Warunki korzystania

Niniejsza umowa obowiązuje między użytkownikiem tej strony internetowej oraz Techstep ASA – właścicielem strony internetowej. Uznaje się, że Twoja zgoda na przestrzeganie niniejszych warunków następuje przy pierwszym korzystaniu z Witryny. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków, natychmiast zaprzestań korzystania z Witryny. Niniejsza eitryna podlega przepisom norweskiego prawa, w tym przepisom dotyczącym prywatności i praw autorskich, i jest z nimi powiązana.

  1. Definicje i interpretacja

W niniejszej umowie następujące warunki mają następujące znaczenie:

  • Treść oznacza dowolny tekst, grafikę, obrazy, audio, wideo, oprogramowanie, kompilacje danych i wszelkie inne formy informacji, które mogą być przechowywane na komputerze, który pojawia się na tej stronie lub stanowi jej część;
  • Techstep oznacza firmę Techstep ASA, Brynsalléen 4. NO-0667 Oslo, Norwegia
  • Usługa oznacza łącznie wszelkie udogodnienia online, narzędzia, usługi lub informacje, które Techstep udostępnia za pośrednictwem Witryny internetowej teraz lub w przyszłości;
  • System oznacza każdą infrastrukturę komunikacyjną online, którą Techstep udostępnia za pośrednictwem Witryny internetowej teraz lub w przyszłości. Obejmuje to między innymi pocztę elektroniczną, fora dyskusyjne, czaty na żywo i linki e-mail;
  • Użytkownik oznacza każdą stronę trzecią, która uzyskuje dostęp do Witryny;
  • Witryna oznacza witrynę, z której obecnie korzystasz, http://www.techstep.io oraz wszelkie subdomeny tej witryny, chyba że są wyraźnie wykluczone przez ich własne warunki.

2. Własność intelektualna

2.1 Z zastrzeżeniem wyjątków w klauzuli 3 niniejszych warunków, cała zawartość zawarta w Witrynie, chyba że zostanie przesłana przez użytkowników, w tym między innymi tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy dźwiękowe, klipy wideo, dane kompilacje, układ strony, kod źródłowy i oprogramowanie są własnością firmy Techstep lub naszych podmiotów stowarzyszonych. Kontynuując korzystanie z Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie materiały są chronione przez obowiązującą norweską i międzynarodową własność intelektualną oraz inne przepisy.

2.2 Użytkownik może drukować, powielać, kopiować, rozpowszechniać, przechowywać lub w jakikolwiek inny sposób ponownie wykorzystywać Treść z Witryny do celów określonych w klauzuli 4 niniejszych Warunków i wyłącznie w celach osobistych lub edukacyjnych, chyba że Witryna stanowi inaczej lub otrzymał wyraźną pisemną zgodę Techstep. Użytkownik zgadza się, że:

2.2.1 Użytkownik nie będzie wykorzystywać Treści Witryny do celów komercyjnych;

2.2.2 Użytkownik nie będzie systematycznie kopiować Treści ze Strony w celu tworzenia lub kompilacji jakiejkolwiek formy kompleksowego gromadzenia, kompilacji, katalogu lub bazy danych, chyba że Techstep wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę;

2.2.3 Możesz, jako student uznanej przez Techstep instytucji edukacyjnej, korzystać z treści witryny internetowej w celach edukacyjnych, pod warunkiem, że podane zostaną odpowiednie odniesienia do wszystkich treści zastosowanych w ten sposób przy użyciu odpowiedniego wybranego systemu referencyjnego lub zgodnie z ustaleniami instytucji edukacyjnej ;

2.2.4 Pracownicy placówek edukacyjnych mogą wykorzystywać zawartość witryny do celów dydaktycznych, z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) Nie jest wymagana żadna dodatkowa zgoda na wykorzystanie w placówkach edukacyjnych non-profit. Może to obejmować między innymi szkoły, które nie pobierają opłat za naukę;

b) w przypadku instytucji edukacyjnych nastawionych na zysk wymagana jest uprzednia pisemna zgoda. Może to obejmować między innymi prywatne szkoły pobierające opłaty, uniwersytety i placówki edukacyjne dla dorosłych.

3. Własność intelektualna stron trzecich

Tam, gdzie jest to wyraźnie wskazane, niektóre Treści i związane z nimi Prawa własności intelektualnej należą do innych stron. Treści te, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone, nie są objęte żadnym zezwoleniem udzielonym na mocy klauzuli 2 niniejszych Warunków korzystania z Witryny. Wyjątki w klauzuli 4 nadal obowiązują. Każdej takiej treści towarzyszyć będzie zawiadomienie zawierające dane kontaktowe właściciela oraz wszelkie odrębne zasady użytkowania, które mogą być istotne.

4. Linki do innych Witryn

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron. O ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone, strony te nie są kontrolowane przez Techstep ani naszych partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich stron internetowych i zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie formy strat lub szkód wynikających z korzystania z nich. Włączenie linku do innej witryny w tej Witrynie nie oznacza poparcia dla samych witryn lub osób je kontrolujących.

5. Linki do tej Witryny

Osoby, które chcą umieścić link do tej witryny w innych witrynach, mogą to zrobić bez uprzedniej zgody tylko do strony głównej witryny www.famoc.com. Głębokie linkowanie (tj. linki do określonych stron w witrynie) wymaga wyraźnej zgody Techstep. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod info@techstep.no.

6. Cenniki

Ceny przedstawione w witrynie są orientacyjne. Przed zakupen produktów klient otrzymuje wiążącą ofertę.  Może się również zdarzyć, że produkty lub usługi przedstawione w witrynie występują w ograniczonych ilościach lub dostępne są tylko w określonym przedziale czasowym.

7. Bezpieczeństwo i prywatność 

Witryna korzysta z szyfrowania w celu ochrony śladów elektronicznych, które pozostawiasz, w tym wszystkich informacji przesyłanych przez Internet między Twoją przeglądarką a naszymi serwerami.FE_POIR_poziom_pl-1_rgb-1024x141