Förenkla mobil datafångst med arbetsflöden anpassade för personal på fältet

Vi revolutionerar arbetet på fältet

Med användarcentrerade och skräddarsydda applikationer förstärker vi personalens effektivitet på fältet. Personalen får möjlighet att jobba smartare, utan att för den sakens skull jobba hårdare. Allt med hjälp av vår Amplify-plattform.

Techstep Amplify i siffror

 

300 000+

vassa verktyg levererade per år

9 miljoner

transaktioner per vecka

15 000

dagliga användare
frontline_worker

Robusta lösningar för personal i krävande miljöer

Vi hjälper chaufförer, lagerpersonal, servicetekniker och biljettkontrollanter att utföra sina uppgifter på ett mer effektivt och smidigt sätt. Hela dagen, varje dag. 
“När allt ska digitaliseras är det lätt att glömma bort att nästan allt som samlas in digitalt måste nå ut till någon som utför ett analogt arbete.”

Anpassningsbar plattform för mobil datafångst

Receive_and_deliver
Befintliga lösningar

Receive & Deliver

Techsteps lösning för hantering av gods och material säkerställer synlighet och spårbarhet i realtid. Ökar både säkerhet, precision och leder till färre misstag.  

CASE
Så fick PostNord tillgång till realtidsdata och optimerade rutter för 14 000 medarbetare som levererar paket.

PostNords MPD-app för förare och brevbärare är resultatet av ett pågående, långsiktigt samarbete mellan PostNord och Techstep. Appen innehåller smidig ruttoptimering och avvikelsehantering för att kunna följa och spåra händelser på paket. Utvecklad i nära dialog med slutanvändare för att säkerställa en enkel och smidig användning. 

sell_and_inspect
Befintliga lösningar

Sell & Inspect

Techsteps lösning för biljettförsäljning och inspektion förenklar både kontroller och betalningar

Läs mer om vår biljettlösning →

CASE
Så hanterar Västtrafik försäljning och kontroll av biljetter för en flotta med 1 857 bussar, 101 tåg, 263 spårvagnar och 36 båtar som tillsammans gör 947 000 turer på tillsammans 76 400 km varje dag. 

Vi förser Västtrafiks personal på fältet med en kundanpassad program- och hårdvarulösning som en tjänst. Via lösningen utförs 3,5 miljoner biljettkontroller per år och den processen måste fungera på ett tidseffektivt och felfritt sätt. Vår lösning säkerställer också smidig planering och schemaläggning för personalen så att man kan ha koll på att man har rätt man på rätt plats.

Assign_and_perform
Befintliga lösningar

Assign & Perform

Med Techsteps lösning för uppdragshantering går det enkelt att digitalisera tilldelningen och hanteringen av uppgifter som ska utföras. Steg-för-steg-instruktioner sparar dyrbar tid ute på fältet, och den omedelbara återrapporteringen under updragen ökar kontrollen och spårbarheten. 

CASE
Så ökade E.ON arbetstiden på fältet med 25 % utan att utöka antalet fälttekniker.

E.ONs arbetare och underentreprenörer på fältet förlitade sig mycket på papper och penna för att utföra sina uppdrag. Värdefull tid slösades på ineffektivt analogt arbete som behövde göras mellan uppdragen. Vi digitaliserade deras arbetsprocess med vår programvara och ökade produktiviteten med 25% utan att dom ens behövde nyanställa personal.

platform_circles_red_orange
Amplify platformen

Kraftfull och mångsidig

Vår standard Amplify-leverans består av en mobilapp, ett webbaserat kontrollcenter och standardiserade API:er för enkel integration. Plattformen har kraftfull standardfunktionalitet och är anpassningsbar. Med färdiga moduler kan man snabbt komma igång med arbetet. Lösningen kan även anpassas fullt ut, så att den passar just ert arbetssätt. 

Imponerande funktioner i plattformen

 
 
 
Zebra_device_pagen-1

 

phone_iphone-1
Robust mobil app

Android-app optimerad för att öka användarnas produktivitet. Offline-support med inbyggd lagrings- och vidarebefordringsfunktion om uppkoppling saknas. 

tune-1
Back-office control center

Webbaserad back-office för att konfigurera funktioner, arbetsflöden, granska insamlad data och skapa rapporter.

integration_instructions-1
Anpassade integrationer

Importera eller exportera enkelt data med hjälp av de vanligaste kommunikationsprotokollen.

cloud-1
Stabil set-up

Säker och redundant hosting i vårt datacenter placerat på svensk mark.

checklist-1
Färdiga moduler

Färdig funktionalitet för de vanligaste arbetsuppgifterna såsom skanning, geopositionering, sign-on-glass osv.

temp_preferences_custom-1
Skräddarsydda arbetsflöden

Anpassningbara arbetsflöden för att matcha er affärslogik och personalens arbetssätt.

Företag vi hjälper att digitalisera arbetet utanför kontoret

Kontakta oss på Techstep!

Vi vill förändra människors arbetsplatser i grunden och vi vet att vi kommer att lyckas ta oss förbi det som traditionellt varit tekniska och fysiska hinder. Vi kan hitta lösningar tillsammans.