https://5435996.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5435996/Radar%20Report_1080_1080_02.jpg

I denne presentasjonen snakker Radars CEO Hans Werner om nasjonens tilstand når det gjelder miljø, geopolitikk, økonomi og hvordan dette påvirker IT- og teknologibransjen.

Read more

Lær om - Utrulling av Mac

Det er veldig enkelt å sette opp Apple-produkter. «Kontaktløs utrulling» betyr at IT-avdelinger kan distribuere Mac’er ut til brukerne uten å måtte åpne...

Lær om - Mac på arbeidsplassen

Møt John Olve Andersen fra Techstep og Torgeir Bergsvik fra Apple, som gjennomgår de viktigste Mac-nyhetene, og konsekvensene av disse, spesielt knyttet...