Radiator - ett VVS-företag med kontoret på fickan

Radiator - ett VVS-företag med kontoret på fickan

Facts

Sector

Bransch :

VVS och rörinstallationer

Employees

Anställda:

470

Client since

Kund sedan:

2019

Location

Land:

Sweden

Info-Icon

Orter:

30

Smart teknik och mobila säkerhetslösningar 

Hur kan smart teknik och mobila säkerhetslösningar göra jobbet enklare för en rörmokare? VVS-företaget Radiator startade en digital resa för att underlätta det dagliga arbetet för sina anställda. Tillsammans med Techstep lyckades de med utmaningen att skapa en digital plattform för mobilitet och digital transformation, för ett växande företag i en traditionell bransch. 

 
Techstep---Radiator---Mobila-lösningar-2

Att förenkla jobbet för montören på bygget

Inom Radiator finns spetskompetens för alla områden som gäller värme och vatten. Tjänsterna utförs bland annat av montörer som arbetar ute på fältet på olika platser runt om i landet.

Det finns därför ett stort behov av mobila lösningar som kan göra det dagliga arbetet smidigt och effektivt. För cirka två år sedan började man titta på möjligheten att digitalisera arbetsordrarna för sina montörer. Den tidigare arbetsgången innehöll flera manuella moment som var både tidsödande och administrativt krävande.

– Alla arbetsordrar, med bland annat tidsrapportering och materialanvändning, hanterades på handskrivna papper som sedan fick renskrivas och bearbetas på varje enskilt kontor. Pappershanteringen fungerade såklart mindre bra, inte minst med tanke på att våra montörer ofta gör arbeten i smutsiga miljöer, säger Martin Halvarsson, teknisk verksamhetsutvecklare på Radiator VVS.

Det fanns därmed ett starkt behov av att förenkla arbetsflödet. Ambitionen var att hitta nya verktyg som kunde skala bort så många tidsödande moment som möjligt, men som samtidigt var enkla och användarvänliga.

Techstep---Radiator---Mobila-lösningar-1

En säker plattformför mobila enheter

I de diskussioner som inleddes med Techstep hittade man snabbt fram till en lösning som svarade mot de tekniska krav man hade ställt upp. Utgångspunkten blev manageringsplattformen MobileIron UEM som är ett system för hantering av mobila enheter och dess data. Här är varje telefon eller surfplatta inom företaget ansluten till ett enhetsprogram som bland annat innebär att man kan sända ut färdigkonfigurerade profiler och sätta säkerhetsaspekter för varje enhet. Tack vare systemets klientskydd, Mobile Threat Defense, kan man också dela ut affärsdata och appar till organisationen, utan oro för att känslig data sprids vidare. För Radiator har lösningen inneburit att man numera kan hantera flera arbetsmoment digitalt med hjälp av appar i telefonen eller på surfplattan. Implementeringen har skett i en rask takt och redan tio veckor efter det att kontraktet skrevs med Techstep kunde man påbörja lanseringen av det nya systemet.

– I februari började vi utrullningen av MobileIron och nya mobila enheter som är utrustade med ett affärssystem som ger stöd för digital orderhantering och tidsrapportering, säger Martin Halvarsson.

Med de nya mobila enheterna behöver användarna endast logga in med sina företagsuppgifter vid uppstart och sedan sköter UEM-systemet resten. Appar, WiFi-inställningar, säkerhetspolicys och behörighetsgrad pushas ut till enheten så att Radiators medarbetare kan påbörja sin arbetsdag direkt. Om användaren skulle behöva stöttning i något moment finns Techsteps supportavdelning nära tillhands för att bistå med snabb hjälp.

Xcover Pro - Samsung

Prestandakrav för en tuff arbetsmiljö

I samband med lanseringen såg man även behovet av nya mobiltelefoner och surfplattor som hade teknisk kapacitet att matcha det nya systemet. Till montörerna, som ofta arbetar i tuffa miljöer, valde man en IP-klassad Samsung Enterprise Edition-modell.

– Samsungs modeller har bra prestanda och ett tilltalande pris. Telefonerna utsätts ju ofta för byggdamm och smuts. Därför är det även viktigt att montörerna kan använda sig av en modell som är tålig.

Vill du öka flexibiliteten för din mobila arbetskraft?

Screenshot 2022-05-11 at 13.23.41

Smart teknik ger nöjda medarbetare

Med smart teknik och avancerade säkerhetslösningar lyckades Radiator skapa en mobil nystart som varit till glädje och nytta för såväl montörerna på fältet som företagets administrativa personal. Erfarenheterna så långt kan sammanfattas som mycket positiva och de anställda har signalerat att de är mer än nöjda.

– Inledningsvis var reaktionerna lite blandade, men redan efter två veckor jublade alla. De insåg snabbt att de sparade väldigt mycket tid. Montörerna behöver till exempel inte längre åka in till kontoret för att få ett nytt jobb, det säger bara pling i telefonen så kan de ge sig ut på nästa uppdrag. Vi har även fått glad respons från vårt huvudkontor där man slipper lägga tid på att mata in tidsuppgifter manuellt, säger Martin Halvarsson.

Employees

Nytt samarbete med Techstep

Förändringarna har inneburit stora vinningar för hela verksamheten. Enligt Martin Halvarsson är det dock svårt att ge några exakta siffror på vad effektivitetsförbättringarna har inneburit rent ekonomiskt.

– Det är givetvis svårt att mäta, men visst ser vi att det har varit ett lyft för hela organisationen och att det har påverkat ekonomin i positiv riktning.

En annan fördel i det ekonomiska hänseendet är att hela lösningen – avseende UEM, MTD, mobila enheter, service och support – tillhandahålls som en tjänst med en fast månadskostnad. Det har inneburit att man inte behöver belasta ekonomin med höga initialkostnader samtidigt som man får en god kontroll och överblickbarhet över företagets kostnader.

Techstep---Radiator---Logga

I startgropen för nya satsningar

Det nya systemet har skapat en god grund för en fortsatt tillväxt och nya digitala lösningar. Redan nu börjar Martin Halvarsson och Radiator ta sats för nästa fas i utvecklingen.

– Det finns många tankar. I nästa fas ska vi börja titta på att flytta vissa delar av dokumentationen kring aktuella byggen och projekt, från traditionell filhantering till en SharePoint-lösning för hela företaget. Det kommer innebära att våra montörer får tillgång till den projektdokumentation de behöver ute på fältet, via sin mobil eller surfplatta.

Med nöjda medarbetare, effektiviserade processer och ett mobilt kontor på fickan tar Radiator steget vidare för att skapa fler digitala fördelar i VVS-branschen. Tack vare en driven personal, stark förändringsvilja och ett stöd av mobila lösningar väntar en spännande framtid med helt nya möjligheter.

Snabba fakta om

Radiator VVS AB

Radiator utför projekt inom VVS och rörinstallationer åt fastighetsägare, förvaltare, industri, företag och offentlig verksamhet. Med över 470 anställda fördelat på 30 orter erbjuder de sina tjänster över hela landet. Huvudkontoret är beläget i Örebro.

Making work mobile

Vill du skapa fördelar med mobila tjänster och lösningar?

Kontakta oss så hjälper vi dig att utveckla din verksamhet med stöd av mobilitet.