Hvorfor skal helsevesenet være dårligere på digitalisering?

Kirurg Rune Bjerkeng ved Martina Hansens Hospital har sett hvilke gevinster digitalisering kan gi fremfor papirbaserte løsninger og tungrodde systemer. Han oppfordrer likevel alle til å begynne med de enkle og i det små.
Martina Hansens hospital

Facts

Sector

Bransje :

Sykehus og helsetjenester

Client since

Kunde siden :

2019

Location

Land :

Norway

35297162_1793134454057942_6853423101695229952_n

Omstilling har vært viktig for Martina Hansens Hospital helt side starten. 

Sykehuset ble opprinnelig etablert for å behandle såkalt skrofulos tuberkulose, men da sykehuset åpnet 15. april i 1936 var dette nærmest utryddet, og sykehuset ble da bygget for å behandle tuberkulose kirurgisk. Gjennom årene har det utviklet seg til å bli det de er nå: Et av landets ledende spesialistsykehus innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi.

- Min interesse for digitalisering og teknologi kommer ikke bare fra mitt arbeid i helsesektoren, jeg har vært genuint interessert i det helt siden barndommen. Og nå er digitale verktøy blitt så vanlige at selv bestemor på 85 har en smarttelefon i lommen. Hvorfor skal da vi i helsevesenet være dårligere på digitalisering

"Vi har behandlingsansvar for pasienter fra Viken Fylke, men gjennom fritt behandlingsvalg tar vi imot pasienter folk fra hele landet", forteller Rune Bjerkeng.

Han er ortopedisk kirurg og overlege for ryggkirurgi ved Martina Hansens Hospital, og har lenge hatt et stort engasjement for teknologi. Nå forteller han med entusiasme om den digitaliseringsreisen sykehuset har vært gjennom de siste tre årene.

Rune 2

Må sette fag og pasienter først

– Teknologi skal og bør understøtte faget. Uten det, gir teknologi i min oppfatning ingen mening. For meg betyr det to ting: Det ene er effektiv bruk av tid og ressurser for de som er i klinisk arbeid, og det andre handler om sikkerheten for pasienten – at vi er helt sikre på at riktig pasient får riktig behandling til riktig tid, sier han.

Bjerkeng er veldig opptatt av at teknologien må være til hjelp i arbeidshverdagen, den må bidra til å gjøre arbeidsoppgaver enklere. Det som for enhver pris må unngås, er å innføre rutiner eller fremgangsmåter som gjør det nye til en tidstyv.

– Nøkkelen til å klare dette ligger sånn jeg ser det i brukerinvolvering, altså i at de som faktisk skal bruke denne teknologien blir hørt og inkludert i prosessen før man går til innkjøp, før man setter i gang store prosjekter, sier han.

Dette beskriver godt den prosessen Martina Hansens Hospital og Techstep var gjennom i forkant av anskaffelsen av et par hundre iPhone-telefoner til bruk på forskjellige steder i organisasjonen. Sykehuset har i tillegg kjøpt løsninger fra Techsteps som gir de teknisk ansvarlige en vesentlig enklere hverdag forbundet med å konfigurere, oppdatere, distribuere apper – ja, rett og slett å håndtere alle telefonene. Dette gjør det enklere for IT-folkene å utføre rene administrasjonsoppgaver som sikrer utstyret, og åpner samtidig for at de lettere kan hjelpe brukerne med deres spørsmål og behov.

2020-MHH Bilde Ruth ny operasjonsstue

 

Unngå gigantomanien

– Vi har sett altfor mange eksempler på at store IKT-prosjekter har skjedd uten tilstrekkelig brukerinvolvering, og da har de ofte havarert eller blitt brukt i mindre grad enn det var tiltenkt i utgangspunktet. Det skjer fordi de ikke har bidratt med noe positivt til vår hverdag, men heller gjort den mer tungrodd. Det er dette vi må unngå – vi må gjøre teknologien til vår venn, slik at vi kan jobbe enklere, bedre og mer effektivt.

Sykehuset innførte for noen år siden en mobil plattform, og erstattet sitt tidligere sentralbord med en skybasert kommunikasjonsløsning. Nå har de også tatt i bruk apper for pasientoppfølging, blant annet i form av intern og ekstern samhandling.

Et viktig grep er å begynne litt enkelt, mener Bjerkeng.

– Ikke begynn med kongstanken. Da møter man veggen ganske fort. Det hadde vært fantastisk om alle på alle sykehus kunne hatt elektronisk pasientjournal på smarttelefon eller nettbrett tilgjengelig til enhver tid, men det er så komplekst at det er uoverkommelig akkurat nå. 

– Velg løsninger som allerede finnes og som er utprøvd, det å bygge stein på stein er en riktigere og god strategi. Plukk enkle løsninger, enkle apper som allerede finnes, som løser konkrete behov og som sparer oss for tid. Det kan se ut som det er en lengre vei til målet, men det tror jeg man får igjen for på sikt, sier han.

 

Tenk automatisering

Åge Sveum er bransjeansvarlig for Techsteps helsesatsing, og han er helt på linje med Bjerkeng på dette.

– Det er helt riktig å starte med det enkle. Første råd, før man i det hele tatt tenker på å anskaffe telefoner, apper og tilhørende systemer, er faktisk å forankre en god mobilpolicy i ledelsen. 

– Det andre rådet er å tenke automatisering, automatisering av utrulling, drift og forvaltning. På den måten får du allokert eksisterende drifts- og IT-ressurser til å fokusere på innhold istedenfor på hardware – for akkurat å sikre det Rune snakker om å gjøre teknologien til et verktøy og hjelpemiddel for brukerne, sier han.

I kjølvannet av dette blir neste oppgave å kartlegge det som finnes av manuelle rutiner, for så å finne måter å erstattes disse med en app eller en integrasjon på mobil enhet. 

– Logging er ett eksempel. Helsepersonell er godt kjent med gangtiden, som alle vil redusere mest mulig. Det å kunne logge når man står ved sengen til eller ute hos pasienten eller der oppdraget utføres, det er noe av det viktigste. Og det er der den største besparelsen ligger, sier Sveum.

MHH Årets bedrift

 

Hvordan kan vi hjelpe deg videre?

Ta kontakt med oss, og vi finner den løsningen som passer best for din virksomhet - sammen med deg.