TECHSTEP LIFECYCLE IMPLEMENT

Ett smidigt digitalt verktyg för inköp av mobiltelefoner och surfplattor

Ge medarbetarna möjlighet att själva välja och beställa de mobiler och surfplattor de vill ha i en företagsanpassad webbutik. Samtidigt får ni full kontroll över kostnaderna och sparar tid. 

Lifecycle Implement

Prova Implement gratis i 90 dagar 

Vill du se hur Implement kan underlätta inköpen och hanteringen av mobila enheter? Kontakta oss så ordnar vi en webbutik åt er som ni kan prova gratis i 90 dagar. 

Ett enkelt verktyg för hantering av företagets alla mobila enheter under hela livscykeln

Ge medarbetarna friheten att själva välja mobila enheter och få kontroll över företagets tillgångar och tillhörande kostnader. 

 

3 skäl att prova Implement

MicrosoftTeams-image (57)

Låt medarbetarna själva välja vilken modell de vill ha 

Med Implement får ni en självbetjäningsportal er egen webbutik där medarbetarna själva kan välja och beställa mobiler och surfplattor. Ni bestämmer vad enheterna får kosta. 

MicrosoftTeams-image (55)

Minska mängden manuellt arbete och avlasta IT-avdelningen 

Med Implement slipper ni registrera företagets mobilanvändare manuellt. När medarbetarna loggat in i webshopen registreras deras beställningar automatiskt. På så sätt har ni alltid full överblick över alla mobila enheter och vem som använder vilken enhet. 

MicrosoftTeams-image (56)

Skapa en transparent policy för mobila enheter som tillämpas automatiskt

Fastställ vad medarbetarna kan köpa, hur mycket det får kosta och hur länge de måste använda en mobiltelefon innan de kan beställa en ny. Systemet ser automatiskt till att dessa regler gäller för alla anställda och alla mobila enheter. 

Techstep Lifecycle Implement

Så fungerar det

  Implement - Screen
En företagsanpassad webbutik
Ni får en egen webbutik med ett förvalt sortiment mobila enheter och en prislista. Sortimentet är inte bundet till en viss mobiloperatör.
Enkel inloggning
Integrera plattformen med företagets leverantör av digitala identitetslösningar så att medarbetarna kan logga in i webbutiken med sitt vanliga användarnamn och lösenord. I systemet kan ni enkelt tilldela olika användarbehörigheter för olika användargrupper.
Full överblick och enkel administration

Hantera och övervaka företagets alla enheter och tillhörande kostnader med några enkla funktioner: 

  • Filtrera användare efter status, roll eller avdelning. 
  • Ange tidsperioder för hur länge medarbetarna måste behålla sina enheter innan de kan beställa nya.