Mobile Tech Forum | On-Demand Webinar | 20 min

Samsung: Bærekraft i alle ledd

Samsungs forpliktelse til global bærekraft er eksemplifisert i deres omfattende bærekraftstrategi som inkluderer en rekke initiativer.

I dette webinaret forteller Samsungs Sustainability & Corporate Affairs Manager Matilda Norrman om deres arbeid for å skape mer bærekraftige og energieffektive produkter. Du vil også høre mer om deres arbeid for å oppnå nullutslipp av karbon, utvide bruken av fornybar energi, utvikling av energieffektive produkter og ansvarlig gjenbruk av vannressurser og mye mer. 

Lær mer om: 

  • Hvordan Samsung nøye håndterer alle stadier av produktets levetid, for å sikre bærekraft i alle ledd.
  • Hvordan øke levetiden til mobile enheter samtidig som miljøpåvirkningen reduseres og brukeropplevelsen forbedres.
  • Hvordan de jobber for å gjenbruke materialer i enhetene for å minimere avfall og optimalisere ressursbruken.

Registrer deg i dag og se webinaret når det passer deg! 

Samsung: Bærekraft i alle ledd

Registrer deg nå og se umiddelbart!

Fyll inn detaljene dine under for umiddelbar tilgang til vårt on-demand webinar.