maj 29, 2023

Elektroniskt avfall: påverkan på vår miljö och människors hälsa

Även om det finns enorma möjligheterna med att använda elektroniska enheter, måste vi minska mängden elektroniskt avfall för att skydda både människor och planeten.

Elektroniskt avfall: påverkan på vår miljö och människors hälsa

Människor fortsätter att bli alltmer beroende av elektronisk utrustning, som mobiltelefoner och datorer, både på jobbet och i vårt privata liv. Tekniken har revolutionerat våra liv, men har också skapat ett enormt globalt problem: elektroniskt avfall (eller e-avfall). I den här artikeln kan du läsa mer om e-avfall och dess påverkan på vår miljö och människors hälsa, och varför det är viktigt att vi minskar, återanvänder eller återvinner elektroniska enheter. Det är avhängigt för att bevara värdefulla resurser och för att lyckas med den globala gröna omställningen.

Läs mer: Hantera dina mobila enheters livscykel från köp till återvinning

Vad är elektroniskt avfall?

Elektroniskt avfall är ett av de snabbast växande och mest komplexa avfallet. Termen "e-avfall" omfattas av elektroniska enheter, såsom datorer, bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner, tv-apparater, skrivare, kameror och diverse annan elektronik.

Under de senaste åren har tillväxten av e-avfall fått uppmärksamhet över hela världen. Statistik visar att över 5 miljarder mobiltelefoner klassificerades som e-avfall föregående år. Det uppskattas också att i Europa ligger cirka 700 miljoner elektroniska enheter vilande i människors hem och väntar på att kasseras eller återvinnas. Faktum är att en undersökning gjord i Europa visade att hushåll har i genomsnitt 74 elektroniska produkter, varav 13 är oanvända eller trasiga, i sitt hem.

Mängden e-avfall som återvinns globalt är låg. Även i EU, som är världsledande inom återvinning av e-avfall, rapporteras bara 35% av e-avfallet officiellt som korrekt insamlat och återvunnet. Globalt genereras över 50 miljoner ton e-avfall årligen. Chockerande nog återanvänds eller återvinns endast 17–20% av denna enorma mängd. Den återstående majoriteten förbränns ofta, dumpas på soptippar eller exporteras till utvecklingsländer, vilket leder till allvarliga miljöföroreningar och hälsorisker.

70% av de tungmetaller som finns i deponier kommer från e-avfall

E-avfall kan verka ofarligt när vi slänger det på soptippen, men så är det inte. När elektroniska apparater hamnar på soptippar, istället för att återanvändas eller återvinnas på rätt sätt, kan de släppa ut giftiga kemikalier. Dessa kemikalier har en förödande inverkan på vår miljö, genom att förorena marken, vattnet och luften, vilket i sin tur leder till allvarliga problem för både människor och vilda djur.

Det uppskattas att omkring 70% av de tungmetaller som finns i deponier kommer från e-avfall. För människor kan dessa giftiga ämnen orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive reproduktiva och neurologiska störningar, hjärtproblem och cancer. Det kan också orsaka luftvägssjukdomar, allvarlig hudirritation och kronisk huvudvärk.

Det är också känt att omkring 80% av e-avfallet genereras i utvecklingsländer, och mycket av det exporteras från utvecklade länder. Upp till 90% av e-avfallet från dessa länder skickas till utvecklingsländer.

Hur kan vi minska e-avfallet och varför är det viktigt att bidra?

Regeringar, företag och människor behöver inse att e-avfall är ett allvarligt problem. Genom att ta mer ansvar för att minska e-avfall, som att uppmuntra design av mer hållbara produkter, tillhandahålla reparationstjänster och ge incitament för konsumenter att återvinna, kan vi göra stor skillnad tillsammans.

Environmental Protection Agency (EPA) har implementerat flera reglerande åtgärder för att hantera e-avfall ansvarsfullt. Regeringar kan också ge incitament för företag att investera i e-avfallsåtervinning och återvinning, såsom skattelättnader och bidrag. Här kan företag dra nytta av att samarbeta med företag för återvinning och återvinning av e-avfall för att skapa värde från material som annars skulle kasseras.

En annan åtgärd för att minska e-avfallet är att hitta ett företag eller en organisation som kan ge nytt liv till till exempel mobiltelefoner eller bärbara datorer. Detta bidrar till en cirkulär ekonomi, vilket är ett viktigt steg för att skapa en mer hållbar digital framtid.

Om du ska slänga e-avfall, så kan det vara bra att undersöka lokala alternativ för återvinning av e-avfall, eftersom inte alla återvinningsföretag accepterar alla typer av e-avfall. Detta gör att de viktiga ämnena i alla elektroniska enheter kan återvinnas och återanvändas, vilket i sin tur gör att vi kan spara på planetens resurser.

Grön omställning: minska, återanvända eller återvinna

Mobiltelefoner innehåller minst 30 olika naturligt förekommande ämnen, och naturliga källor till sex av dessa kommer att ta slut inom de närmaste 100 åren, och även fler riskerar att hamna i riskzonen för att ta slut. Det är resurser som vi är beroende av för att lyckas med den globala gröna omställningen. Att förstå hur e-avfallet bör hanteras och implementera korrekta sätt återvinna och deponera är avgörande för en hållbar utveckling.

Framtiden för vår planet och dess invånare är beroende av att vi agerar idag. Medverka i det globala arbetet för att minska e-avfall och skydda vår planet. Genom att vidta åtgärder för att minska och återvinna vårt e-avfall kan vi skapa en mer hållbar framtid.

gartner-cta-se

Källa:
From waste to jobs: Decent work challenges and opportunities in the management of e-waste in Nigeria, International Labour Office, Sectoral Policies Department (Geneva), ILO, 2019. Länk.

Forti V., Baldé C.P., Kuehr R. (2018). E-waste Statistics: Guidelines on Classifications, Reporting and Indicators, second edition. United Nations University, ViE – SCYCLE, Bonn, Germany. Länk.

Author

Techstep