Template

Mobile Policy mall

Har ditt företag tydliga riktlinjer för användningen av jobbets mobiltelefoner? Om inte – ladda ner vår Mobile Policy mall och ta fram stabila och transparenta mobilpolicyer som kan användas i ert företag.

I denna nedladdningsbara templaten finner du en redigerbar PDF som du kan använda för att skräddarsy tydliga mobilpolicyer.

Mallen innehåller viktiga aspekter som bör finnas med i en mobilpolicy, samt exempel som visar hur texter och punktlistor kan se ut.

Det här innefattar till exempel bestämmelser kring hård- och mjukvara, mobilens säkerhet och åtgärder när en mobiltelefon inte längre ska eller kan användas.

Mobil Policy Template

Ladda ner template

Fyll i formuläret för att få tillgång till templaten. Vi skickar den även i ett e-mail så att du inte tappar bort den.