Device Lifecycle Management

Techstep Lifecycle

Förenkla och digitalisera hanteringen av företagets mobila enheter. Från inköp till återvinning, allt via en översiktlig och säker portal.

Techstep Lifecycle 2023

Ett bekvämt, säkert och hållbart sätt att administrera företagets mobila enheter

Med lösningen Techstep Lifecycle kan ni digitalisera hela processen och göra den översiktlig och effektiv, samtidigt som ni minskar kostnaderna för inköp och hantering under de mobila enheternas hela livscykel.

Beroende på era behov kan ni välja bland de olika produkterna i Lifecycle-serien, där det bland annat ingår en webbutik, ett livscykelhanteringsprogram, en leasinglösning med mera.

Implement

Ta första steget mot en digitaliserad livscykelhantering av mobila enheter.

Techstep Lifecycle User Female

Digitalisera inköpsprocessen och få kontroll över kostnaderna

Med Implement får ni en webbutik där era medarbetare själva kan välja modeller och beställa mobiler och surfplattor. Ni bestämmer vilka som kan köpa in enheter, när de kan göra det och hur mycket de får kosta, och dessa riktlinjer framgår av en transparent företagspolicy.

 • Medarbetare kan göra en säker inloggning i självbetjäningsportalen och beställa en mobil enhet.
 • Ni kan sätta upp tidsramar för när nya enheter får köpas in.

Vad ingår i produkten Implement?

Picture 1
Ni får en egen webbutik

En webbutik där era medarbetare själva kan välja modeller och beställa mobiler och surfplattor.

Picture 2
Uppdelad betalning

Medarbetarna kan välja dyrare modeller och själva betala mellanskillnaden i form av ett engångsbelopp.

Picture 3
Säker inloggning för medarbetarna

Tack vare anslutningen till ett SSO-system är inloggningen till webbutiken snabb, säker och enkel.

Picture 4
Tids-"karantän"

Ni kan sätta upp tidsramar för när medarbetarna får köpa in nya enheter.

Complete

Techstep Lifecycle Portal

Hantera mobila enheter under hela deras livscykel, från inköp till återvinning

Med Complete får du en självbetjäningsportal – Lifecycle portal - där anställda enkelt och flexibelt kan köpa sina mobiltelefoner, surfplattor och tillbehör, samt verktyg där ni kan hantera hela livscykeln för varje enskild enhet, inklusive retur och återvinning.

 • Få en komplett livscykelhantering för nya mobila enheter, reparationer, returer och utköp.
 • Få en realtidsöversikt över alla enheter, kostnader och abonnemang samlade i en webbportal
 • Erbjud medarbetarna möjligheten att välja den enhet de vill ha. Ni kan dela upp betalningen om de väljer en dyrare modell än standardmodellen.
 • Stöd för personliga och delade enheter som standard.
 • Alla enheter köps in för en engångssumma, därefter äger ert företag dem.

Livscykelhantering-As-a-Service

Techstep Lifecycle User Male

Leasa mobila enheter och få verktyg för att hantera dem under hela livscykeln

Med den här modellen får ni alla fördelar med en digitaliserad hantering av mobila enheter. Leasingavgiften betalas månadsvis, vilket ger en ökad kostnadskontroll.

 • Automatisera era policyer gällande inköp, reparationer, returer och utköp av mobila enheter.
 • Låt medarbetare köpa dyrare modeller och betala mellanskillnaden via en fast månadsavgift som dras från deras lön.
 • Ni får en översikt över alla enheter, abonnemang och kostnader via en säker onlineportal.
 • Företaget leasar enheterna från Techstep, medan ni får verktyg för att kunna hantera dem i enlighet med era policyer.
Techstep Lifecycle
- När våra mobila enheter inte längre kan återanvändas återvinns de på ett bra sätt.

 

Välj den produkt sompassar ditt företag

Complete

Complete


Alla Implement-funktioner +

 
Produktguide för onboarding och off boarding av anställda
Livscykelhantering av telefoner och surfplattor
Data- och insiktsmodul
Hantering av mobila enheter vid livscykelns slut

techstep-icon

As a Service Device Lifecycle Management

Alla Implement  +
 
Direkt utbetalning av restvärde
Livscykelhantering av telefoner 
Löneavdrag
Hantering av mobila enheter vid livscykelns slut

Kontakta oss på Techstep!

Vi vill förändra människors arbetsplatser i grunden och vi vet att vi kommer att lyckas ta oss förbi det som traditionellt varit tekniska och fysiska hinder. Vi kan hitta lösningar tillsammans.