Klima & miljø

Vi ønsker å bruke ressurser på en ansvarlig måte. Derfor jobber vi aktivt for å forebygge risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på miljøet. All virksomheten vår utføres i tråd med gjeldende lover, forskrifter, standarder og andre miljøkrav.

20160812-AdobeStock_144833049
20200130-AdobeStock_321810987 (1)

Bærekraftig mobilteknologi

For å sikre ansvarlig forbruk må vi optimalisere bruken av mobilenheter og jobbe smartere og mer bærekraftig ved hjelp av mobilteknologi. Med Techsteps SmartWorks-portefølje kan kundene redusere miljøavtrykket sitt ved hjelp av nyskapende løsninger skreddersydd for bransjen.
20201017-AdobeStock_425210730

Løsninger som fremmer ansvarlig forbruk og sirkularitet

Sirkulære prinsipper og livssyklusstyring er integrert i Techsteps tjenester. Hensikten bak SmartDevice-løsningen vår er å oppnå bedre livssyklusstyring for alle enhetene i organisasjonen, deriblant oppdateringer, oppgraderinger og reparasjoner frem til slutten av produktets levetid. Kundene oppmuntres til å abonnere på enheter, ettersom dette sikrer at enhetene leveres inn til gjenbruk eller resirkulering.

Miljøstyring

I Techstep forplikter vi oss til å beskytte miljøet redusere miljøpåvirkningen vår til et minimum. Ved hjelp av ulike initiativer forsøker vi å øke miljøbevisstheten i selskapet, noe som tydelig gjenspeiles i retningslinjene våre for miljø.

For å sikre at vi hele tiden forbedrer oss på dette feltet, er den norske virksomheten til Techstep Miljøfyrtårn-sertifisert, mens den svenske virksomheten er sertifisert av Svensk miljøbas.

MicrosoftTeams-image (21)     MicrosoftTeams-image (22)