stycznia 15, 2021

Projekt: Platforma Mobile Threat Defense (MTD)

Spółka Famoc S.A. (dziś Techstep Poland) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy przystępują do realizacji projektu: Platforma Mobile Threat Defense (MTD).

Projekt: Platforma Mobile Threat Defense (MTD)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
 
Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego, zintegrowanego systemu do oceny zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wynikiem prac będzie gotowy do wdrożenia komercyjnego prototyp Systemu Klasyfikacji Aplikacji Mobilnych (SKAM) wykorzystującego heterogeniczne źródła danych oraz metody sztucznej inteligencji do detekcji szkodliwych aplikacji mobilnych.

Rozwiązania systemowe i techniczne powstałe w ramach Projektu, umożliwią pozyskiwanie bieżącej informacji o nowych trendach ataków na platformy mobilne i zagrożeniach wywoływanych przez nowe aplikacje. Opracowane zostaną innowacyjne metody i narzędzia do ciągłej w czasie, automatycznej detekcji i wielowymiarowej analizy podatności mobilnych systemów operacyjnych i profili zachowań aplikacji oraz wykrywania anomalii w ich działaniu. Powstaną biblioteki klasyfikatorów, w tym algorytmy, które będą mogły być wdrażane na urządzeniach mobilnych o ograniczonych mocach obliczeniowych. Rozważane będą różne techniki, tj. metody uczenia maszynowego oraz głębokie, splotowe, rekurencyjne i antagonistyczne sieci neuronowe.

Powstanie unikatowe repozytorium danych agregujące informacje o zagrożeniach z publicznych baz danych oraz niepublicznych zbiorów członków Konsorcjum w ramach ich działalności badawczej i gospodarczej. Dzięki autorskiej aplikacji repozytorium będzie w trybie ciągłym zasilane nowymi informacjami, których wiarygodność będzie oceniana na bieżąco. Przewagą systemu SKAM nad konkurencją będzie m.in. integracja i agregacja różnych źródeł wiedzy.

Wprowadzenie SKAM na rynek pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa użytkowników aplikacji mobilnych, szybsze wykrywanie i ograniczanie skutków incydentów naruszających ich bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Wdrożenie systemu wzmocni pozycję Wnioskodawcy na krajowym i międzynarodowym rynku.

Odbiorcami rozwiązania będą obecni i nowi klienci Wnioskodawcy – przedsiębiorstwa oraz organizacje publiczne i państwowe.

Author

Techstep