Aker BioMarine – en hållbar ordning för de anställdas mobiltelefoner

Aker BioMarine är ett företag med en tydlig hållbarhetsprofil, och som tog hjälp av Techstep för att få in sina mobiltelefoner i ett holistiskt livscykeltänk.

Aker BioMarine

Fakta

Sector

Bransch:

Bioteknik

Employees

Anställda:

550+

Client since

Kund sedan:

2019

Location

Lokation:

Norge

Techsteps system gjorde det möjligt att integrera enheterna i en Mobile Device Management-lösning som är tillräckligt avancerad för att tillåta användare att ta emot telefoner som är helt förinställda - utan betydande ytterligare arbete för IT-avdelningen.

- Vi ville få allt som har med mobiltelefoner att göra i ett livscykeltänk. Och så länge som användarnas behov tas om hand om på ett bra sätt är det viktigt för vår IT-avdelning att ha så lite administration och så få rutinuppgifter som möjligt, så att vi kan utnyttja kärnkompetensen hos våra anställda. Techsteps lösningar har gett oss det.

Hitta balansen

Aker BioMarine drivs enligt FN:s hållbarhetsmål 2, 3, 12, 13 och 14 och har satt upp ambitiösa mål: att minska sitt redan låga klimatavtryck avsevärt under det nuvarande decenniet. Det innebär att hitta rätt balans i alla aspekter av affärsverksamheten.

"Vi håller med Techstep om att den optimala livslängden för mobiltelefoner är två år i ett företag. Under den tiden tas drifts- och säkerhetsaspekterna väl om hand om. Efter en period på två år kommer enheterna fortfarande att vara tillräckligt nya för att vara attraktiva på andrahandsmarknaden och förhoppningsvis kunna få ett nytt liv i flera år efter att ha handlats där. Dessutom säkerställer Techsteps lösningar att telefoner som inte kan återanvändas återvinns på ett bra sätt" säger Anne Margrethe Lund.

Employee image_001

Lösningen

Med Techsteps tjänst Lifecycle fick Aker Biomarine grunden för en omfattande livscykelhantering av mobil enheter. Techstep tar på så sätt ett helhetsansvar för de mobila enheterna från inköp till återtag, med allt vad det innebär av säker radering av data och en miljömässigt hållbar återvinning. På så sätt kan Aker Biomarine lita på att allt kommer att tas om hand om, även efter enheternas avtalade livslängd.

För Aker Biomarine innebär detta bättre och mer heltäckande lösningar för digitalisering genom mobilitet, samtidigt som verksamheten får lägre kostnader och bättre kontroll.

Vill du veta mer? Kontakt oss i dag!

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den lösning som passar din verksamhet bäst.