Din guide til en problemfri mobiladministrasjon

Fordelene ved å integrere mobilteknologi og enheter i bedrifter og arbeid er unektelig, men det er viktig å håndtere enhetene på riktig måte.

I guiden vår legger vi fram viktige faktorer som bør tas i betraktning ved anskaffelse, implementering og administrasjon av mobile enheter i bedrifter:

  • Registrering av enheter og brukere

    Med nye mobilbrukere oppstår ulike utfordringer, fra å imøtekomme individuelle preferanser og spesifikk funksjonalitet for ulike brukergrupper, til tekniske oppgaver som registrering i virksomhetens MDM-system. Å sikre en problemfri start for nye mobilbrukere er helt avgjørende.

  • Bruk av mobile enheter
    Ved aktiv bruk oppstår det ulike hendelser, support- og reparasjonssaker, oppdateringer av operativsystem, nye apper tas i bruk osv. Kontroll over hele den mobile flåten, både når det gjelder mobil enheter og programvare, er kritisk for effektiv og sikker administrasjon.
  • Avregistrering av enheter og brukere
    Avhending og avregistrering er en viktig prosess å få kontroll over. Mobiltelefoner har en tendens til å bli liggende ute i virksomheten med en direkte innvirkning på sikkerhet, bærekraft og kostnader.

Vår guide gir deg verdifull innsikt i hele livssyklusen til mobile enheter, samt anbefalinger for effektiv, sikker og skalerbar implementering av både enheter og arbeidsmetoder.

NO_Whitepaper_Enterprise-openbook-1
Last ned guiden!

Legg igjen informasjonen din nedenfor for å få tilgang til guiden. Du vil også få den tilsendt via e-post.