https://5435996.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5435996/Radar%20Report_1080_1080_02.jpg

I denne presentasjonen snakker Radars CEO Hans Werner om nasjonens tilstand når det gjelder miljø, geopolitikk, økonomi og hvordan dette påvirker IT- og teknologibransjen.

Read more