PostNord

PostNord - Full kontroll over mobile enheter

Fakta

Sector

Bransje:

Postoperatør

Employees-Icon

Ansatte:

18 000

Location

Lokasjon:

Sverige

PostNord er ledende innen logistikk og kommunikasjon i Norden, med et unikt distribusjonsnettverk og bransjeledende kompetanse innen leveranse, logistikk, kommunikasjon, e-handel og distribusjon. Konsernet har i dag rundt 26.500 ansatte (hvorav rundt 18.000 i Sverige), noe som gjør PostNord til en av de største arbeidsgiverne i Norden.

Terminal

Utfordringen

PostNord har de siste årene drevet omfattende digitalisering av hele sin virksomhet. En av delene som har fått mye fokus er IT og infrastruktur, med mål om å utstyre de ansatte med velfungerende og letthåndterlige mobile enheter som letter deres daglige arbeid. I enkelte deler av digitaliseringsreisen har PostNord valgt å samarbeide med Techstep – et partnerskap som inkluderer avlastning innen administrasjon og teknisk support av maskinvare.

Utfordringen i dette prosjektet var å levere et helhetlig system til PostNords ulike lokasjoner (postterminaler, servicepunkter og knutepunkter) slik at administratorer kan se hvor enhetene befinner seg i sanntid. Lokasjonene er en del av et omfattende ‘lokasjons-tre‘, som gir PostNord full kontroll over varelageret innenfor hele virksomheten.

 

- Tidligere var det en regional struktur for hvordan mobile enheter ble håndtert. Her manglet det imidlertid oversikt og et felles tankesett i systemene, som også ble styrt helt manuelt. Dette gjorde det vanskelig å vedlikeholde og kontrollere inventar, og gjorde det umulig å vite hva som fantes på de ulike lokasjonene eller om enhetene var oppdaterte og trygge å bruke.
Sorting production team work

Løsningen

PostNords lokasjons-tre er stort, med mange aktive områder og utrolig mange mobile enheter i omløp. Dette betyr både kompleks styring med tanke på oppdateringer og sikkerhet, og at den enkelte lokasjonen skal ha full kontroll over svært store beløp i form av lagerkostnader.

Systemet er derfor bygget opp slik at PostNords administratorer kan administrere de mobile enhetene på en lokasjon og at enheter automatisk registreres på riktig område og får plass i lokasjons-treet. Dette betyr at manuell inntasting i en inventarliste nå er en saga blott og utrulling av oppdateringer blir enklere, uavhengig av om det gjelder alle enheter eller en bestemt del av lokasjons-treet. Nettsteder kan nå enklere pilot-teste apper, gjøre endringer lokalt eller automatisere oppdateringer til sine egne mobile enheter, uten å forstyrre produksjonen.

For PostNord betyr systemet at alle nettsteder nå har mye bedre oversikt og fleksibilitet når det gjelder å administrere sine mobile enheter. Lokasjonene har full kontroll og oversikt over inventaret sitt, og oppdateringer og nye funksjoner kan skyves ut til alle, uavhengig av jobbrolle, uten at det forstyrrer arbeidet. Systemet gjør også at tidkrevende administrasjonsarbeid elimineres, hvis for eksempel en ansatt slutter, hvis en bestemt enhet må finnes eller hvis en lokasjon skal integrere en ny bruker eller enhet.

- Vi trengte rett og slett et smartere og mer funksjonelt system for enhetsadministrering. I dag kan vi se all informasjon knyttet til aktive enheter, oppdatere i sanntid uten produksjonsavbrudd og få bedre oversikt over hvordan virksomheten vår faktisk ser ut fra dag til dag.

Hvordan kan vi hjelpe deg videre?

Ta kontakt med oss, og vi finner den løsningen som passer best for din virksomhet - sammen med deg.