juni 22, 2022

Techstep tar plats som «utmanare» i Gartners Magic Quadrant 2022

I sin Magic Quadrant från maj 2022 placerar Gartner in Techstep som utmanare i kategorin Managed Mobility Services, Global.

MMS
Techstep tar plats som «utmanare» i Gartners Magic Quadrant 2022

Gartner är en respekterad aktör inom IT-branschen. Företaget har fler än 2 150 analytiker och rådgivare som levererar ingående analyser åt kunder i drygt 100 länder.

Deras analytiker gör regelbundet bedömningar av aktörer, leverantörer och lösningar i flera olika branscher, och dessa bedömningar värderas högt av företag som står i begrepp att välja nya leverantörer.

Nyligen publicerade Gartner 2022 års upplaga av Magic Quadrant för Managed Mobility Services. Av de 19 aktörerna i denna studie är det bara fyra som placerar sig på övre halvan på skalan "förmåga att leverera". Techstep är en av dessa fyra, och också den enda som utnämns till "utmanare".

 

Inriktat på affärsresultat

– [Techstep] har vuxit både organiskt och genom kompletterande förvärv av exempelvis Optidev, som levererar B2B-mobilprogram och -lösningar, digitaliseringsspecialisten eConnectivity och programvaruföretaget FAMOC, skriver Gartner i sin rapport.

Förvärvet av Crypho tillkännagavs i början av maj och ingår därför inte i årets analys. De lösningar som detta förvärv tillför kommer dock ytterligare att stärka Techteps tjänsteportfölj ur ett säkerhetsperspektiv. I rapporten listas tre styrkor som Techstep anses ha som leverantör:

  • Stort fokus på självbetjäning: Genom Techsteps lösning kan mer än 60 procent av alla supportärenden lösas via självhjälp eller självbetjäningsportalen. Detta tack vare att man erbjuder kunskapsbaserad service (Knowledge-Centered Service, KCS) och i studien är Techstep ett av de företag som har den högsta siffran.

  • Inriktat på affärsresultat: Managed Mobility erbjuds med det tydliga syftet att "göra jobbet mobilt". Man identifierar först vilken potential mobiliteten har och definierar sedan ett mätbart resultat. Techstep är också en av få leverantörer som har hållbarhet som en del av sin strategi.

  • Standardiserat resekit: Techstep erbjuder ett standardiserat kit för resor till länder som Kina, Israel, Iran och Pakistan. Där ingår särskilda Apple- eller Samsungenheter som konfigurerats med speciella restriktioner, icke känsliga data, begränsade och säkra appar för röstsamtal och SMS samt VPN-anslutning.

 

New call-to-action

 

En viktig bekräftelse


För att kvalificera sig för Gartner Magic Quadrant för MMS (managed mobility services) måste leverantörerna uppfylla samtliga av dessa kriterier:

  • Hanterade minst 1,25 miljoner smarta mobiler (exklusive "dumma" mobiler) globalt den sista oktober 2021.
  • Minst 25 % av kunderna fanns utanför deras lokala marknad den sista oktober 2021.
  • Minst 25 % av MMS-intäkterna genereras av interna resurser.


– Vi på Techstep gläds mycket åt hur vi placerar oss i Gartners analys, säger Mads Vårdal, produktchef på Techstep ASA.

– Våra lösningar är utvecklade för den nordiska marknaden, som både ligger långt fram i mobil mognad och där det ställs höga krav på användarupplevelse, säkerhet, effektivitet och innovation. Vi har nu stärkts i vår övertygelse att våra produkter och lösningar kommer att bli väl mottagna även av europeiska användare och partner, fortsätter Vårdal.

– Som vi ser det innebär denna analys att företag som väljer mellan olika leverantörer av mobila lösningar tryggt kan ta med Techstep i sina överväganden. Vi hoppas också att den kan hjälpa våra partner – både befintliga och potentiella – att förstå vilket viktigt jobb vi gjort när vi byggt upp och professionaliserat vår produkt- och tjänsteportfölj de senaste åren. För oss är detta en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Vårdal.

New call-to-action

Erik Haugen Author

Erik Haugen

Chief Transformation Officer i Techstep

All articles by Erik