Din pålitelige samarbeidspartner

Vi forplikter oss til å drive virksomheten med integritet og på en etisk forsvarlig måte, og vi ønsker å gjøre oss fortjent til tillit gjennom en ansvarlig, transparent og sikker forretningspraksis.

Techsteps ledelsessystem er ISO-sertifisert etter standaren for ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

ISO 9001

 

ISO 14001

 

 

 

20211126-AdobeStock_485877782

Informasjonssikkerhet og personvern

I Techstep er vi svært opptatt av å ivareta personvern, sikkerhet og transparens. For tiden jobber vi med å etablere et styringssystem basert på den internasjonalt anerkjente standarden ISO/IEC 27001. Målet er å øke sikkerhetsbevisstheten ytterligere i organisasjonen, og sikre at passende tekniske, organisatoriske, personelle og fysiske sikkerhetskontroller er på plass. Styringssystemet implementerer formelt en systematisk risikobasert tilnærming til informasjonssikkerhet og vil inkludere alle prosesser knyttet til personvern og GDPR.

Beskyttelse av personvernet gjennom GDPR

Vi overholder lovgivningen i landene der vi har virksomhet, samt EUs personvernforordning (GDPR). Vi benytter også prinsipper for programvaresikkerhet for å sørge for at vi utvikler sikre produkter.

Vil du vite mer om informasjonssikkerhet og personvern i Techstep?

Ansvarlig leverandørkjede

AdobeStock_359196610

Krav til leverandører

Våre leverandører og partnere er en viktig del av vår verdikjede, da de gir oss produktene og tjenestene vi trenger for å levere våre løsninger til våre kunder. Vårt forhold til våre tredjeparter medfører også ansvar, som eksempelvis delt bekymring for miljøpåvirkningen av leverandørkjeden vår og potensielle sosiale- og etterlevelses-risikoer dersom dette ikke håndteres på riktig måte.

Våre etiske retningslinjer for leverandører fastsetter våre forventninger til leverandører. Retningslinjene er basert på prinsippene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter, kjernekonvensjonene fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og UN Global Compacts 10 prinsipper for bærekraftig utvikling.

Åpenhetsloven

Techstep er underlagt Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til hvordan virksomheter håndterer negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre offentlig tilgang til informasjon. 

Techstep har etablert retningslinjer og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet. Sentrale styringsdokumenter for Techsteps håndtering og overholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er:

  • Code of Conduct
  • ESG policy
  • Supplier Code of Conduct

I henhold til den norske Åpenhetsloven § 5, inngår Techsteps årlige åpenhetslovrapport som en del av års- og bærekraftsrapporten for 2022.

Forespørsler om informasjon kan sendes til compliance@techstep.no. Vi vil svare deg innen tre uker.

Mer informasjon om den norske Åpenhetsloven finner du her.

Etiske retningslinjer

God forretningsskikk og etterlevelse av lover og regler er forankret i Techstep’s Code of Conduct

Techstep’s Code of Conduct er vårt rammeverk for etikk og beskriver forventninger, forpliktelser og krav til hvordan ansatte og andre tilknyttet selskapet skal opptre for å sikre at virksomheten vår drives på en etisk forsvarlig, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte. Code of Conduct skal fungere som veiledning i hvordan vi skal opptre og hva vi må hensynta i det daglige, og være en rettleder som gjør det lettere å ta riktige vurderinger og beslutninger. 

Varslingskanal

Techstep ønsker lav terskel for å si i fra om kritikkverdige forhold eller mistanke om at noe er galt. Dersom du har kjennskap til eller mistanke om uakseptabel adferd i strid med vår Code of Conduct, kan du kontakte vår compliance funksjon på compliance@techstep.no.

Vi har også etablert en tredjepartskanal for diskret og konfidensiell behandling av henvendelser. Vår Code of Conduct inneholder informasjon om hvordan varsle.