Få fart på digitaliseringen av dine mobile ansatte

Denne artikkelen ser nærmere på digitalisering for mobile ansatte, og hvordan du kan bygge en god infrastruktur for implementering av digitale initiativer.

Les mer

Få fart på digitaliseringen av dine mobile ansatte

desember 20, 2022

Fleksibilitet i førersetet med Samsung og Microsoft 365

Administrering av alle mobilenheter i et selskap er ingen enkel jobb i den nye normalen. Dette fører til merarbeid, både for IT-avdelingen og enkeltpersoner, og krever mye ressurser. Snu ulempene til en fordel ved å velge en leverandør av Managed Mobility Services (MMS) som fokuserer på beste praksis i alle ledd – med en komplett pakke av nødvendig utstyr konfigurert på en optimal måte.