Et smartere og mer bærekraftig arbeidsliv

Techstep hjelper kundene med å oppfylle forpliktelsene sine knyttet til miljø, samfunnsansvar og virksomhetsstyring (environmental, social and governance – ESG).

Bærekraftige løsninger handler også om å bruke ressurser på en slik måte at de ikke blir brukt opp over tid. Dessuten må vi ta hensyn til mennesker og miljøet, både nå og fremover. Ansvarlig virksomhet er integrert i Techsteps strategi og har mye å si for ESG.

FNs bærekraftsmål

Techstep ønsker å bidra positivt til samfunnsutviklingen

Techstep støtter FNs 2030-agenda, og vår tilslutning til FNs Global Compact betyr at vi skal gjøre vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med deres prinsipper. Vi har kartlagt vår virksomhet og strategi opp mot FNs bærekraftsmål for å etablere de mest relevante målene for Techstep å prioritere.

12
Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi fremmer sirkularitet og ansvarlig bruk av mobilenheter gjennom livssyklusstyring og gode rutiner for avhending.

13
Tiltak mot klimaendringene

Vi utvikler nyskapende mobilteknologi som bidrar til at kundene kan redusere miljøavtrykket sitt. Vi overvåker også vårt eget avtrykk for å redusere dette til et minimum.

8
Anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst

Vi følger strenge interne standarder og evaluerer leverandørene våre for å sikre at menneskerettighetene respekteres, og at det er gode arbeidsforhold i leveringskjeden. Dette gjenspeiles også i vår tilslutning til FNs Global Compact-nettverk.

5
Likestilling mellom kjønnene

Vi fremmer mangfold, inkludering og likestilling i rekrutteringsprosessen og utviklingen av medarbeiderne. Vi har også innført initiativer der vi oppmuntrer flere kvinner til å jobbe med teknologi.

Bærekraftrapportering

Techsteps årsrapport for 2021

Les om tiltak og prioriteringer knyttet til ESG i den nyeste årsrapporten vår.
20220510-AdobeStock_306243372
Klima & miljø

Løsninger som tar hensyn til klodens fremtid

For å sikre ansvarlig forbruk må vi optimalisere bruken av mobilenheter og jobbe smartere og mer bærekraftig ved hjelp av mobilteknologi. Vi mener at mobilteknologien vår bidrar til at kundene får maksimalt utbytte av enhetene de kjøper, mens innvirkningen på klimaet og miljøet reduseres til et minimum.
Mennesker & samfunn

Mangfold og likestilling

I Techstep er vi helt overbevist om at vi må ha friske, engasjerte og kompetente medarbeidere for å kunne lykkes. Vi jobber for at arbeidsmiljøet vårt skal være et profesjonelt og trygt sted der alle blir behandlet rettferdig, likt og med respekt.
20220217-140-IMG_9693
Tillit & etterlevelse

Ansvarlig innkjøp

I Techstep forplikter vi oss til å drive virksomheten i tråd med viktige prinsipper og konvensjoner fra FN og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) knyttet til menneske- og arbeidsrettigheter, miljøhensyn og bekjempelse av korrupsjon.

HubSpot Video
Tillit & etterlevelse

Informasjonssikkerhet og personvern

Når kunder velger Techstep til å videreutvikle mobilteknologien i bedriften, gir de oss i oppgave å beskytte bedriftens og medarbeidernes informasjon. Vi har utarbeidet et solid rammeverk for sikkerhet og personvern for å sikre at løsningene våre oppfyller gjeldende lover og forskrifter.