https://5435996.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5435996/Radar%20Report_1080_1080_02.jpg

I detta seminariet berättar Radars CEO Hans Werner om nationens tillstånd när det gäller miljö, geopolitik, ekonomi och hur allt detta påverkar IT- och teknikindustrin.

Read more