Personvernerklæring

Techstep behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldene personvernlovgivning og i samsvar med instruksjoner fra din arbeidsgiver. Mer detaljert informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger finner du nedenfor.

1. Innledning

Mobilen, abonnementet og andre tilknyttede tjenester leveres av Techstep- gruppen. Du kan finne mer informasjon om Techstep-gruppen her. Leveransene skjer i henhold til avtale som er inngått mellom Techstep og din arbeidsgiver.

Techstep behandler personopplysninger som ledd i leveransen av Tjenestene. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende norsk personvernlovgivning og EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation, GDPR), og i samsvar med instruksjoner fra din arbeidsgiver. Mer detaljert informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger finner du nedenfor.


2. Formål og opplysningstyper 

Nedenfor har vi angitt hvilke formål personopplysninger blir behandlet for. Det er i prinsippet din arbeidsgiver som bestemmer hvilke formål vi skal behandle opplysningene for:

  • Opprettelse av brukerkonto: Når du oppretter en bruker hos oss, må du legge inn ditt telefonnummer og organisasjonsnummeret til virksomheten du er ansatt i. Vi bruker disse opplysningene for å kunne administrere Tjenestene på vegne av din arbeidsgiver.

  • Forvaltning av ditt abonnement: Vi foretar en rekke ulike oppgaver som knytter seg til forvaltning av ditt abonnement som leveres av Telenor. Dette kan for eksempel dreie seg om å erstatte et SIM-kort dersom du mister eller ødelegger dette, håndtere sperringer, bindinger eller operatørlås. I forbindelse med slike oppgaver, vil vi kunne ha behov for å identifisere deg ved hjelp av de opplysninger vi har registrert på din brukerkonto.

  • Support og feilretting: I forbindelse med at det oppstår et behov for service eller support i tilknytning til din telefon eller annen mobil enhet, så har vi tilgang til teknisk informasjon om enheten.

  • Retur eller bytte av enhet: I forbindelse med retur eller bytte av en enhet utfører vi sletting av alt innhold på enheten før den avleveres til depot for gjenvinning (miljøretur). Vi oppfordrer sterkt at du som bruker av enheten selv sletter all informasjon før enheten returneres til oss. Husk å sikkerhetskopiere alt innhold du vil beholde før du sletter innhold fra enheten.

  • Rapporter til din arbeidsgiver: På forespørsel fra din arbeidsgiver, gjennomfører vi analyser av din og andre ansattes bruk av Tjenestene. Slike analyser gjøres utelukkende på et aggregert nivå. Vi innhenter ikke spesifiserte ringedata (opplysninger om hvem du ringer eller sender SMS/MMS), og arbeidsgiveren din mottar kun en oversikt fra oss som viser bruken av mobiltelefoni i virksomheten på et aggregert nivå. Rapporten inneholder med andre ord ingen informasjon som kan identifisere dine kontakter eller annen personlig informasjon om deg.

  • Videreutvikle tjenestene: I forbindelse med videreutvikling av Tjenestene, vil vi kunne foreta analyser av bruksmønster mv. Slike analyser foregår utelukkende på et aggregert nivå. Resultater eller rapporter fra slike analyser vil aldri kunne identifisere deg som enkeltperson.

  • Hindre misbruk av tjenestene: Av sikkerhetsmessige årsaker foretar vi rutinemessig kontroll av bruken av Tjenestene. Dersom det avdekkes et konkret misbruk eller forsøk på misbruk, vil vi kunne komme til å behandle personopplysninger om deg, for eksempel ved forsøk på misbruk av din konto hos oss eller annet brudd på Brukervilkårene.

  • Informasjon og varsler knyttet til tjenesten: I henhold til avtale med din virksomhet vil vi kunne sende ut relevant informasjon og varsler knyttet til bruken av tjenesten på SMS og/eller informasjon i Techstep- portalen, for eksempel om gjenværende bindingstid, nye telefonmodeller, relevant tilleggsutstyr mv.

 

3. Rettslig grunnlag

Vår adgang til å behandle personopplysninger om deg for de formål som er nevnt i kapittel 2 ovenfor, følger av avtalen vi har inngått med din arbeidsgiver. Avtalen pålegger oss å behandle personopplysninger i samsvar med de instruksjoner som er gitt av din arbeidsgiver.


4. Sikkerhet

Våre tjenester er utviklet i samsvar med prinsipper om innebygget personvern. Det betyr blant annet at vi avidentifiserer eller anonymiserer personopplysninger når identifikasjon ikke er nødvendig, samt at vi sørger for å behandle så få personopplysninger som mulig.

Vi holder vedlike rutiner og tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, gode databehandleravtaler mot underleverandører, rutiner for håndtering av sikkerhetsbrudd og jevnlige sikkerhetsrevisjoner.

Alle ansatte i Techstep og ansatte hos andre leverandører som er involvert i behandlingen av personopplysninger har forpliktet seg til å underskrive taushetserklæring.


5. Lagringstid

Vi sletter eller anonymiserer personopplysningene normalt innen 6 måneder etter at avtalen med din arbeidsgiver opphører, med mindre vi er pålagt eller har hjemmel for å lagre opplysningene i lengre tid. Utvidet lagring er først og fremst aktuelt for overholdelse av regnskapsforpliktelser, samt ved etterforskning/oppklaring av alvorlig misbruk eller konkrete sikkerhetstrusler.


6. Dine rettigheter

Du kan henvende deg til din arbeidsgiver og be om innsyn, retting og evt. sletting av bestemte opplysninger vi behandler om deg i tilknytning til Tjenestene. Husk at du til enhver tid kan sjekke hvilke kontaktopplysninger vi har lagret om deg i tjenesten. Din arbeidsgiver vil videreformidle henvendelsen til oss, og vi vil ta stilling til forespørselen så raskt det lar seg gjøre.

Dersom du skulle være uenig i noe av det som fremkommer av disse vilkårene eller på annen måte har innvendinger mot hvordan vi håndterer dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg imidlertid til å ta kontakt med din arbeidsgiver eller oss først. Konstruktive tilbakemeldinger vil alltid bli tatt på alvor, og vi vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme ønsker fra deg som bruker Tjenestene.


7. Kontakt oss

Du kan kontakte oss på mail: info@techstep.no dersom du har spørsmål. Vi anbefaler imidlertid at du går gjennom din arbeidsgiver, siden det er din arbeidsgiver som er vår kontraktspart.


8. Endringer

Techstep forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen. Den til enhver tid gjeldende Personvernerklæringen vil være tilgjengelig i App-en. Vesentlig endringer vil bli varslet på e-post og/eller SMS.