Live webinar

Remote and frontline workers - Are you ready for them?

👇 Sett av tiden i din kalender allerede nå!
20. oktober
Kl. 09.00-11.00
Online
Gratis å delta 


0,7 billioner er det vi kaller remote workers. 2,76 billioner er Frontline workers. Hvordan kan du som arbeidsgiver ivareta en fremtid som er i kontinuerlig utvikling?

Hvordan kan du få deres mobile enheter inn i en helhetlig livsløpstankegang? Hvordan spille på lag med teknologien, så tidkrevende, manuelle og ofte kjedelig oppgaver kan gjøres smartere. Hva med å kunne frigjøre tid til andre mer lønnsomme oppgaver?  Dette er noe av det vi vil snakke om til høsten. Tillegg vil vi belyse viktige temaer som sikkerhet og personvern og ikke minst hvilke miljøavtrykk du kan være med å påvirke. 

Bli med oss på høstens tech-event i oktober når vi byr på spennende paneldebatter, kundecaser, partnersamtaler og våre mobilitetskonsulenter  som skal snakke om hvordan jobbe smartere med mobil teknologi på arbeidsplassen. 
Mer info vil kommer i august. Men du kan melde deg på allerede i dag!

 

 

 

Fyll ut skjema

Sikr deg plass til høstens event allerede nå. Mer info vil komme etter sommeren! 

Smarter mobile technology

La deg bli inspirert