Polityka prywatności

Techstep Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wajdeloty 12A, 80-437 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381166 (dalej: „Administrator”), szanuje prywatność i dokłada wszelkich starań by chronić zbierane i przetwarzane dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: info@techstep.no.


3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa polskiego oraz przepisami RODO.


4. Podstawami przetwarzania danych osobowych są:

b/ wykonanie umowy i podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

a/ realizacja celów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą w każdym czasie mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania. 

6. Strona internetowa Techstep gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających i korzystających z niej. Zebrane w ten sposób informacje służą okresowym analizom statystyki odwiedzin i aktywności, oraz analizom funkcjonalności strony internetowej Techstep. 

Strona techstep.io pobiera dane dotyczące zachowań Użytkowników na stronie używając plików cookie oraz narzędzi analitycznych (Google Analytics) w celu lepszego dopasowania strony do odbiorców. Pobieramy także dane z wypełnionych dobrowolnie formularzy (warunkiem koniecznym do wysłania formularza z danymi jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych).

7. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, dane osobowe nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.  

9. Strona internetowa Techstep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).  

10. Strona internetowa Techstep może zawierać linki (odnośniki) do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając z linku (odnośnika) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w serwisach internetowych, do których odsyłają linki (odnośniki). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Techstep. 

11. Rozwój strony internetowej Techstep, działalności gospodarczej Administratora, postęp technologiczny lub zmiana przepisów prawa może spowodować potrzebę lub obowiązek wprowadzenia zmian do polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności stosowne modyfikacje zostaną opublikowane na stronie Techstep w zakładce „Polityka prywatności”.

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb-1024x141