Sikker og bærekraftig livssyklushåndtering for dine mobile enheter

Empty

Vi er kontrollfriker

Men på en god måte. Selv om ansvarsfrihet er deilig, er det visse ting du fort kan miste kontrollen over, som blant annet bedriftens mobile enheter. I vår praktiske livssyklusportal kan du styre hele enhetens livssyklus – fra kjøp og onboarding til offboarding og resirkulering.

Nøkkeltall

 

55%
av IT-ledere oppgir at deres ansatte kan fokusere mer på strategiske oppgaver ved å bruke en Device as a Service (DaaS)-løsning.
72%
av de største selskapene i Norden oppgir at miljøaspektet er viktig når de kjøper inn IT-produkter og tjenester.
53%
av virksomheter i Norden har enheter de ikke lenger bruker liggende på kontorene.

Skaler livssyklushåndteringen av bedriftens enheter uten at det krever mer administrasjon

phonelink_setup (1)
Standardisert utvalg

Gjennom satte retningslinjer får ansatte velge fritt mellom enheter som bedriften din tilbyr, og enhetene kan tas i bruk umiddelbart. 

Device _enrollment
Selvbetjening basert på bedriftens retningslinjer

Fastsett og håndhev retningslinjene for håndtering av mobile enheter gjennom hele livssyklusen. De ansatte administrerer selv aktivitetene i livssyklusen. 

footprints
All administrasjon samlet i én portal

Få full kontroll og enkel tilgang til alle hendelser på bedriftens mobile enheter. Informasjonen er tilgjengelig på både detaljert og overordnet nivå.

chart_data
Verdifull innsikt

Å ha full oversikt over de mobile enhetene i bedriften gir verdifull innsikt som forenkler rapporteringen og gir et bedre beslutningsgrunnlag. 

automated_lifecycle_AAS

Automatisert livssyklushåndtering som tjeneste

Å administrere livssyklusen til flere tusen mobile enheter er en svært tidkrevende oppgave. Spørsmål oppstår gjennom hele livssyklusen, fra kjøp til reparasjoner og returer. Med tjenesten vår for livssyklushåndtering blir arbeidsbyrden mindre, og bedriften kan skalere mobilbruken på en kontrollert måte. Vi kartlegger hele livssyklusen med utgangspunkt i retningslinjene for mobile enheter i bedriften din. Dermed kan bedriften automatisere prosessene og gi brukerne mer frihet gjennom selvbetjening. 
mobile policy
Selvbetjening basert på bedriftens retningslinjer

Sett retningslinjer for mobile enheter i praksis

Bedriften din kan angi retningslinjer for alt fra kjøpsbeløp til reparasjonstjenester og enhetenes levetid. Siden portalen implementerer bedriftens retningslinjer, kan bedriften bruke mindre tid på administrasjonsarbeid. I tillegg kommer det færre spørsmål fra ansatte. 

 • Passordfri innlogging (Single Sign-On) 
 • Selvbetjening for ansatte 
 • Ulike brukertyper og -rettigheter 
 • Bedriften dekker et gitt beløp i valg av mobile enheter (Choose your own device)
 • Karantenetid etter kjøp 
 • Alle brukere kan kjøpe, reparere, kjøpe ut og returnere enheter 
 • Ulike alternativer for reparasjon basert på type enhet
 • Administrasjon av enheter ved avsluttet arbeidsforhold (utkjøp, retur eller resirkulering) 
Lifecycle_portal-screen_update_02
Standardisert utvalg i nettbutikken

God skalerbarhet med enheter som er klare til bruk

Bedriften kan på forhånd definere et utvalg i nettbutikken som er tilpasset ulike brukere. Ved hjelp av rutiner for umiddelbar klargjøring kan ansatte i bedriften deretter bestille enheter og få dem levert direkte. 

 • Bedriften velger om enhetene skal kjøpes eller leies
 • Enhetene er klare til bruk umiddelbart 
 • Eget utvalg definert for bedriften 
 • Del kostnadene mellom bedriften og ansatte
 • Kjøp ekstrautstyr 
Lifecycle_portal-screen_update_01-2
Oversikt over enhetene

Full kontroll over administrasjonen av enhetene

Vi ønsker at administratorer i portalen skal ha god kontroll. Derfor har de muligheten til å administrere, styre og overvåke aktivitet knyttet til bedriftens enheter hos alle brukere. 

 • Få oversikt over alle enheter samt brukere og utstyret deres på en enkel måte
 • Se en statusoversikt med fokus på tiltak 
 • Se den gjenværende levetiden til alle enheter
 • Lag dine egne etiketter som du kan filtrere etter
 • Få detaljert informasjon om hver enkelt enhet
insights 1
Innsiktsmodul

Få full oversikt med god innsikt

Du finner data om alle hendelsene i livssyklusen, slik at du får tilgang til nyttig informasjon om enhetene i bedriften. Dette bidrar til å forenkle budsjettering, kjøpsbeslutninger og rapportering knyttet til bærekraft, samfunnsansvar og eierstyring. 

 • Lag prognoser for fremtidig innkjøp av enheter
 • Hold oversikten over reparasjoner av enheter
 • Få informasjon om sammensetningen av mobile enheter i bedriften
 • Følg med på karbonavtrykket
power to the people
Kom i gang med livssyklushåndtering

Gi ansatte mer frihet og færre grunner til å stille spørsmål

Vi hjelper bedrifter med å digitalisere mobile retningslinjer og tilby enkel selvbetjening i tråd med disse retningslinjene. Den brukervennlige portalen vår dekker hele livssyklusen. Dermed unngår man frustrasjon og reduserer spørsmål til IT-avdelingen og administrasjonen. 

Funksjoner for enhetshåndtering uten problemer

Å administrere en stor beholdning av mobile enheter er en svært tidkrevende oppgave. Det kan dukke opp spørsmål om alt fra utvalget av enheter som ansatte kan kjøpe, reparasjoner og hva du skal gjøre med enhetene når det er på tide å bytte dem ut. 

Ved hjelp av portalen vår for livssyklushåndtering håndhever vi bedriftens retningslinjer for mobile enheter. Dermed kan IT-avdelingen overlate rutineoppgaver til brukerne og få bedre kontroll over beholdningen av enheter. Økt frihet for brukerne kombinert med svært effektiv livssyklushåndtering er positivt både for IT-avdelingen, administrasjonen og sluttbrukerne. 

features
shield
Retningslinjer for mobile enheter

Bedriften fastsetter retningslinjer for type sortiment, kostnader som dekkes av bedriften, typen reparasjoner og hvor lenge enhetene skal brukes.  

manage_search
Administrasjon av enheter

Som admin kan du raskt og enkelt hente ut relevant informasjon om enhetene og hvilke ansatte som benytter enhetene. I vår livssyklusportal kan du utføre en aktivitet på vegne av en ansatt.

pan_tool_alt
Selvbetjening

Brukerne logger inn via bedriftens påloggingsrutiner (Single Sign-On) og kan selv håndtere kjøp og reparasjoner innenfor rammene som er fastsatt i bedriftens retningslinjer.  

phonelink_setup (1)
Innrullering

Sørg for at brukerne raskt og sikkert kommer i gang, uten frustrasjon eller behov for IT-hjelp. Enhetene er allerede innrullert i Apple Business Manager eller Samsung KME ved utlevering.

handyman
Reparasjon og bytte

Når det skjer uhell, kan brukerne sende inn enhetene til reparasjon. Servicetypen Swap eller reparasjon fastsettes i henhold til bedriftens retningslinjer for enhetskategori.

recycling
Sikker resirkulering

Sørg for at enhetene kommer til nytte på en sikker og bærekraftig måte ved slutten av levetiden, enten ved at brukerne kjøper dem ut eller at vi resirkulerer dem og gir dem et nytt liv.

avg_pace
Karantenetid

Unngå unødvendig godkjenningsprosesser ved kjøp. Karantenetiden sørger for at den ansatte kun har anledning til å utføre kjøp i henhold til retningslinjene. 

rule_settings
Automatiserte aktiviteter

La portalen ta seg av kommunikasjonen med brukerne gjennom hele livssyklusen, fra kjøp til retur.

footprints
Karbonavtrykk

Få innsikt om karbonavtrykket fra kjøpte enheter i bedriften, og legg til rette for rapportering og overvåking knyttet til bærekraft og samfunnsansvar. 

thermostat
Lag innkjøpsprognoser

Med innsiktsmodulen for innkjøpsprognoser ser du forventede returer(end-of-life) og behov for nye enheter de neste seks månedene. 

Techstep administrerer titusenvis av enheter hos disse bedriftene

Lær mer om Techstep Lifecycle!

Fyll ut skjemaet og book en demonstrasjon av vår livssyklusportal.