november 21, 2023

Forstå forskjellene: Administrasjon av personlige og delte mobile enheter

Utforsk nyansene ved å administrere personlige og delte mobile enheter i dagens mobilsentriske verden. Oppdag forskjeller ved enhetsvalg, livsløpsstyring og sikkerhetshensyn for kontor- og hybridarbeidere, samt de som jobber ute i felt.

Forstå forskjellene: Administrasjon av personlige og delte mobile enheter

Omtrent 80 prosent av verdens arbeidstakere regnes som «skrivebordsløse», og mobilteknologi har definitivt vært med på å endre arbeidets natur for utallige arbeidere som ikke jobber fra den klassiske kontorpulten. Gitt denne konteksten finner vi det interessant å fremheve forskjellene mellom å administrere mobilitet for kontorarbeidere og mobile arbeidere. Denne artikkelen tar sikte på å tydeliggjøre disse forskjellene og å tilby strategier for «best practice» for administrering av personlige enheter som brukes av kontor- og hybridarbeidere, samt delte enheter som brukes av arbeidere ute i felt.

Synliggjøring av forskjellene

Sett bort ifra ulike bruksområder, så er den mest bemerkelsesverdige forskjellen mellom kontor- og hybridarbeidere sammenlignet med mobile arbeidere deres bruk av mobilteknologi. Førstnevnte bruker ofte bedriftseide enheter for både profesjonell og personlig bruk, mens sistnevnte er avhengig av enheter utelukkende som arbeidsverktøy, ofte delt mellom flere individer. Fra et mobilitetsledelsesperspektiv har dette flere implikasjoner.

Administrasjon av enhetsvalg

Ute i arbeidsfeltet er det avgjørende med robuste enheter som tåler tøffe forhold. Det er imidlertid en betydelig forskjell mellom et butikkgulv og en byggeplass. En vanlig utfordring oppstår allerede ved valg av enheter for mobile arbeidere, da de ofte ikke blir direkte involvert i beslutningsprosessen. I stedet tas valget ofte av noen som kanskje ikke selv har opplevd de daglige utfordringene disse arbeiderne står overfor i løpet av et åtte-timers skift. For å løse dette problemet anbefaler vi på det sterkeste å gjennomføre feltstudier og aktivt engasjere seg med arbeiderne ute i felt for å sikre at mobilteknologien som tilbys virkelig er skreddersydd til deres spesifikke behov.

Når det gjelder hybrid- og kontorarbeidere blir det ekstra komplisert å velge riktig enhet på grunn av den doble bruken for både profesjonelle og personlige behov. Et godt utgangspunkt vil være å begrense alternativene til produsenter som tilbyr programvare for enhetsregistrering og bedrifts-sertifiserte produktlinjer. Men selv etter å ha sikret at funksjonskravene er oppfylt, er det fortsatt et bredt spekter av mobile enheter tilgjengelig i forskjellige prisklasser. Beslutningsprosessen påvirkes også av personlige preferanser, slik som kjennskap til operativsystem, økosystem, skjermstørrelse, kameraegenskaper, minnekapasitet og andre mindre håndgripelige faktorer knyttet til enhetsmerke og modell.

Les mer: Øk både produktivitet og effektivitet med Samsung Galaxy Enterprise Edition

Administrasjon av enhetenes livsløp

Administrasjon av enhetens livssløp skiller seg også mellom personlige og delte enheter. For sistnevnte finnes det ingen spesifisert bruker, noe som gjør det utfordrende å sikre at nye enheter bestilles, at manglende enheter blir rapportert, at reparasjoner håndteres raskt eller at enheter returneres på riktig måte til ladestativet ved slutten av hver arbeidsdag. Implementering av eierstruktur, og å koble enhetene til spesifikke steder, ruter eller lignende kontekster med utnevnte eiere, kan bidra til å løse dette problemet.

For personlige enheter anbefaler vi å benytte seg av tydelige retningslinjer og så mye selvbetjening som mulig. Dette innebærer forhåndsbestemmelse av alle hendelser i enhetens livsløp, inkludert alternativer for enhetsvalg, retningslinjer for hvor mye arbeidsgiver dekker, tidslinjer for bestillinger, reparasjonsprosedyrer, tyveriprotokoller samt sikre og bærekraftige metoder for avhending av enheter. Ved å digitalisere disse prosessene kan du redusere IT-administrasjonen og sikre at ansatte ikke blir tildelt ulike enhetsmodeller, og dermed eliminere eventuelle forskjeller. 

Sikkerhet- og personvernstyring

Når ansatte bruker bedriftseide enheter til personlige formål, blir det ekstra viktig å ta hensyn til personvern. Brukere bør informeres om hvordan personvernet håndteres, inkludert hvilken informasjon som er tilgjengelig for hvem, og under hvilke omstendigheter. Å oppnå en balanse mellom kontroll og individuell frihet blir avgjørende for å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for personlige enheter.

Administrering av enheter som brukes av mobile arbeidere ute i felt innebærer ofte å begrense tilgangen til kun nødvendige funksjoner, og eliminere alle unødvendige elementer som kan forsinke oppgaver eller kompromittere enhetens funksjonalitet. En vanlig praksis er å låse enheten i kioskmodus, slik at brukeren kun får tilgang til de verktøyene som kreves for den aktuelle brukergruppen.

Les mer: Samsung Knox – Så du kan fokusere på virksomheten din

Oppsummering og konklusjon 

Det er essensielt å gjenkjenne og forstå forskjellene mellom de ulike brukergruppene når du skal etablere rutiner og prosesser for mobiladministrasjon. De mangfoldige brukergruppene, arten av oppgavene som utføres og skillet mellom personlig og profesjonell bruk understreker det faktum at en felles tilnærming kanskje ikke passer for alle. Hos Techstep omfavner vi disse forskjellene og er forpliktet til å få mobilteknologi til å fungere sømløst for alle typer arbeidere, enten de jobber fra pulten på kontoret, hybrid eller helt skrivebordsløse.

New call-to-action

 

Author

Techstep