Techstep-SD-Logo---RGB---Solid---Light---White-Text

Anskaffelser med god samvittighet

SmartDevice er Techstep sin livssyklusløsning for mobile enheter. Med Mobile Expense Management blir bedriftens behov for kostnadskontroll og forutsigbarhet ivaretatt, samtidig som de ansatte får full frihet og fleksibilitet til å bruke mobilen slik de vil.

SD administered

Løsningen skiller mellom jobb- og privatbruk av mobiltelefonen ved oppsett av enkle regler. SmartDevice med Mobile Expense Management gir bedriften bedre oversikt over mobilkostnadene i selskapet, samtidig som de ansatte kan bruke samme mobilabonnement både i jobben og privat.

iStock-673873628

Mobile Expence Management gir en oversikt over alle bedriftens abonnementer, enheter og tilleggstjenester. Slik får man raskt og enkelt kontroll over bedriftens totale mobilkostnader.

Mobile Expence Management er et produkt for bedriftsmarkedet og forutsetter at bedriftsabonnement er juridisk eiet av arbeidsgiver. Programvaren kjøres i skyen til Microsoft, og krever ingen installasjon (skytjeneste uten behov for tilpasning i bedriftens systemer).

Tjenesten genererer en rapport med oversikt over privat mobilbruk til lønns- og trekkoppgavene. Slik sparer bedriften mye tid på manuell rapportering og kan på en enkel måte følge det regelverket som myndighetene krever.

Employees@10x
Felles retningslinjer for alle ansatte

En mobilpolicy er en forhåndsbestemt avtale mellom bedriften og den ansatte som regulerer hva bedriften skal dekke av mobilkostnadene, og hva den ansatte selv må dekke. Policyen håndterer hva som skal betales av bedriften og hva som betales av den ansatte helt automatisk.

Mail@10x
Lønnstrekksfil

Med Mobile Expence Management mottar bedriften hver måned en fil som er tilpasset bedriftens lønnssystem. Filen inneholder en komplett oversikt over hva den enkelte ansatte skal trekkes for i lønn i henhold til den avtalte policy. Filen er klargjort for direkte å kunne importeres i lønnssystemet og sørger for riktig lønnstrekk basert på en forhåndsdefinert fordeling (policy).

Settings@10x
Konteringsfil

Forenkler administrasjon av mottak og fordeling av mobilfakturaen til rett koststed i bedriften. Filen består av et standard oppsett av datagrunnlag som bedriften selv tilpasser til sitt økonomisystem.

Bank@10x
Kostnadskontroll dashboard

Dette er en detaljert oversikt over alle kostnader og fordelingen av kostnader på den enkelte ansatte og avdelinger i bedriften.

Chat@10x
Mobil policy rapport

Oversikt over hvilke policyer de ansatte har og beløpet de blir trukket for i lønn. Den ansatte har selv mulighet til å gi beskjed til leder dersom noe som er kategorisert som privat bruk, faktisk er jobbrelatert. Leder godkjenner eller avviser. Ved godkjennelse blir beløpet tilbakebetalt på lønn til ansatt.

Contact@10x
Mobilskatt og -momsrapport

Når ansatte dekker deler av bedriftens mobilfaktura i form av policy for privat bruk, så vil dette føre til endringer i momsregnskapet. Momsrapporten vil gi bedriften oversikt slik at det kan innberettes korrekt momsgrunnlag.

Mail@10x
Kostnadsoversikt mobiltjenester

Ansatte vil kunne følge med på sitt forbruk 6 måneder tilbake i tid, samt se detaljert oversikt over sitt lønnstrekk.

Event@10x
Administrasjon av kostnadskontroll

Administrator kan endre persondata på eksisterende og nye brukere. For eksempel epostadresse, navn eller avdelingstilhørighet til den ansatte. Administrator kan også tildele eller endre policy som den ansatte skal tilhøre. Oppsett og endringer er det viktig at bedriften oppdaterer slik at god datakvalitet opprettholdes.

Techstep-Mac-at-work-Blog

Fordeler for bedriften

  • Gir mulighet til å sikre felles retningslinjer for alle ansatte

  • Policy sorterer hva som skal betales av bedriften og hva som skal betales av den ansatte – helt automatisk

  • Gir fleksibilitet til å kunne tilby alle ansatte et mobilabonnement de kan bruke både i fritid og jobb

  • Gir kontroll og bedre forutsigbarhet med mobilkostnader

Woman-street-phone-orange-circle-crop-1

Fordeler for ansatte

  • En telefon og ett abonnement til både jobb og privat

  • Frihet til å bruke mobilen til det de ønsker

  • Jobbe mer effektivt og fleksibelt

VI VIL GJERNE HØRE FRA DEG

Ta kontakt med Techstep teamet!

Vi er lidenskapelig opptatt av teknologiens kraft til å drive positiv endring, og er fast bestemte på å overvinne tradisjonelle tekniske og fysiske barrierer. La oss finne gode løsninger sammen.