Et smartere og mer bærekraftig arbeidsliv

I Techstep hjelper vi våre kunder med å oppfylle deres forpliktelser knyttet til miljø, samfunnsansvar og virksomhetsstyring (ESG).

For oss handler bærekraftige løsninger om å bruke ressurser på en ansvarlig måte slik at de ikke blir brukt opp over tid. Samtidig må vi ta hensyn til mennesker og miljø, både i dag og i fremtiden.

FNs bærekraftsmål

Techstep ønsker å bidra positivt til samfunnsutviklingen

Techstep støtter FNs bærekraftsmål og 2030-agenda. Vår tilslutning til FNs Global Compact betyr at vi skal gjøre vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med deres prinsipper. Vi har identifisert flere mål hvor Techstep kan være en positiv bidragsyter for at disse målene oppnås:

E-Goal-12-1024x1024

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi fremmer sirkulære prinsipper og ansvarlig bruk av mobile enheter gjennom livssyklusstyring og gode rutiner for avhending.

E-Goal-13-1024x1024

Tiltak mot klimaendringene

Vi utvikler mobilteknologi som hjelper kundene våre med å redusere deres miljøavtrykk. Vi jobber også systematisk for å minimere negativ miljøpåvirkning fra egen drift.

E_SDG goals_icons-individual-rgb-08

Anstendig arbeidsforhold og økonomisk vekst

Vi stiller høye krav til oss selv og våre leverandører for å sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ivaretas i leverandørkjeden. Dette gjenspeiles også i vår tilslutning til FNs Global Compact.

E_SDG_Icons-05

Likestilling mellom kjønnene

Vi fremmer mangfold, inkludering og likestilling ved rekruttering og utvikling av våre medarbeidere. Vi har også innført tiltak for å oppmuntre flere kvinner til å jobbe med teknologi.

Bærekraftsrapport 2023

Les mer om vårt arbeid med miljø, samfunnsansvar og virksomhetsstyring (ESG) i vår siste årsrapport.

20220510-AdobeStock_306243372
Klima & miljø

Løsninger som tar hensyn til klodens fremtid

Ansvarlig forbruk innebærer at vi optimaliserer bruken av mobile enheter, og bruker mobilteknologi til å jobbe smartere og mer bærekraftig. Vi mener at våre løsninger bidrar til at kundene får maksimalt utbytte av enhetene de kjøper, før enhetene tas inn igjen for gjenbruk, reparasjon eller resirkulering.

Mennesker & samfunn

Våre medarbeidere

I Techstep mener vi at friske, engasjerte og kompetente medarbeidere er viktig for å kunne lykkes. Vi jobber for at arbeidsmiljøet vårt skal være et profesjonelt og trygt sted, der alle blir behandlet rettferdig, likt og med respekt.

20220217-140-IMG_9693
Virksomhetsstyring & etterlevelse

Ansvarlig drift

Gjennom vårt medlemskap i UN Global Compact har vi forpliktet oss til å drive virksomheten i tråd med viktige prinsipper og konvensjoner fra FN og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljøhensyn og antikorrupsjon. Vi forventer det samme fra våre partnere og leverandører.

Virksomhetsstyring & etterlevelse

Informasjonssikkerhet og personvern

Når kunder velger Techstep for å hjelpe dem med mobilteknologi, gir de oss også oppgaven med å beskytte bedriftens og medarbeidernes informasjon. Vi har etablert et solid rammeverk for sikkerhet og personvern, for å sikre at løsningene våre oppfyller gjeldende lover og forskrifter.