Forbedre administrasjonen av mobile enheter i offentlig sektor

Det er mange fordeler for offentlig sektor ved å innføre mobile arbeidsmåter, blant annet økt tilgjengelighet, høyere servicenivå og en mer produktiv offentlig forvaltning.

I denne guiden vil vi fremheve viktige faktorer som bør tas i betraktning ved anskaffelse, implementering og administrasjon av mobile enheter i offentlig sektor:

  • Registrering av enheter og brukere

    Med nye mobilbrukere oppstår ulike utfordringer, fra å imøtekomme individuelle preferanser og spesifikk funksjonalitet for ulike brukergrupper, til tekniske oppgaver som registrering i virksomhetens MDM-system. Å sikre en problemfri start for nye mobilbrukere er helt avgjørende.

  • Bruk av mobile enheter
    Ved aktiv bruk oppstår det ulike hendelser, support- og reparasjonssaker, oppdateringer av operativsystem, nye apper tas i bruk osv. Kontroll over hele den mobile flåten, både når det gjelder mobil enheter og programvare, er avgjørende for effektiv og sikker administrasjon.
  • Avregistrering av enheter og brukere
    Avhending og avregistrering er en viktig prosess å få kontroll over. Mobiltelefoner har en tendens til å bli liggende ute i virksomheten med en direkte innvirkning på sikkerhet, bærekraft og kostnader.

Vår guide gir deg verdifull innsikt til hele mobilenhetens livssyklus sammen med anbefalinger for effektiv, sikker og skalerbar implementering av mobile enheter og arbeidsmåter.

Forbedre administrasjonen av mobile enheter i offentlig sektor
Last ned guiden!

Legg igjen informasjonen din nedenfor for å få tilgang til guiden. Du vil også få den tilsendt via e-post.