Människor & samhälle

På Techstep betonar vi kunskap och expertis relaterad till mobil teknik.

20210518-AdobeStock_455473186

Kunskapsdrivna förändringar i arbetslivet

Mobil teknik har en enorm potential att förbättra arbetsdagen för de anställda och samtidigt göra företag mer produktiva, lönsamma och hållbara.

Vi anser att det är viktigt att dela med sig av kunskap och expertis kring den digitalisering som företagen ska genomföra. Genom olika evenemang vill vi ge utbildning i mobilteknik och inspirera människor att använda sådan teknik som ett arbetsredskap och förbereda sig för framtidens arbetsliv.

Engagerade och kompetenta medarbetare ger goda resultat

För att kunna vara framgångsrikt på lång sikt behöver Techstep rekrytera skickliga IT- specialister och supportpersonal och vi ska kunna erbjuda våra medarbetare en miljö där de kan utveckla sina talanger. Vi följer den arbetslagstiftning, inklusive beträffande löner och arbetsvillkor, som gäller i de länder där vi är verksamma.

workinghome_1200x675_black

Mångfald och jämställdhet

På Techstep tror vi starkt på mångfald och jämställdhet. Vi tror att olika perspektiv och erfarenheter, från olika bakgrunder, bidrar till god dynamik, kreativitet och innovation. Alla våra anställda ska ha samma möjligheter till arbete, tjänster, rättigheter, löner och karriär som övriga kandidater. Vår breda sammansättning av medarbetare gör oss till en bättre partner för våra kunder.

För att kunna följa upp detta ingår Techstep i SHE Index, ett verktyg för att mäta könsbalansen och följa upp olika initiativ bland landets största företag.

Jobba på Techstep

Med planetens framtid i fokus

För Techstep handlar allt om att vara ansvarstagande, samtidigt som vi rör oss framåt genom att alltid lära oss nya saker, ifrågasätta och testa nya idéer. Vi är angelägna om att tänka och agera med fokus på hållbarhet och planetens framtid, och vi säkerställer att våra kunder får bästa möjliga råd, service och att de får ut ett värde av alla interaktioner.

Vill du bidra till detta arbete och jobba tillsammans med oss? Vi letar alltid efter nya duktiga medarbetare.