mai 25, 2023

Elektronisk avfall: innvirkning på vårt miljø og helse

Selv om mulighetene ved å bruke elektroniske enheter er enorme, må vi redusere mengden elektronisk avfall vi produserer for å beskytte både mennesker og planeten.

Elektronisk avfall: innvirkning på vårt miljø og helse

Mennesker fortsetter å være mer og mer avhengige av teknologisk utstyr som mobiltelefoner og datamaskiner, både på jobb og i privatlivet. Denne teknologien har revolusjonert livene våre, men den har også skapt et stort globalt problem: elektronisk avfall (eller e-avfall). I denne artikkelen kan du lese mer om e-avfall og dets innvirkning på miljøet og vår helse, og hvorfor det er viktig at vi reduserer, gjenbruker eller resirkulerer elektroniske enheter, både for å bevare verdifulle ressurser og for å lykkes med den globale grønne omstillingen.

Les mer: Administer dine enheters livssyklus fra kjøp til resirkulering

Hva er elektronisk avfall?

Elektronisk avfall er en av de raskest voksende og mest komplekse avfallsstrømmene. Begrepet "e-avfall" omfatter et bredt spekter av elektroniske enheter, som datamaskiner, bærbare pc-er, nettbrett, mobiltelefoner, TV-er, skrivere, kameraer og diverse annen elektronikk.

De siste årene har den økende mengden e-avfall fått oppmerksomhet over hele verden. Fjorårets statistikk viser at over 5 milliarder mobiltelefoner ble klassifisert som e-avfall. Det er også anslått at det i Europa er omtrent 700 millioner elektroniske enheter som ikke lenger er i bruk i folks hjem, og som venter på avhending eller resirkulering. Faktisk avslørte en europeisk undersøkelse at husholdninger hamstrer i gjennomsnitt 74 elektroniske produkter, hvorav 13 er ubrukte eller ødelagte.

Resirkuleringsgraden av e-avfall globalt er lav. Selv i EU, som er verdensledende innen resirkulering av e-avfall, er bare 35 % av e-avfallet offisielt rapportert som riktig innsamlet og resirkulert. På global skala overstiger genereringen av e-avfall 50 millioner tonn årlig. Sjokkerende nok blir bare 17–20 % av denne enorme mengden gjenbrukt eller resirkulert på riktig måte. Det resterende flertallet blir ofte brent, dumpet på søppelfyllinger eller eksportert til utviklingsland, noe som fører til alvorlig miljøforurensning og helsefarer.

 

70 % av tungmetallene som finnes i deponier stammer fra e-avfall

E-avfall kan virke ufarlig når vi kaster elektronikk, men virkeligheten er langt fra det. Når elektroniske enheter havner på søppelfyllinger, i stedet for å bli gjenbrukt eller resirkulert på riktig måte, kan de frigjøre giftige kjemikalier. Disse kjemikaliene har en ødeleggende effekt på miljøet vårt, ved å forurense jord, vann og luft, noe som igjen fører til alvorlige problemer for både mennesker og dyreliv.

Det anslås at rundt 70 % av tungmetallene som finnes i søppelfyllinger stammer fra e-avfall. For mennesker kan disse giftige stoffene forårsake alvorlige helseproblemer, inkludert reproduktive og nevrologiske lidelser, hjerteproblemer og kreft. Det kan også forårsake luftveissykdommer, alvorlig hudirritasjon og kronisk hodepine.

Det er også kjent at rundt 80 % av e-avfallet genereres i utviklingsland, og mye av det eksporteres vekk fra i-land; opptil 90 % av e-avfallet fra disse landene sendes til utviklingsland.

Hvordan kan vi redusere e-avfall og hvorfor er det viktig å bidra?

Myndigheter, bedrifter og mennesker må innse at e-avfall er et alvorlig problem. Ved å ta mer ansvar for å redusere e-avfall, for eksempel ved å oppmuntre til utforming av mer bærekraftige produkter, tilby reparasjonstjenester og gi insentiver til forbrukere slik at de resirkulerer, kan vi gjøre en stor forskjell sammen.

Environmental Protection Agency (EPA) har implementert flere regulatoriske tiltak for å håndtere e-avfall på en ansvarlig måte. Myndigheter kan også gi insentiver for bedrifter til å investere i resirkulering og gjenvinning av e-avfall, for eksempel skattelettelser og tilskudd. Her kan bedrifter dra nytte av å samarbeide med selskaper for gjenvinning og reparering av e-avfall for å skape verdier fra materialer som ellers ville blitt kastet.

Et annet grep man kan ta for å redusere e-avfall er å finne en bedrift eller organisasjon som kan gi nytt liv til for eksempel mobiltelefoner eller bærbare datamaskiner i andres eie. Dette bidrar til en sirkulær økonomi, som er et viktig skritt for å skape en mer bærekraftig digital fremtid.

Det er også viktig å vite – hvis du skal kaste e-avfall, sørg for at du finner en pålitelig gjenvinningsstasjon. Undersøk lokale alternativer for resirkulering av e-avfall, siden ikke alle aktører godtar alle typer e-avfall. Dette gjør at de viktige stoffene i alle elektroniske enheter kan gjenvinnes og gjenbrukes, noe som igjen lar oss spare planetens ressurser.

Grønn omstilling: reduser, gjenbruk eller resirkuler

Mobiltelefoner inneholder minst 30 forskjellige naturlig forekommende elementer, og naturlige kilder til seks av disse kan gå tom i løpet av de neste 100 årene, med flere under økende trussel. Dette er ressurser som vi er avhengig av for å lykkes med den globale grønne omstillingen. Å forstå effekten av e-avfall og implementere riktige resirkulerings- og avhendingsmetoder er avgjørende for en bærekraftig utvikling.

Fremtiden til planeten vår og dens innbyggere er avhengig av at vi tar grep i dag. Bli med i den globale innsatsen for å redusere e-avfall og beskytte planeten vår. Ved å ta skritt for å redusere og resirkulere e-avfallet vårt, kan vi bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse, og skape en fremtid som virkelig er mer bærekraftig.

gartner-cta-no

Kilder

From waste to jobs: Decent work challenges and opportunities in the management of e-waste in Nigeria, International Labour Office, Sectoral Policies Department (Geneva), ILO, 2019. Link.

Forti V., Baldé C.P., Kuehr R. (2018). E-waste Statistics: Guidelines on Classifications, Reporting and Indicators, second edition. United Nations University, ViE – SCYCLE, Bonn, Germany. Link.

Author

Techstep