PostNord

PostNord - Full kontroll över mobila enheter

Fakta

Sector

Bransch:

Postoperatör

Employees-Icon

Anställda:

18 000

Location

Lokation:

Sverige

PostNord är ledande inom logistik och kommunikation i Norden, med ett unikt distributionsnät och branschledande expertis inom leverans, logistik, kommunikation, e-handel och distribution. I dagsläget har koncernen omkring 26 500 anställda (varav cirka 18 000 i Sverige), vilket gör PostNord till en av Nordens största arbetsgivare.

Terminal

Utmaningen

Under de senaste åren har PostNord drivit omfattande digitaliseringar av hela sin verksamhet. En av delarna som fått stort fokus är IT och infrastruktur, med målsättningen att rusta medarbetare med välfungerande och lätthanterliga mobila enheter som underlättar deras dagliga arbete. I vissa delar av digitaliseringsresan har PostNord valt att samarbeta med Techstep – ett partnerskap som innefattar avlastning inom managering och teknisk support av hårdvara.

Utmaningen i det här projektet var att leverera ett heltäckande system till PostNords olika siter (postterminaler, serviceställen och hubbar) för att administratörer, i realtid, ska se var enheter finns. Siterna ingår i ett omfattande siteträd, vilket ger PostNord full koll på inventarier inom hela verksamheten.

 

- Tidigare fanns en regional struktur för hur mobila enheter hanterades. Här saknades dock översikter och enhetlighet i systemen, som dessutom sköttes helt manuellt. Det här försvårade underhållet och kontrollen över inventarier och gjorde det omöjligt att veta vad som fanns på siterna eller om enheterna var uppdaterade och säkra att använda.
Sorting production team work

Lösningen

PostNords siteträd är stort, med många aktiva siter och otroligt många mobila enheter i omlopp. Det innebär både komplex managering sett till uppdateringar och säkerhet, och att respektive site måste ha full kontroll över väldigt stora belopp i form av inventariekostnader.

Systemet är därför uppbyggt så att PostNords administratörer kan managera de mobila enheterna på en site och att enheter automatiskt registreras på rätt site och får en plats i siteträdet. Det innebär att manuell handpåläggning i en inventarielista nu är ett minne blott och utrullningar av uppdateringar blir enklare, oavsett om det gäller alla enheter eller en viss del av siteträdet. Siter kan nu enklare pilottesta appar, göra ändringar lokalt eller automatisera uppdateringar av sina egna mobila enheter, utan att det stör produktionen.

För PostNord innebär systemet att alla siter nu har en mycket bättre översikt och flexibilitet när det kommer till hanteringen av sina mobila enheter. Siterna har full kontroll och översikt över sina inventarier och uppdateringar och nya funktioner kan skjutas ut till alla, oavsett arbetsroll, utan att det stör i arbetet. Systemet innebär dessutom att tidskrävande adminarbete elimineras, om till exempel en medarbetare slutar, om en specifik enhet måste hittas eller om en site ska integrera en ny användare eller enhet.

- Vi behövde helt enkelt ett smartare och mer funktionellt system för enhetshantering. Vi kan idag se all information kopplat till aktiva enheter, uppdatera i realtid utan produktionsstörning och få en bättre översikt om hur vår verksamhet faktiskt ser ut från dag till dag.

Kontakta oss

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den lösning som passar din verksamhet bäst.