner fra kaier med sjøsprøyt, nedsnødde bussholdeplasser og grelt belyste togstasjoner.

Smartdevice
"Det var nødvendig å kunne lese Aztec-koder med stor datastørrelse med binære utdata, og det var ikke mange programvareskannere som taklet oppgaven særlig bra"
Ticket-Control-Västtrafik

Konsekvent ytelse

Solid, reproduserbar ytelse er én ting. Konsekvent ytelse når man skanner mobiltelefonbilletter i konstant skiftende omgivelser, er noe helt annet. 

– Vi var nødt til å optimalisere skanneprosessen og oppnå både hurtig fokus og solid lesbarhet under skiftende forhold.
Det er fordi skanning av koder foregår så å si overalt, fra en dårlig belyst mobilskjerm utendørs i sterkt sollys, til en sterkt belyst mobilskjerm i de mørkere delene av en T-bane- eller togstasjon, tilføyer Magnusson. 

Det ble tydelig at Techstep trengte en kodeskanningsprogramvare i bedriftsklasse for å levere en feilfri brukeropplevelse.

Smartdevice
"Vi researchet markedet for kodeavlesningsprogrammer, og oppdaget at Code Corporations CortexDecoder® var perfekt egnet, siden den kombinerte rett løsning med rett prismodell"
cortexdecoder_soft_scanning_sdks_600x600-product

Kodeleseren CortexDecoder fra Code

Codes CortexDecoder programvareutviklingssett (SDK) for kodeavlesning ble testet i spesifikke virkelige scenarioer for å verifisere at det virkelig var det beste valget. Under evalueringen testet Techstep-teamet funksjonaliteten ved avlesning av genererte billettprøver i store Aztec-koder med binær avlesningmodus, der strenger representerte billetter. I tillegg til å teste i ulike omgivelser, undersøkte teamet skanneegenskapene på praktisk talt enhver type skjerm, enten de var fulle av regndråper eller fulle av smuss og flekker. 

– Leseytelsen [med CortexDecoder] mer enn oppfylte forventningene ved bruk av standardinnstillingene, men da vi satte statisk fokusmodus til en armlengdes avstand fra målet, fikk vi merkbart raskere avlesninger av kodene. Codes dekoder var ikke bare rask, men også veldig flink til å lese skadede QR-koder (med «redundans»).
Evnen til å stille inn en fast-fokus-avstand for kameraet gjorde en enorm forskjell for rask kodeavlesning, avslutter Lundin.
Boat-Vasttrafik-Photo-Eddie-Lothman
Resultatet

Våger å ta
en stor risiko

Västtrafiks bærekraftsengasjement er tydelig i retningslinjene deres for kundeservice: Firmaet refunderer halve billettprisen til passasjerer som blir forsinket med mer enn 20 minutter. Beløpet kan virke lite, men ordningen viser hvilken tillit Västtrafik har til systemene (som billettering) og leverandørene (som Techstep) sine. Västtrafik drifter en flåte på 1857 busser, 101 tog, 263 trikker og 36 båter som til sammen gjennomfører 947 000 turer på over 76 000 km (nesten 12 ganger rundt jorden) hver dag. I den målestokken kan små forsinkelser summere seg opp til veldig store tap – ikke bare for Västtrafik, men for allmennhetens oppfatning av kollektivtilbudet, og derfor også for kollektivtrafikkens avgjørende rolle i å redusere Sveriges karbonutslipp.

Gitt dette enorme ansvaret er det innlysende hvorfor Västtrafik har valgt å bruke våre nøkkelferdige mobilitetsløsninger for datafangst og sanntidstilgang til viktige data. Hver billett som blir vellykket skannet på en mobilskjerm, er én biltur mindre og bringer Sverige nærmere bærekraftsmålene for 2030.

Samarbeid med Techstep og Code Corporation

Ta skanningen din til neste nivå

Styrk ytelsen og dataanalysen til firmaet deres med kodeskanning og datafangst i bedriftsklasse.

Samarbeid med Techstep og Code Corporation

Hvordan kan vi hjelpe deg videre?

Ta kontakt med oss, og vi finner den løsningen som passer best for din virksomhet - sammen med deg. 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Mobilteknologi kan gi en positiv effekt for de ansattes mobiler og nettbrett, men da må man tenke helhet. Vi gir deg kunnskap og inspirasjon i våre månedlige nyhetsbrev.