Mennesker & samfunn

I Techstep vektlegger vi kunnskap og ekspertise knyttet til mobilteknologi.

20210518-AdobeStock_455473186

Kunnskapsdrevne endringer i arbeidslivet

Mobilteknologi har et enormt potensial for å forbedre arbeidsdagen for medarbeidere og samtidig gjøre selskaper mer produktive, lønnsomme og bærekraftige.

Vi mener at det er viktig å dele kunnskap og kompetanse knyttet til digitaliseringen selskaper må gjennomføre. Gjennom forskjellige arrangementer ønsker vi å gi opplæring i mobilteknologi og inspirere folk til å ta i bruk slik teknologi som arbeidsverktøy og forberede seg på fremtidens arbeidsliv.

Friske, engasjerte og kompetente medarbeidere gir gode resultater

For at Techstep skal oppnå gode resultater på lengre sikt, er vi avhengig av å rekruttere kompetente IT-medarbeidere, støtte disse funksjonene og tilby et arbeidsmiljø der medarbeiderne har muligheten til å videreutvikle kompetansen sin. Vi jobber for at arbeidsmiljøet vårt skal være et profesjonelt og trygt sted der alle blir behandlet rettferdig, likt og med respekt.

workinghome_1200x675_black

Mangfold og likestilling

I Techstep verdsetter vi mangfold og likestilling. Vi mener at ulik bakgrunn, perspektiver og erfaringer bidrar til god dynamikk, kreativitet og innovasjon og gjør oss til en bedre samarbeidspartner for kundene våre.

Alle medarbeidere skal ha like muligheter for likt arbeid, herunder rettigheter, lønn og karrieremuligheter, når kandidatene ellers stiller likt.

Vi måler fremgangen vår gjennom SHE-index som er en katalysator for å oppmuntre bedrifter til økt kjønnsbalanse i lederposisjoner og selskapet for øvrig, lik kompensasjon og balanse mellom arbeid og privatliv.

Jobbe i Techstep

Hensynet til klodens fremtid som fundament

I Techstep tar vi ansvar for virksomheten ved alltid å søke kunnskap, stille spørsmål og teste ut nye ideer. Vi forplikter oss til å drive virksomheten på en bærekraftig måte og ta hensyn til klodens fremtid i alle aktivitetene våre. Vi sørger også for at kundene får så gode råd og tjenester som mulig og maksimalt utbytte av hver eneste interaksjon.

Vil du delta i dette arbeidet? Vi er hele tiden på utkikk etter kompetente nye medarbeidere.