Aker BioMarine – et bærekraftig regime for de ansattes mobiltelefoner

Aker BioMarine er et selskap med en tydelig bærekraftsprofil, og som ved hjelp av Techstep fikk en helhetlig livssyklustankegang ovenfor organisasjonens mobiltelefoner.
Aker BioMarine

Fakta

Sector

Bransje:

Bioteknologi

Employees

Ansatte:

550+

Client since

Kunde siden:

2019

Location

Land:

Norge

Techsteps systemer gjorde det mulig å innlemme Aker BioMarine sine mobile enheter i en Mobile Device Management-løsning som er tilstrekkelig avansert til at brukerne kan få tilsendt telefoner som er helt ferdig satt opp – uten nevneverdig merarbeid for IT-avdelingen.

- Vi ønsket å få alt som har med mobiltelefoner å gjøre inn i en livssyklustankegang. Og så lenge brukernes behov ivaretas på en god måte, er det viktig for vår IT-avdeling å ha så lite administrasjon og så få rutinemessige oppgaver som mulig, slik at vi kan utnytte kjernekompetansen til våre medarbeidere. Det har Techsteps løsninger gitt oss.
HubSpot Video

Finne balansen

Prinsippet om å gjøre mest mulig ut av lite, samtidig som man går for miljøriktige løsninger, er en sentral del av Aker BioMarines strategi.

«Bærekraft» er et kjernebegrep for alle som jobber i selskapet, for den overordnede ambisjonen er å forbedre folkehelsen uten at det går på bekostning av planeten eller farvannene de opererer i.

Aker BioMarine drives etter FNs bærekraftsmål 2, 3, 12, 13 og 14, og har satt seg ambisiøse mål for å redusere sitt allerede lave klimaavtrykk vesentlig gjennom inneværende tiår – også for de som jobber på land. Det betyr å finne den riktige balansen i alle aspekter av forretningsdriften.

Techstep er veldig godt fornøyd med å ha blitt valgt som samarbeidspartner for en aktør som i alle år har prioritert bærekraft så tydelig i sin forretningsvirksomhet.

"Vi er enige med Techstep i at to år er den optimale levetiden for mobiltelefoner i en bedrift. I et slikt tidsrom er de drifts- og sikkerhetsmessige aspektene godt ivaretatt. Etter en slik periode vil enhetene ennå være tilstrekkelig nye til å være attraktive i annenhåndsmarkedet, og forhåpentligvis kunne ha et nytt liv på flere år etter å ha bli omsatt der. Dessuten sørger Techsteps løsninger for at telefoner som ikke kan gjenbrukes, blir resirkulert på en god måte," sier Anne Margrethe Lund.

Ragnhild Dragøy er direktør for bærekraft i Aker BioMarine. Hun deltok på Mobilitetsforum i 2021 for å fortelle mer om deres bærekrafthistorie og hvorfor det var viktig for selskapet å sette deres mobile enheter inn i et livssyklys-system. Hør mer om dette i videoen under.

HubSpot Video

 

Employee image_001

Løsning

Med løsningen Techstep Lifecycle fikk Aker Biomarine et grunnlag for en helhetlig livssyklushåndtering av mobilt utstyr. På den måten tar Techstep det overordnede ansvaret for terminalene helt fra anskaffelse til avhending, med alt hva det innebærer av sletting og miljøriktig retur, slik at Aker Biomarine kan være trygge på at alt blir ivaretatt også etter enhetenes avtalte levetid.

For Aker Biomarine betyr dette bedre og mer helhetlige løsninger for digitalisering gjennom mobilitet, samtidig som virksomheten får lavere kostnader og bedre kontroll.

Hvordan kan vi hjelpe deg videre?

Ta kontakt med oss, og vi finner den løsningen som passer best for din virksomhet - sammen med deg.