Klima & miljø

Vi ønsker å bruke ressurser på en ansvarlig måte. Derfor jobber vi aktivt med å forebygge negativ påvirkning på miljøet gjennom våre mobile løsninger og miljøledelse i egen drift.  

20160812-AdobeStock_144833049
dan-cristian-padure-pHw08h_EvO4-unsplash-2

Løsninger som fremmer ansvarlig forbruk og sirkulære prinsipper

Mobile enheter har en betydelig miljøpåvirkning både i produksjonsfasen og som elektronisk avfall. Globalt produseres nærmere 60 millioner tonn e-avfall hvert år, og mengden bare øker.

Det mest effektive vi kan gjøre for å motvirke dette, er å forlenge enhetenes levetid. Dette kan vi gjøre gjennom god livssyklushåndtering, reparasjon og gjenbruk. Enheter som ikke kan brukes lenger, skal resirkuleres. Vi oppfordrer våre kunder til å levere enhetene inn ved endt bruk, slik at de kan bli håndtert på en ansvarlig måte.

20200130-AdobeStock_321810987 (1)

Bærekraftig mobilteknologi

Mobilteknologi kan brukes til å jobbe smartere og mer bærekraftig. Med SmartWorks hjelper vi våre kunder med å få mest mulig ut av de ansattes mobile enheter, gjennom prosesser som også tar hensyn til miljøet.

Miljøledelse

I Techstep forplikter vi oss til å redusere miljøpåvirkningen vår til et minimum. Våre retningslinjer for miljø beskriver de grunnleggende elementene ved vår tilnærming til miljøstyring for å minimere negative konsekvenser og fremme tiltak for å oppnå en gjennomgående miljøansvarlig drift i hele virksomheten.

Techsteps ledelsessystem er ISO-sertifisert etter standaren for ISO 14001:2015. 

ISO 14001