april 20, 2022

Techstep levererar 1800 nya mobiltelefoner för klinisk användning på Nordens bästa sjukhus

Användarvänliga appar som flyttar arbetsprocesserna för klinisk personal till mobiltelefoner har varit ett framgångsrecept för Østfolds sjukhus. De får smartphones, nu med komplett livscykelhantering, från Techstep.

Techstep levererar 1800 nya mobiltelefoner för klinisk användning på Nordens bästa sjukhus

När patienter som är inlagda på Østfold Kalnes sjukhus drar i sladden över sin säng finns det inga larm som börjar pipa i korridorerna.

Det är inte för att något är fel. Detta eftersom Kalnes är ett lugnt sjukhus, där alla kritiska larm går direkt till vakthavande personals mobiltelefoner. Lösningen har även använts för viktiga stödtjänster som städning och patientlogistik, vilket bidrar till professionell och effektiv drift. Och dessa mobiltelefoner har sjukhuset, sedan ett antal år tillbaka, fått från Techstep.

 Tillgång till kliniska system

Men detta är inte den enda innovativa användningen av smartphones på Kalnes sjukhus. Redan för flera år sedan väckte sjukhuset internationell uppmärksamhet med hur de skapade enklare appar och tjänster som gav klinisk personal tillgång till sjukhusets mer komplicerade specialistsystem – eller som experterna kallade det: "lättvikts-IT" på toppen av "tungvikts-IT".

– Kalnes sjukhus ställde krav på att leverantörerna av ”tungvikts- IT” skulle öppna upp delar av sina system, så att det blev möjligt att koppla upp ny mjukvara för att hämta information. Då blev det möjligt för mjukvaruleverantören Imatis att skapa en lösning för patientlogistik baserad på "lättviktsapplikationer", förklarade Bendik Bygstad för forskning.no redan 2018.

Bygstad är professor i datavetenskap vid Universitetet i Oslo, och han ledde ett forskningsprojekt som undersökte samspelet mellan sådana IT-system inom sjukhussektorn. Han menade att för att digitalisera sjukhussektorn på ett bra sätt skulle det vara nödvändigt att etablera en innovationsregim i två hastigheter.

– De stora tunga systemen som är säkra, stabila och hanterar enorma mängder data, måste nödvändigtvis förnya sig i en långsammare takt. Utveckling av bättre användartjänster, patientlogistik och praktiska hjälpmedel för klinikerna kan ske i en helt annan takt om vi utnyttjar den potential som faktiskt finns, sa han till forskning.no

 Internationell uppmärksamhet

Det är alltså det här som Kalnes sjukhus jobbar med. Och lösningen har väckt intresse långt utanför Norges gränser. Den internationella klassificeringsorganisationen Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) gav Østfoldsjukhuset betyget 6 på en skala från 1 till 7, där 7 är det bästa betyget.

Denna ranking bekräftades så sent som i november/december 2021. Inget annat sjukhus i Norden får lika högt betyg, och Østfoldsjukhuset är faktiskt ett av endast 14 sjukhus i norra Europa som i skrivande stund klassas som nivå 6 eller 7.

Techstep har länge varit leverantör till Østfoldsjukhuset, som nyligen beslutade sig för att teckna kontrakt för 1 800 nya mobiltelefoner. Detta ger flera av den kliniska personalen tillgång att använda sjukhusets internationellt erkända lösningar. Det var särskilt glädjande att sjukhuset denna gång valde att ytterligare stärka säkerheten och hållbarheten i leveransen genom att välja Techsteps livscykelhantering.

– Det gör att sjukhuset lägger mindre resurser på att hantera mobiltelefoner, och därför kan koncentrera sig ännu mer på att utveckla lösningar som direkt gynnar patienter, klinisk personal och stödfunktioner, säger Tron Syversen, Director of Sales Engineering på Techstep.

Techsteps SmartDevice, som vi pratar om här, är inte reserverat endast för hälsosektorn. Det fungerar lika bra i ett brett spektrum av kostnadsmedvetna organisationer i både privat och offentlig sektor. Det är ändå både lämpligt och glädjande att en sådan meriterande vårdinstitution omfamnar alla fördelar som lösningen ger: Komplett livscykelhantering för systemadministratörer, självbetjäningsportal för användare, och garanterad säkerhet när enheterna repareras, återanvänds eller återvinns - bara för att nämna några, konstaterar Syversen.

De första leveranserna kommer att ske under andra kvartalet 2022 och kontraktet har ett uppskattat totalvärde på 14 miljoner NOK under två år.

Erik Haugen Author

Erik Haugen

Chief Transformation Officer i Techstep

All articles by Erik