Hur kan ditt företag bättre hantera mobila enheter?

Det finns stora fördelar för företag att införa mobila arbetssätt, ökad tillgänglighet, högre servicegrad och en mer produktiv offentlig förvaltning. 

I den här guiden går vi steg för steg igenom vad som bör beaktas vid upphandling, implementering och hantering av mobila enheter inom den privata sektorn:

  • Registrering av enheter och användare

    När man tar in nya mobilanvändare uppstår utmaningar, från att tillgodose personliga preferenser till specifik funktionalitet för olika användargrupper till tekniska uppgifter så som registrering i verksamhetens MDM-system. Att säkerställa en smidig start för nya mobilanvändare är avgörande.

  • Användning av mobila enheter
    Under aktiv användning inträffar mängder av händelser, support- och reperationsärenden, uppdateringar av operativsystem, nya appar tas i bruk osv. Kontroll över hela mobile flottan både vad gäller mobil hårdvara och mjukvara är avgörande för en effektiv och säker hantering.
  • Avregistrering av enheter och användare
    Processen för återtag av enheter är ett viktig moment att få kontroll på. Mobiltelefoner tenderar att bli kvar ute i verksamheten med direkt påverkan på säkerhet, hållbarhet och kostnad. 

Vår guide ger dig viktiga insikter under hela den mobila enhetens livcykel tillsammans med rekommendationer för effektivt, säkert och skalbart införande av mobila enheter och arbetssätt. 

Förbättra hanteringen av mobila enheter inom den privata sektorn
Ladda ner guiden!

Lämna din information nedan för att komma åt guiden. Vi kommer också att skicka den till din e-postkorg.