april 24, 2023

Hvorfor er det viktig med digital bærekraft?

Finn ut mer om hvordan en bærekraftig digitaliseringsstrategi kan hjelpe deg med å maksimere forretningsfordelene og ligge ett skritt foran konkurrentene dine.

Hvorfor er det viktig med digital bærekraft?
For å kunne utnytte alle mulighetene digitalisering åpner opp for, må bedrifter sørge for at teknologien de bruker er helt oppdatert med funksjonelle og sikre enheter. Hvis du skal oppnå de resultatene du ønsker deg, ligge et steg foran dine konkurrenter og få muligheten til å utnyttte alle fordelene, må du imidlertid investere i mer enn bare ny teknologi. Du må også ha en bærekraftig og langsiktig digitaliseringsstrategi for å lykkes.

 

Digital bærekraft – en langsiktig forretningsstrategi

Teknologi påvirker samfunnet vårt mye, og det er ingenting som tyder på at det kommer til å endre seg med det første. Digitalisering går faktisk hånd i hånd med konkurransekraft og lønnsomhet i nesten alle bransjer. Derfor investerer stadig flere bedrifter i bærekraftige og langsiktige digitale løsninger som både forenkler hverdagen for de ansatte og bidrar til at virksomheten blir mer effektiv.

Dette har ført til at digitale verktøy og enheter har blitt en kritisk del av enhver virksomhet. Mange investerer derfor i teknologi for å effektivisere og automatisere arbeidsoppgaver som ofte krever mye ressurser. Det mange imidlertid ikke tar hensyn til er at det ikke holder å investere i ny teknologi – det er også viktig at du tilpasser virksomhetens faktiske behov og arbeidsoppgaver. Hvis teknologien ikke fungerer som den skal, er det egentlig helt meningsløst.

Et eksempel på dette er bedriftens mobile enheter. Det er enkelt å gi ansatte smarttelefoner og andre digitale enheter, men det å administrere en stor teknologipark, lage bærekraftige rutiner for kapitalforvaltning og ta vare på enheten gjennom hele livssyklusen er både vanskelig og tidkrevende for IT-avdelingen.

Så, hvordan sørger du egentlig for digital bærekraft i din bedrift? Kan du digitalisere virksomheten på en mer bærekraftig måte gjennom smartere bruk av mobile enheter? Finnes det en strategi for hvordan enhetene hjelper deg i et større og mer langsiktig perspektiv? Er det best at du kjøper og eier dine ansattes mobile enheter, eller vil en leasingordning være et bedre alternativ?

Les mer om vår løsning Techstep Lifecycle

Sirkulær økonomi bidrar til digital bærekraft

Etter hvert som antallet digitale og mobile enheter fortsetter å øke, øker også mengden elektronisk avfall. Dette er en av de store ulempene med den raske digitaliseringen vi opplever nå. Det er ikke bare avfallet som skader miljøet. Produksjonen bidrar også til at vi bruker store mengder energi og slipper ut en betydelig mengde karbondioksid.

Vi kan si det rett ut: Det å lage og bruke mobile enheter vil aldri være bra for miljøet. Men hvis svaret på spørsmålene ovenfor er at du ønsker å investere i en mer bærekraftig strategi for organisasjonens mobile enheter, er det ingen tvil om at sirkulær enhetsadministrasjon er den beste løsningen. Her kan en ekstern partner være til god hjelp da partnere kan støtte og veilede gjennom alle enhetenes livssykluser. Denne typen løsninger har et stort potensial og kan hjelpe organisasjoner med å skape en mer langsiktig og bærekraftig digitalisering ved å redusere ressursforbruket og gjøre bruken mer ansvarlig – samtidig som levetiden maksimeres og enhetenes totale verdi øker.

Fordelene med sirkulær bruk av mobile enheter

I tillegg til de store miljøgevinstene knyttet til sirkulær bruk og bærekraftig digitalisering er det også mange andre grunner til at bedrifter bør investere i et partnerskap der de ansatte får funksjonelle mobile enheter.

 • IT-sikkerhet.
  Hvis din bedrift samarbeider med en leverandør som sørger for at de ansatte har funksjonelle og sikre mobile enheter, kommer IT-sikkerheten til å øke betraktelig. Partneren sørger da for at alle mobile enheter er oppdaterte og trygge å bruke, og at innstillinger, apper og annen bruk skreddersys dine behov. Men hvorfor er dette så viktig? Årsaken er det økende antallet datainnbrudd og cyberangrep. Dette fører til at organisasjoner må iverksette riktige sikkerhetstiltak for å beskytte IT-miljøet og bedriftsinformasjonen. Dette inkluderer for eksempel kryptering av data, implementering av sterke passord og jevnlige programvareoppdateringer. Alt dette er spesielt viktig nå som hybride arbeidsmiljøer er en realitet.

 • Ressurs- og kostnadsbesparelser.
  Leasing av mobile enheter gir kostnadsbesparelser på sikt fordi din virksomhet kan effektivisere prosesser og fjerne manuelle oppgaver knyttet til administrasjon og vedlikehold av tekniske detaljer. Hvorfor ikke gi IT-avdelingen muligheten til å fokusere på de mest kritiske oppgavene, istedenfor å bruke tid på å administrere selskapets smarttelefoner? En partner kan høres ut som en unødvendig utgift, men er det virkelig mulig å sette en pris på cybersikkerhetsekspertise i dag?

 • Effektivitet.
  En fungerende digital arbeidsflyt med mobile enheter som er kompatible med eksisterende IT-infrastruktur, øker effektiviteten og produktiviteten til ansatte. Smarttelefoner og mobile enheter må også kunne integreres med eksisterende systemer, e-post, chatteverktøy, kalender og fildelingssystemer. På den måten kan alle de ansatte få tilgang til informasjon og fullføre oppgaver hvor som helst og når som helst.

 • Kunde- og medarbeideropplevelse.
  Mobile enheter som fungerer optimalt gir en bedre kunde- og medarbeideropplevelse. Sørg for at dine ansatte kan jobbe med mobile enheter som fungerer og gjør det enkelt for dem å kommunisere med kunder og kolleger. Å kunne tilby muligheten for å lease enheter, hvor ansatte kan velge sin egen smarttelefon, er også en fordel og en måte å tiltrekke seg ettertraktede ansatte på.

Slik lykkes du med organisasjonens digitale bærekraft

Kravene som stilles til organisasjoners digitale bærekraft kommer høyst sannsynlig til å øke kraftig i årene som kommer. Derfor er det så viktig at du er godt forberedt og har mye kunnskap om det som kommer til å være avgjørende for bærekraftig digitalisering. Så, hva kan du gjøre for å forbedre virksomhetens digitale bærekraftsarbeid knyttet til mobile enheter?

Det handler til syvende og sist om å investere i teknologi som er bygget for å vare og designet for å resirkuleres. Du må også sørge for at enhetene er enkle og trygge å bruke og at de er kompatible med IT-miljøet ditt. På den måten kan din organisasjon redusere miljøpåvirkningen, kutte kostnader og gi de ansatte de verktøyene de trenger for å være produktive og effektive.

Her en liste over flere ting du bør vurdere:
 • «Alt som kan digitaliseres, må digitaliseres». Skal din organisasjon bli mer bærekraftig og konkurransedyktig på lang sikt, er omfattende digitalisering en nøkkel til suksess. Så hvorfor ikke ta den helt ut? Husk at dette ikke bare handler om å investere i teknologi – du må digitalisere på en måte som passer for din virksomhet. Kontinuerlige tilpasninger gir vanligvis en organisasjon som er bedre rustet for fremtiden.

 • Test organisasjonen. Hvor digital er du egentlig? Hvilke problemer sliter de ansatte med til daglig? Er problemene på en eller annen måte koblet til mobile enheter? Hvilke mulige forbedringer kan du gjøre for at rutiner og prosesser skal bli mer bærekraftige? Kan det for eksempel være en løsning å innføre styring av sikkerheten ved privat bruk av smarttelefoner? Ved å involvere en partner kan din organisasjon få hjelp til å løse disse problemene.

 • Det har lenge vært sagt at endring og innovasjon er en suksessfaktor for organisasjoner. Det er en bonus om du samtidig lykkes med å gjøre hverdagen for dine ansatte smidigere. Så, er funksjonelle, mobile enheter en løsning for å unngå produksjonsstans og avbrudd, samtidig som kommunikasjonen og rutinene dine forbedres?

 • Kjøp på bakgrunn av funksjon, ikke budsjett. Husk å alltid stille relevante bærekraftskrav ved anskaffelse av produkter og tjenester slik at anskaffelsen gir riktige resultater. Innkjøp med utgangspunkt i budsjett anbefales ikke lenger i et moderne arbeidsmiljø.

 • Øk bevisstheten og kunnskapen i organisasjonen knyttet til informasjon og cybersikkerhet. Dette styrker selskapet og reduserer risikoen for at digitalisering og bruk av mobile enheter får negative konsekvenser.

Tenk langsiktig og bidra til en bærekraftig omstilling

Vi skaper positive endringer i arbeidslivet med vår ekspertkunnskap innen mobilteknologi. I Techstep jobber vi aktivt med å gi bedrifter og ansatte frihet til å jobbe mer effektivt, trygt og bærekraftig ved hjelp av sine mobile enheter. Vi leverer og vedlikeholder teknologi på en måte som gjør våre kunders virksomheter mer bærekraftige, med løsninger og innovasjoner som skaper muligheter.

Les mer om vår tjeneste for livssyklusadministrasjon av mobile enheter Lifecycle Complete

Author

Techstep