Waxholmsbolaget

Sedan 2023 har Techstep försett Waxholmsbolaget med en heltäckande mobil lösning för försäljning av SL-kort och biljetter. Införandet sammanföll med att det implementerades ett nytt biljettsystem i region Stockholms kollektivtrafik. Vår lösning har lett till nöjda användare och ökad effektivitet tack vare att det går snabbt att utfärda biljetter och att gränssnittet är användarvänligt. Det finns också en inbyggd funktion som gör det enkelt att förmedla information till användarna.  

Eftersom vi redan levererar integrationer och teknik från vår ombudslösning till SL och Region Stockholm använde vi samma plattform för Waxholmsbolaget. Projektet fokuserade på arbetssätt för färjetrafiken, personalens arbetsflöden och driftsmässiga förhållanden. För att säkerställa att lösningen uppfyllde krav på både användarvänlighet och teknik hade vi ett nära samarbete under hela projektet, där vi prioriterade både personalens och passagerarnas behov. 

Waxholmsbolaget - Helhetslösning för försäljning och kontroll av biljetter till sjöss

Fakta

commute_24dp_FILL0_wght400_GRAD0_opsz24

Industri:

Transport

Client since

Kund sedan:

2023

Location

Lokation:

Sverige

directions_boat_24dp_FILL0_wght400_GRAD0_opsz24

Antal färjor som trafikerar Stockholms skärgård:

50+

groups_FILL0_wght400_GRAD0_opsz24

Antal resenärer per år:

1,8 miljoner

hub_FILL0_wght400_GRAD0_opsz24

Antal bryggor som gör skärgården tillgänglig:

299

update_FILL0_wght400_GRAD0_opsz24

År av navigation mellan kobbar och skär:

155

Lösningens delar och funktioner

 

confirmation_number-1

Programvara

phone_iphone_FILL0_wght400_GRAD0_opsz24

Hårdvarulösning 

important_devices

Hanteringslösning 

 • Biljettapp
 • Stöd för cEMV läsning  
 • Säker och enkel användarhantering
 • Utskick & meddelanden
 • Geo-redundant drift 
 • Asset Management 
 • Ruggad Samsung-tablet 
 • Stationär Citizen-skrivare 
 • Mobil Zebra-skrivare 
 • Specialanpassad Brodit-hållare 
 • MDM via SOTI Mobicontrol 
 • Samsung E-FOTA 
 • Förkonfigurerade och startklara enheter 
 • Utbytestjänst 
 • Support 

 

Kundresan


Mot bakgrund av de lärdomar och den feedback vi fick från SL rörande
ombudslösningen vi levererade till dem bestämdes det att vi skulle använda samma app, men utforma stöd för olika arbetsflöden och Waxholmsbolagets varumärkesprofil. Nedan beskrivs kundresan från starten, då det gjordes en krav- och behovsanalys, tills att lösningen togs i drift. 
 

Waxholmsbolaget_step1-image
STEG 1: Analys av krav och behov

Kartläggning av köpprocessen

Eftersom de flesta resenärer köper biljetter vid ombordsstignng visste vi att det blir ett högt tryck och att flödet främst borde fokusera på köp av enkelbiljetter och gruppbiljetter. För den personal som ansvarar för biljettförsäljningen behövde köpen gå så snabbt som möjligt, samtidigt som det skulle vara användarvänligt och intuitivt. 
 
Utifrån idéer och feedback från Waxholmsbolaget tog teamet fram ett par olika versioner och efter workshops landade vi i vårt första förslag. Efter upprepade tester och anpassningar hade vi ett flöde som kombinerade effektivitet med användarvänlighet och vi var redo för nästa fas med prototypning med wireframes.  

wåab_wireframes 1
STEG 2: Prototyp och design

Design av arbetsflöden

För att få en smidig försäljningsprocess för biljetter behövde vi ta hänsyn till den dynamiska naturen av biljettförsäljning. Vi behövde överväga vad som är mest vanligt att sälja och hur vi på enklast möjliga sätt kan göra det lättare att sälja de biljetter som kräver mer information, såsom försäljning av flera biljetter samtidigt och gruppbiljetter. 

Ett annat krav var att personalen skall ha olika servicefunktioner som till exempel att kunna visa information om resenärers biljetter genom att scanna dem. Detta gällde både SL-kort och Ö-kortet, som är ett speciellt kort som endast är tillgängligt för bofasta på öarna. 
 
För att få till en bra design användes wireframe skissande vilket tillätt oss att testa, få feedback och korrigera snabbt.  

 

WÅAB_start-02
STEG 3: Utveckling av lösning

Implementering av lösningen

När projektet skulle implementeras behövde appen utvecklas så att den fungerade för den nya arbetsprocessen. Detta gjordes iterativt och i nära samarbete med Waxholmsbolaget, som deltog i tidig testning av applikationen.  

Under utvecklingen av applikationen förbereddes hörnstenarna i lösningen, inklusive alla aspekter av mjukvara-som-tjänst (SaaS) såsom hosting, övervakning och redundans, samt hårdvara-som-tjänst innebärande konfiguration av hårdvara, EMM-profiler och SIM-kort, för att vara redo med en komplett lösning i linje med det planerade datumet för driftsättning. 
 
Genom att utgå från Waxholmsbolagets varumärkesprofil, deras webbsida och inspiration från den miljö de verkar i kunde vi få det nya utseendet att matcha deras visuella identitet. 

Waxholmsbolaget_step4-1
STEG 4: Go-live

Utrullning och testning

Utrullningen av projektet skedde enligt vår standardmetod, där det gjordes ett litet pilottest i den verkliga produktionsmiljön för att säkerställa att lösningen och angränsande system fungerade som förväntat. I Waxholmsbolagets fall gick pilottestet snabbt tack vare nära samarbete och löpande tester.  
 
Efter bara några veckor och några mindre justeringar var både Techstep och Waxholmsbolaget redo att gå vidare med en fullskalig utrullning av den nya biljettlösningen. Efter en lyckad utrullning gick projektet snabbt in i en fas av hypercare för att säkerställa kvalité innan projektet gick över i en aktiv förvaltning. 

wåab-darkmode
STEG 5: Förvaltning

Dra lärdom och förbättra över tid

Lösningar för mobila arbetessätt ute i verksamheter behöver granskas och utvecklas för att fortsätta vara relevanta och skapa största nytta. För oss är det självklart att ha ett kontinuerligt samarbete med våra kunder för att säkerställa att lösningen fungerar som den skall och har rätt funktioner - hela sin livscykel. 

Ett exempel på en sådan förbättring som gjordes efter att lösningen rullats ut är att ett mörkerläge infördes. Med mörkerläge till sjöss menar vi inte ett klassisk “dark mode “som du har i telefonen utan ett rent och ljussvagt tema som används på båtarna för att förhindra att besättningen blir bländad när de arbetar i mycket mörka förhållanden. Mörkerläget utformades därför för att ha samma utseende och känsla som sonarsystemet som används för navigering, med främst svart och mörktonad orange, vilket ger ett nästan monokromt utseende. 

SLUTSATSER

Den färdiga lösningen

Waxholmsbolaget behövde ett uppdaterat biljettförsäljningssystem med stöd för regionens nya biljettsystem så att de kunde utfärda pappersbiljetter och biljetter kopplade till cEMV och SL-kort. När de uppgraderade till en ny lösning ville de optimera säljprocessen samt förenkla och effektivisera den dagliga verksamheten så att det gick snabbt och enkelt att sälja biljetter. 

De viktigaste framgångsfaktorerna kriterierna för en lyckad lösning var: 

 • Snabb uppstart
  För att det ska vara enkelt att börja använda försäljningslösningen är arbetsflödet interaktivt och användaren guidas steg för steg när en ny enhet tas i bruk.

 • Enkel och pålitlig funktion
  Enheten för biljettförsäljning tillsammans med mobil- eller stationer skrivare levereras sin ett komplett kit fullt managerade och redo att användas direkt ur kartongen. En meddelande- och utskicksfunktion lades in i appen så att det skulle gå enkelt att skicka ut information till Waxholmsbolagets kunder.

 • Anpassad biljettapp
  I den användarvänliga appen kan användarna hantera sina uppgifter, det finns en meddelandefunktion och arbetsflödet är specialanpassat för Waxholmsbolaget. Appen integrerar och kommunicerar säkert med det nya biljettsystemet.

 • cEMV ABT
  För att kommunicera med och validera de closed-loop cEMV-kort som används för SL-korten används vår cEMV-komponent och den NFC-läsare som är inbyggd i Androidenheten. Appen integrerar mot det nya biljettsystemet, som försörjer lösningen med ABT data (Account Based Ticketing). 

 

Kontakta oss

Vår mission är att förändra arbetsplatsen för alltid och fast beslutna att övervinna traditionella tekniska och fysiska hinder. Låt oss hitta lösningar tillsammans!