Mobile Tech Forum | On-Demand Webinar | 20 min

Samsung: Hållbarhet i alla led

Samsungs engagemang för global hållbarhet exemplifieras i deras omfattande hållbarhetsstrategi, som innehåller en rad initiativ.

I detta seminariet berättar Samsungs Sustainability & Corporate Affairs Manager Matilda Norrman, om deras arbete för att skapa mer hållbara och energieffektiva produkter. Du får även höra mer om deras arbete för att uppnå noll koldioxidutsläpp, utöka utnyttjande av förnybar energi, utvecklingen av energieffektiva produkter och ansvarsfull återanvändning av vattenresurser och mycket mer. 

Lär dig mer om: 

  • Hur Samsung noggrant hanterar alla stadier i produktlivsspannet, för att säkerställa hållbarhet i alla led. 
  • Hur man kan öka produktlivslängden för mobila enheter och samtidigt minska miljöpåverkan och förbättra användarupplevelsen.
  • Hur dom arbetar för att återanvända material i enheterna, för att minimera avfall och optimera resursanvändningen.

Anmäl dig i dag och titta när det passar dig! 

samsung q3 post_updated1080 x 1080 _ LP_SE

Registrera dig nu och titta direkt!

Fyll i din information nedan så får du omedelbart tillgång till vårt on-demand webinar.