Ett smartare och mer hållbart arbetsliv

Techstep stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Vi stödjer även FN:s Global Compact och kommer att göra vårt bästa för att bedriva vår verksamhet i linje med dess tio principer. Vi har identifierat flera mål där vi kan bidra positivt till utvecklingen:
FNs bärkraftsmål

Techstep arbetar för att åstadkomma en verklig förändring som är till gagn för samhälle

Techstep stödjer FN:s 2030-agenda, och vår anslutning till FN:s Global Compact innebär att vi kommer att göra vårt bästa för att driva vår verksamhet i linje med deras principer. Vi har kartlagt vår verksamhet och strategi mot FN:s hållbarhetsmål för att fastställa de mest relevanta målen för Techstep att prioritera.

E-Goal-12-1024x1024

Hållbar konsumtion och produktion

Vi främjar en cirkulär ekonomi och en ansvarstagande användning av mobila enheter under hela deras livscykel, samt ser till att uttjänta produkter hanteras korrekt. 

E-Goal-13-1024x1024

Bekämpa klimatförändringarna

Vi utvecklar mobila lösningar som hjälper kunderna att minska sin miljöpåverkan. Vi följer också upp vårt klimatavtryck för att minska vår egen miljöpåverkan.

E_SDG goals_icons-individual-rgb-08

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi ställer höga krav på oss själva och på våra leverantörer för att säkerställa att mänskliga rättigheter och anställdas rättigheter respekteras i hela försörjningskedjan. Detta återspeglas också i vårt engagemang för FN:s Global Compact. 

E_SDG_Icons-05

Jämställdhet

Vi främjar mångfald, inkludering och jämlika möjligheter vid rekrytering och medarbetarutveckling, och vi arbetar för att fler kvinnor ska lockas till en karriär inom teknikområdet.

Hållbarhetsrapport 2023

Läs om vårt ESG-arbete och våra prioriteringar i vår senaste årsrapport.

20220510-AdobeStock_306243372
Klimat & miljö

Lösningar för planetens framtid

Ansvarsfull konsumtion handlar om att optimera användningen av mobila enheter och att använda mobil teknik för att jobba smartare och mer hållbart. Vi menar att våra lösningar kan hjälpa kunderna att få ut mesta möjliga av de enheter de köper, innan enheterna återanvänds, repareras eller återvinns.

Människor & samhället

Mångfald och jämlikhet

Vi på Techstep är övertygade om att en hälsosam, engagerad och kompetent arbetsstyrka är avgörande för att vi ska nå framgångar. Vi är angelägna om att våra medarbetare ska arbeta i en professionell, säker och pålitlig arbetsmiljö där alla individer respekteras och behandlas rättvist, jämlikt och med värdighet.

20220217-140-IMG_9693
Styrning & efterlevnad

Ansvarsfull verksamhet

Genom vårt medlemskap i FN:s Global Compact har vi åtagit oss att bedriva vår verksamhet i linje med FN:s och Internationella arbetsorganisationens (ILO) principer och konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, miljö och antikorruption. Vi förväntar oss att våra partners och leverantörer gör detsamma. 

Er betrodda affärspartner

Informationssäkerhet och integritet

När kunder väljer att låta Techstep guida dem på resan mot nya mobila lösningar så förlitar de sig på att vi skyddar alla uppgifter om deras företag och medarbetare. För att skydda denna information har vi etablerat ett robust säkerhets-och integritetsramverk som säkerställer att våra lösningar alltid uppfyller gällande lagar och regler.