mars 15, 2024

Legg til rette for nye arbeidsmetoder for den mobile arbeidsstyrken

I årevis har kontorarbeidere hatt fordelene med avansert teknologi for økt produktivitet, forbedret samarbeid og umiddelbar tilgang til informasjon. Det er på tide å utvide disse fordelene til den skrivebordsløse arbeideren og sikre at også de kan høste fordelene av mobilteknologi som grunnlag for nye måter å jobbe på.

Legg til rette for nye arbeidsmetoder for den mobile arbeidsstyrken

Helt siden mobile enheter begynte å erstatte fasttelefoner og bordtelefoner, har fokus først og fremst vært på kontorarbeideren. Dette er ikke overraskende ettersom den første implementeringen av mobilteknologi hadde som formål å optimalisere kostnader og å gå bort fra eldre teknologi, i stedet for å endre arbeidsprosesser. Overgangen til mobiltelefoner gjorde arbeidsdagen mer bekvem for de kontoransatte ved konstant tilgang til e-post samme hvor de befant seg, samt bruk av ulike mobilapplikasjoner for forenkle sekundære oppgaver som utgiftsrapportering og, selvfølgelig, kommunikasjon. De fleste investeringene i mobilteknologi var altså historisk sett rettet mot kontorarbeider-gruppen, mens arbeiderne i felten fortsatte å nøye seg med stasjonær teknologi og manuelle prosesser.

Et skifte i investeringene

Med stabil tilkobling, skytjenester, low-code/no-code applikasjonsutvikling og ekstremt potente mobile enheter åpner det seg muligheter for å forandre måten arbeid utføres på i felten. Lovende effektivitetsberegninger har fått bedriftenes investeringer i mobilteknologi til å skifte, og nå prioriteres også feltarbeideren. Ifølge Gartner (The Rise of the Frontline Worker) har investeringene i mobilteknologi endret seg radikalt de siste ti årene. I 2010 gikk 90 % av mobilteknologi-investeringene til kontorarbeidere, i 2020 var investeringene omtrent de samme, men innen 2025 er det spådd at hele 70 % av mobilteknologi-investeringene vil gå til å endre måten frontlinjearbeidere jobber på.
 

Mobile Workforce Empowerment: Shifting the Focus to the Overlooked Frontline Workers

Årsaken bak dette skiftet kan forklares med store produktivitetsgevinster og dermed økt konkurranseevne. Servicemedarbeideren og arbeidet utført av ham representerer punktet hvor all virksomhetens innsats samles og verdien overføres til mottakeren. Å utføre oppgaver mer tidseffektivt, med økt kvalitet og sanntidsdata som sendes videre til interne og eksterne mottakere, har blitt et avgjørende konkurransemiddel i vår digitaliserte verden.


Mobile Workforce Empowerment: Shifting the Focus to the Overlooked Frontline Workers

Definisjonen av den mobile frontlinjearbeideren

Frontlinjearbeideren er definert som den personen som utfører oppgaver direkte på den operative fronten av organisasjonen. De jobber ofte på ulike steder og i utfordrende miljøer der de er avhengige av mobilteknologi for å fullføre oppgaver. Disse arbeiderne er vanligvis aktive innenfor områder som helsevesen, servicetjenester, detaljhandel, logistikk eller i ulike samfunnskritiske funksjoner som politi og brannvesen hvor det kreves fysisk tilstedeværelse for å utføre arbeidsoppgaven. Bruken av mobile enheter, som smarttelefoner eller nettbrett, gjør dem i stand til å få tilgang til sanntidsinformasjon, kommunisere med kolleger og utføre oppgaver på forskjellige steder utenfor et tradisjonelt kontormiljø.


Hva er viktig for mobile arbeidere ute i felten?

Flere nøkkelfaktorer er viktige for å sikre effektivitet, produktivitet og generell tilfredshet for den mobile arbeideren i felten:

1. Teknologisk tillgjengelighet:

  • Sørg for at den mobile arbeidsstyrken har tilgang til pålitelige og effektive teknologiverktøy for å utføre oppgavene sine.

2. Trening och kompetanse:

  • Gi tilstrekkelig opplæring for å sikre at mobile arbeidstakere har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for sine spesifikke arbeidsoppgaver.

3. Kommunikasjonsverktøy:

  • Sørg for effektive kommunikasjonsverktøy for å lette samarbeid og umiddelbar kommunikasjon mellom mobile medlemmene av arbeidsstyrken.

4. Sikkerhetsprotokoll:

  • Implementer robuste sikkerhetsprotokoller for å beskytte mobile arbeidere og deres data, spesielt når de jobber på ulike steder.

5. Fleksibilitet i arbeidsplanen:

  • Gi fleksibilitet i arbeidsplanene for å muliggjøre tilpasning til de varierende og noen ganger uforutsigbare arbeidsforholdene.

6. Tilgang til sanntidsinformasjon:

  • Sørg for at mobile arbeidstakere har rask og enkel tilgang til sanntidsinformasjon som er nødvendig for arbeidet deres.

7. Støtteressurser:

  • Tilby støtteressurser for å hjelpe mobile arbeidstakere med å løse problemer eller utfordringer som kan oppstå under arbeid.

8. Ergonomiske arbeidsforhold:

  • Fokus på å skape ergonomiske arbeidsforhold for å redusere tretthet og øke trivselen for den mobile arbeidsstyrken.

9. Oppfølging og evaluering:

  • Gjennomfør regelmessige oppfølginger og evalueringer for å identifisere forbedringsområder og sikre generell ytelse.

10. Muligheter for tilbakemelding:

  • Lag mekanismer for å samle inn og bruke tilbakemeldinger fra mobile ansatte for kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og arbeidsmiljø.


Mobile Workforce Empowerment: Shifting the Focus to the Overlooked Frontline Workers

Tre spesifikke områder for økt produktivitet i frontlinjen

Ved å fokusere på disse tre nøkkelområdene får organisasjoner mulighet til å maksimere ytelsen til den mobile arbeidsstyrken i frontlinjen. Dette fremmer ikke bare organisatorisk suksess, men gjør det også mulig for team å tilpasse seg den dynamiske karakteren til sine arbeidsroller:

1. Legg vekk penn og papir

Inndata/utdata med penn og papir har tjent frontlinjearbeidere godt i lang tid og er fortsatt mye brukt av arbeidere i felten for å utføre kritiske oppgaver. Men, som fremhevet i en studie fra Microsoft og Forrester Research; en av de sentrale utfordringene i frontlinjearbeid er nettopp denne avhengigheten av penn og papir for å håndtere kritiske data. Fordelene med å gå vekk fra dokumentasjon med penn og papir er ganske tydelige. Dette muliggjør umiddelbar datainnsamling, reduserer tid brukt på registrering og behandling av data, og reduserer risikoen for feil som ofte er forbundet med manuell dataregistrering. Disse fordelene gjør overgangen fra penn og papir til et attraktivt digitaliseringstiltak for mange.

2. Reduser avstanden

Å minimere den fysiske avstanden mellom oppgaven og innsamling av data er kritisk, både for arbeiderne og menneskene de betjener. Å ikke måtte gå til en fysisk butikk eller stasjonær datamaskin for å sjekke om en skostørrelse er på lager, eller å ikke måtte forlate den eldre pasientens side for å gå gjennom medisinske journaler før du gir en reseptfri smertestillende medisin. Mangel på umiddelbar tilgang til nødvendig informasjon kaster ikke bare bort tid, men forårsaker også frustrasjon for både tjenesteleverandøren samt den aktuelle kunden.

3. Unngå uklarhet

Mange serviceyrker sliter med høy personalomsetning, noe som gjør at opplæring av nye ansatte er både tidkrevende og kostbart. Selv erfarne medarbeidere trenger veiledning når nye prosesser eller endringer introduseres. Ved å utstyre de ansatte med mobile enheter og overføre beskrivelser av arbeidsprosesser til digitalt format som viser oppgavene steg-for-steg, sikrer du at alle ansatte har tilgang til nødvendig informasjon og relevante instruksjoner ved hvert trinn i arbeidsprosessen. Dette muliggjør raskere opplæring, forbedrer arbeidskvaliteten og minimerer feil ved å løse eventuelle usikkerhetsmomenter som frontlinjearbeidere kan møte mens de utfører pliktene sine.

Les mer: Robuste løsninger for tungt arbeid i felten

Mobile Workforce Empowerment: Shifting the Focus to the Overlooked Frontline Workers

Hva føler, tenker og gjør de mobile arbeiderne i felten?

Rapporter indikerer at så mye som 80 % av den globale arbeidsstyrken, som tilsvarer overveldende 2,7 milliarder mennesker (ifølge 'Emergence, The Rise of the Deskless Workforce), ikke er bundet til tradisjonelle skrivebordsbaserte roller. Dette understreker det omfattende omfanget av den digitale endringen. I mer utviklede land er forholdet mellom skrivebordsyrker og ikke-skrivebordsyrker mer jevnt fordelt.

Positivt for alle digitaliseringstiltak som drives for å forandre arbeidet i feltet er at arbeidstakerne uttrykker at de ønsker mer teknisk støtte i rollene sine. Feltarbeidere ser potensielle forbedringer når det gjelder kommunikasjon, logistikk, informasjonstilgang og opplæring gjennom digitale og mobile måter å jobbe på.

Det finnes også en misnøye med dagens teknologi og løsninger som tilbys. Til tross for at feltarbeiderne ikke er bundet til skrivebordet, er det vanligste tekniske utstyret deres en stasjonær datamaskin, noe som vitner om en teknologisk ubalanse der feltarbeidere må nøye seg med utstyr beregnet for stasjonært arbeid. Selv om smarttelefoner raskt vinner terreng blant disse arbeiderne, er integreringen av andre typer bærbare enheter som smartklokker og briller relativt beskjeden, noe som tyder på et uutnyttet potensial for å forbedre arbeidsopplevelsen deres.

Når det gjelder programvare er det også rom for forbedringer. Brukere uttrykker at programvaren som brukes ofte er treg, ineffektiv og vanskelig å bruke. Dette påvirker brukertilfredsheten og bidrar til både direkte og indirekte produktivitetstap.

Läs mer: Forstå forskjellene: Administrasjon av personlige og delte mobile enheter

Konklusjon og anbefalinger

Å ikke prioritere ressurser og digitaliseringstiltak for arbeid i felten, i butikk eller på lager vil føre til produktivitetstap og med det redusert konkurranseevne. Arbeidsstyrken i virksomheten lengter etter digital støtte og ser det som en nødvendighet for å kunne fullføre sine oppgaver og levere den kvaliteten som forventes.

Fremover vil det derfor være nødvendig for IT-ledere å synliggjøre den strategiske betydningen av å digitalisere arbeidsstokken i virksomheten og sørge for at virksomheten har et robust mobilteknologisk fundament som muliggjør nye digitale måter å jobbe på. Det er IT-avdelingens ansvar å implementere, skalere og kontinuerlig støtte ulike nye digitale arbeidsmåter og ideer som er født ut av virksomheten. Kort fortalt må IT-avdelingen få på plass rutiner og prosesser for å administrere logistikk, administrasjon og sikkerhet rundt mobile enheter – og det for tusenvis av ansatte med mobile enheter som sine viktigste arbeidsverktøy.

New call-to-action

Author

Techstep