april 22, 2022

IT-sjefens mål for de ansattes mobiler: Så få rutineoppgaver som mulig

SmartDevice fra Techstep er bedriftens løsning for selvbetjening, likebehandling, og mer bærekraftige mobilløsninger – og i tillegg IT-sjefens snarvei til bedre kontroll og færre rutineoppgaver.

IT-sjefens mål for de ansattes mobiler: Så få rutineoppgaver som mulig

Mange steder er det ikke lenger et spørsmål om bedriften skal besørge mobiltelefoner til de ansatte, men hvilke modeller de skal få og hvordan de skal administreres så effektivt som mulig. Og den klart vanligste løsningen på sistnevnte er å overlate ansvaret til IT-avdelingen – i hvert fall for driften og de faste, regelmessige oppgavene.

Noen liker rutineoppgaver og synes at dette er stas. Andre vil heller fokusere sine ressurser på å jobbe mer strategisk, som å sørge for effektive, fremtidsrettede prosesser og bidra til å finne miljøriktige løsninger som gjør bedriften mer bærekraftig.

Ivaretar brukernes behov

– Vi ønsket å få alt som har med mobiltelefoner å gjøre inn i en livssyklustankegang. Og så lenge brukernes behov ivaretas på en god måte, er det viktig for vår IT-avdeling å ha så lite administrasjon og så få rutinemessige oppgaver som mulig, slik at vi kan utnytte kjernekompetansen til våre medarbeidere. Det har Techsteps løsninger gitt oss, sier Anne Margrethe Lund, Director IT Operations ved Aker BioMarine.

Denne livssyklustankegangen gjør blant annet at hver enkelt enhet følges fra før anskaffelse til etter avhending gjennom Techstep SmartDevice. Dette er viktig for Aker BioMarine, som er et selskap med en tydelig bærekraftsprofil.

Løsningen ivaretar dessuten alle hensyn tilknyttet datasikkerhet og personvern gjennom hele enhetens livsløp, og det uten unødvendig tungvinte eller arbeidskrevende prosesser. Det er for eksempel lett for Lunds kolleger å innlemme enhetene i en Mobile Device Management-løsning. SmartDevice gjør også at brukerne får tilsendt telefoner som i praksis «setter seg selv opp» – uten nevneverdig merarbeid for IT-avdelingen.

– Brukerne bare logger seg på og så fungerer alt som det skal. Dette gir bedre sikkerhet, bedre tilgjengelighet på forretningsapplikasjonene, og forhåpentligvis også en bedre brukeropplevelse, sier Lund.


Færre rutineoppgaver, bedre tidsbruk


SmartDevice gir IT-sjefen full oversikt over de viktigste parametrene forbundet med selskapets mobilpark i et nyttig dashboard. Dette viser til enhver tid full oversikt over forhold som versjon av operativsystem, status, levetid og annen informasjon – på både konsolidert og individuelt nivå, alt i tråd med gitte tillatelser og gjeldende personvernreglement.

Løsningen åpner også for at IT-sjefen kan overlate andre oppgaver til brukerne selv å utføre: Gjennom å logge seg på en portal kan du bestille service, gjøre endringer i abonnementet, sjekke gjenværende «levetid» på telefonen, kjøpe ut eller levere inn telefonen hvis de skal slutte – samt å bestemme modell og attributter når tiden er moden for å skifte dem ut.

– Vår erfaring er at SmartDevice gir mange IT-ledere albuerom til å løfte blikket og delta i bedriftens utvikling på en annen måte, i trygg forvissning om at oppgavene forbundet med drift av telefonene håndteres på en sikker og profesjonell måte. Dette er rett og slett en slik løsning som bidrar til å gjøre IT-sjefen mer populær, smiler Tron Syversen, Head of Sales Engineering i Techstep, og forklarer.

– Det er nemlig ikke bare IT-ledere som høster fruktene når bedriften velger SmartDevice. Løsningen bidrar også til å gjøre hverdagen enklere for mange andre med ledelses- og personalansvar, enten de jobber med HR, Innkjøp, regnskap eller andre steder. Selv de ansatte blir mer fornøyd av at løsningen gir dem enkle selvbetjeningsløsninger, flere valgmuligheter og mer fleksibilitet, avslutter Syversen.

SmartDevice - smarte mobile løsninger

Tron Syversen Author

Tron Syversen

Head of Sales Engineering