oktober 19, 2022

Den beste måten å gjøre mobiltelefoner mer bærekraftige på, er å gi dem et lengre liv

Verden må redusere karbonutslippene, og næringslivet må bidra. Å gi smarttelefoner et lengre liv og en «trygg død» er en god måte å starte på.

Den beste måten å gjøre mobiltelefoner mer bærekraftige på, er å gi dem et lengre liv

Bedrifter av alle størrelser har begynt å ta mer hensyn til bærekraft og miljø.

Selv om smarttelefoner neppe er det som gjør mest utslag på bedriftens miljø- og klimaavtrykk, må virksomheter starte der de kan. 

Den største enkeltfaktoren

En rapport fra Deloitte konkluderer med at en splitter ny smarttelefon i gjennomsnitt slipper ut 85 kilo CO2 (eller CO2-ekvivalenter) gjennom det første året den er i bruk. 95 % av dette kommer fra produksjonsprosessene, inkludert utvinning av råvarer og frakt.

Utslippene kan være lavere avhengig av mengden resirkulert materiale produsenten bruker, hvor energieffektive produksjonsanleggene er, og også i hvilken grad økosystemet av produsenter er avhengig av fornybar energi. En måte bedrifter kan bidra på, er ved å velge smarttelefoner fra produsenter som tar hensyn til disse detaljene. Men mye mer kan gjøres.

Deloitte sier: Fordi produksjon står for nesten hele karbonavtrykket til en smarttelefon, vil den største enkeltfaktoren som kan redusere en smarttelefons karbonavtrykk være å forlenge dens forventede levetid.

Heldigvis peker flere trender i retning av at smarttelefonens levetid faktisk er på vei til å bli lengre. Smarttelefonene blir fysisk mer solide, programvarestøtten gjøres mer langvarig og forbrukere ser ut til å beholde telefonene sine lenger. Forskning fra Kantar viser at i EUs fem største økonomier økte tiden forbrukere beholder smarttelefonene sine med 2,8 måneder fra mars 2019 til mars 2021 (2,4 i USA). Men siden smarttelefonen er den mest populære forbrukerelektronikken i verden, vil det å ta i bruk en helhetlig tilnærming til livssyklusen til disse enhetene fremdeles være langt mer bærekraftig enn noe annet, alternativt regime.
New call-to-action

Hvordan forlenge levetiden

Det har blitt noe av en kunstform å beregne hvor lenge en ny smarttelefon på den ene siden kan forbli trygg og sikker og levere den nødvendige ytelsen for en bedrift, og hvor fort den på den andre siden må komme i bruktmarkedet for fremdeles å være attraktiv for kundene der. Det å forlenge den totale levetiden til en smarttelefon er derfor delvis et spørsmål om å finne den optimale balansen mellom disse ulike markedene.

Men uansett hvor lang levetid en telefon får, vil den til slutt bli foreldet. Gitt hvor mye sjeldne jordmetaller og mineraler moderne smarttelefoner inneholder, vil riktig håndtering av disse «døde telefonene» være avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. I 2021 ble rundt 57 millioner tonn elektronisk avfall kastet. For å sette det i perspektiv, tilsvarer det omtrent vekten av den kinesiske mur. 

Inntil for noen år siden ble det ikke ansett som økonomisk mulig å resirkulere mange av materialene som brukes i smarttelefoner, men dette er på vei til å endre seg. Likevel, andelen av det elektronisk avfallet som samles inn og resirkuleres anslås til under 20 %, hvilket betyr at flere hundre millioner smarttelefoner støver ned i skuffer og skap over hele verden.

Systemet gjør det for deg

Men det å utføre slike beregninger, finne de rette kjøperne og å utføre alt arbeidet forbundet med å maksimere alle de andre fordelene ved en helhetlig livssyklustilnærming, er ikke noe bedrifter flest har ressurser til.

Det er derfor Techstep har utviklet Lifecycle, som er et veletablert system for å hjelpe bedrifter med å gjøre akkurat dette – og det på en måte som gjør det utrolig enkelt for din bedrift. 

Vår programvare gir bedre livssyklusstyring av utstyret ditt gjennom å gi reparasjons-, service- og returprosedyrer som gir de mobile enhetene lengre levetid totalt sett:

● Våre partnere, retningslinjer og prosesser gjør at vi kan bidra til å redusere bedriftens samlede miljøpåvirkning. 

● Våre løsninger gir dine ansatte større fleksibilitet, mer valgfrihet og bedre prosesser, hvilket gjør dem mer produktive og fornøyde.

● Våre innovative prosedyrer, gode styringsverktøy og effektive bruk av de mobile enhetene reduserer de totale kostnadene for din bedrift.

Bærekraft og livssyklustenkning på fremmarsj

En undersøkelse utført av PwC Norge viser at 87 % av store selskaper har definert en eller flere KPIer som kan hjelpe dem med å vurdere sin fremgang i bærekraftsarbeidet. Det gjenstår imidlertid mye for å disse målene – det hadde bare 53 % av bedriftene gjort.

Likevel, i en nylig publisert internasjonal undersøkelse fra Gartner, oppgir 87 % av ledere at de forventer å investere mer i bærekraftsinitiativer de neste to årene – og at bærekraft vil bli brukt som en mekanisme til å hjelpe dem med å håndtere disrupsjon i bransjen. Den samme undersøkelsen konkluderte også med at investeringer i partnerskap og innovasjoner som driver bærekraft kan skape vekst for bedriften. Så hvilke KPIer for bærekraft har din bedrift definert?

Techstep Lifecycle sikrer at dine ansatte til enhver tid vil ha en fungerende smarttelefon, at dine gamle smarttelefoner kan oppnå en ny og lengre levetid i bruktmarkedet, og at dere kan gjøre dette på en mest mulig økonomisk måte.

Med andre ord: Vi er klare til å hjelpe din bedrift til endelig å bruke disse smarttelefonene til å gjøre noe smart – ikke minst bærekraftsarbeid!

New call-to-action

Author

Techstep