Din pålitelige samarbeidspartner

Vi forplikter oss til å drive virksomheten med integritet og på en etisk forsvarlig måte, og vi ønsker å gjøre oss fortjent til tillit ved å handle ansvarlig, åpent og trygt.

20211126-AdobeStock_485877782

Informasjonssikkerhet og personvern

Techstep er svært opptatt av personvern, sikkerhet og åpenhet, og for tiden utvikler vi et styringssystem basert på ISO/IEC 27001-standarden. Målet er å øke bevisstheten rundt sikkerhet i organisasjonen og sørge for at nødvendig teknisk og fysisk sikkerhet, samt sikkerhet for medarbeiderne og organisasjonen, blir ivaretatt. Styringssystemet gjenspeiler en systematisk, risikobasert tilnærming til informasjonssikkerhet som er basert på den internasjonalt anerkjente ISO/IEC 27001-standarden og omfatter alle prosesser knyttet til personvern og personvernforordningen (GDPR).

Beskyttelse av personvernet gjennom GDPR

Vi overholder lovgivningen i landene der vi har virksomhet, samt EUs personvernforordning (GDPR). Vi benytter også prinsipper for programvaresikkerhet for å sørge for at vi utvikler sikre produkter.

Vil du vite mer om informasjonssikkerhet og personvern i Techstep?

Ansvarlig leverandørkjede

AdobeStock_359196610

Krav til leverandører

Vi legger sterk vekt på ansvaret vårt knyttet til leverandører og jobber for å sikre ansvarlig innkjøp og en ansvarlig leverandørkjede. Våre etiske retningslinjer for leverandører angir våre forventninger til leverandørene, som er basert på prinsippene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner, OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak og UN Global Compact sine 10 prinsipper for bærekraftig utvikling.

Vi evaluerer selskapsgjennomgangen av leverandører for å sikre at rutinene er i tråd med OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Vi jobber systematisk med leverandørene og samarbeidspartnerne våre for å sikre at det er like viktig for dem som for oss å drive virksomheten på en etisk forsvarlig måte. Vi forventer og kontrollerer at leverandørene kan dokumentere at de oppfyller kravene.

Etiske retningslinjer

God forretningsskikk og internasjonale regler er forankret i Techsteps etiske retningslinjer.

De etiske retningslinjene gir en ramme for medarbeidernes rolle i å sikre at virksomheten vår drives på en etisk forsvarlig, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte. Retningslinjene inneholder hovedprinsippene som gjelder for alle knyttet til Techstep. Disse prinsippene fungerer som veiledning i den daglige virksomheten og er integrert i viktige prosesser, rutiner, aktiviteter og beslutningsprosesser i hele konsernet.

Bekymringsmeldinger

Techstep’s commitment to integrity and transparency is clearly stated in Techstep’s Code of Conduct, which is approved by the Board and signed by all employees.​

If you think something is wrong, we encourage you to report concerns related to illegal or unethical conduct to our compliance function or to our third party operated channel for discrete and confidential handling.

The Code of Conduct includes guidance on how to report any concerns.

Techsteps arbeid for å sikre integritet og åpenhet er tydelig formulert i de etiske retningslinjene, som er godkjent av styret og signert av alle medarbeidere.

Vi oppmuntrer til, og forventer, at medarbeidere rapporterer bekymringer om ulovlige eller uetiske aktiviteter til den nærmeste lederen sin, konsernledelsen eller samsvarsfunksjonen i selskapet. Techstep har også en tredjepartskanal der varsler fra medarbeidere behandles konfidensielt.

De etiske retningslinjene inneholder informasjon om hvordan du rapporterer bekymringer.