Ett Smartare och mer hållbart arbetsliv

För Techstep handlar hållbarhet om att hjälpa kunderna att uppfylla sina ESG-mål avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (där ESG är en förkortning för Environment, Social and Governance), men det handlar även om att utnyttja resurser så att de inte utarmas med tiden. Det handlar om att värna om människan och miljön, både i dag och i framtiden. Att vara en ansvarstagande verksamhet är en integrerad del av Techsteps strategi och en central del av vårt ESG-arbete.

FNs bärkraftsmål

Techstep arbetar för att åstadkomma en verklig förändring som är till gagn för samhälle

Techstep stödjer FN:s 2030-agenda, och vår anslutning till FN:s Global Compact innebär att vi kommer att göra vårt bästa för att driva vår verksamhet i linje med deras principer. Vi har kartlagt vår verksamhet och strategi mot FN:s hållbarhetsmål för att fastställa de mest relevanta målen för Techstep att prioritera.

12
Hållbar konsumtion och produktion

Vi främjar en cirkulär ekonomi och en ansvarstagande användning av mobila enheter under hela deras livscykel, samt ser till att uttjänta produkter hanteras korrekt.

13
Bekämpa klimatförändringarna

Vi designar innovativa mobiltekniklösningar som hjälper kunderna att minska sin miljöpåverkan. Vi följer också upp vårt klimatavtryck för att minska vår egen miljöpåverkan

8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi sätter upp höga interna standarder och följer upp leverantörer för att säkerställa att mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga bestämmelser efterlevs i vår leveranskedja, vilket återspeglas i vårt åtagande gentemot FN:s Global Compact.

5
Jämställdhet

Vi främjar mångfald, inkludering och jämlika möjligheter vid rekrytering och medarbetarutveckling, och vi arbetar för att fler kvinnor ska lockas till en karriär inom teknikområdet.

Hållbarhetsrapportering

Techsteps årsrapport för 2021

Läs om vårt ESG-arbete och våra prioriteringar i vår senaste årsrapport.

20220510-AdobeStock_306243372
Klimat & miljö

Lösningar för planetens framtid

Ansvarsfull konsumtion handlar om att optimera användningen av mobila enheter och att använda mobil teknik för att jobba smartare och mer hållbart. Vi menar att våra mobiltekniklösningar kan hjälpa kunderna att få ut mesta möjliga av de enheter de köper och samtidigt minimera påverkan på klimatet och miljön.

Människor & samhället

Mångfald och jämlikhet

Vi på Techstep är övertygade om att en hälsosam, engagerad och kompetent arbetsstyrka är avgörande för att vi ska nå framgångar. Vi är angelägna om att våra medarbetare ska arbeta i en professionell, säker och pålitlig arbetsmiljö där alla individer respekteras och behandlas rättvist, jämlikt och med värdighet.

20220217-140-IMG_9693
Robust & resilient leveranskedja

Ansvarsfulla inköp

Techstep bedriver sin verksamhet i enlighet med centrala FN-och ILO-principer och överenskommelser gällande mänskliga och arbetstagares rättigheter, miljöhänsyn och antikorruption.

HubSpot Video
Er betrodda affärspartner

Informationssäkerhet och integritet

När kunder väljer att låta Techstep guida dem på resan mot nya mobila lösningar så förlitar de sig på att vi skyddar alla uppgifter om deras företag och medarbetare. För att skydda denna information har vi etablerat ett robust säkerhets-och integritetsramverk som säkerställer att våra lösningar alltid uppfyller gällande lagar och regler.