I åratal har tjänstemannayrken åtnjutit fördelarna med avancerad teknik, för ökad produktivitet, förbättrat samarbete och tillgänglig information. Det är dags att utvidga dessa fördelar till den skrivbordslösa arbetaren, och se till att även de kan tillgodogöra sig fördelarna med mobil teknik som lägger grunden för nya arbetssätt.

Läs mer

mars 6, 2024

Mac vs PC: Den eviga debatten

Den vanligt förekommande frågan i företagsvärlden är huruvida man ska välja Mac eller PC. I denna artikel fördjupar vi oss i fördelar och nackdelar kring användarupplevelse och design, säkerhet och den totala ägarkostnaden för respektive dator.

februari 14, 2024

Att bygga ut mobilanvändningen i offentlig sektor

Hur driver man på digitaliseringen och ökar mobilanvändningen i offentlig sektor? I den här artikeln presenterar vi en färdplan för hur man på ett effektivt sätt kan införa mobila lösningar och arbetssätt i offentliga verksamheter.