april 14, 2022

Ny avtale med innovativ storaktør i bygg og anlegg

HeidelbergCement Norway satser stort på å være et foregangsselskap på digitale verktøy og prosesser innen bygg og anlegg. Nå skal Techstep forsyne konsernet med telefoner og administrasjonsverktøy til de rundt tusen ansatte i Norge.

Ny avtale med innovativ storaktør i bygg og anlegg

Hver dag bruker utallige bygge- og anleggsprosjekter over det meste av kloden ferdigblandet betong.

Å produsere sement, få den blandet til betong, og deretter distribuert så skånsomt som mulig, er en komplisert og ressurskrevende prosess. Derfor satser HeidelbergCement, som gjennom sin 150 år lange historie har bygget seg opp til å være en av verdens største produsenter av byggematerialer, tungt på å skape digital innovasjon og utvikling sammen med sine kunder og partnere.

New call-to-action
Selskapets arbeid med å bli et «industrielt teknologiselskap» innebærer satsing på løsninger som forenkler prosesser, øker sikkerheten for de ansatte, og styrker bærekraftsarbeidet. Det har for eksempel gitt seg utslag i HConnect, HeidelbergCements egen suite av digitale verktøy, utviklet for å løse kundenes største hodepiner.

Ett element av denne løsningen er for eksempel systemet OnSite, som blant annet har en app kundene kan bruke til å følge med på betongleveranser i sanntid. Når denne allerede brukes i åtte land av over 14 000 aktive månedlige brukere, har dette gitt mer effektiv organisering av byggeplassen, mindre svinn av ferdig blandet betong og sterkere bunnlinjer gjennom bedret tilfang av data og sanntidsinformasjon.

Enklere hverdag for tusen ansatte

Nå skal Techstep gjøre det enklere for HeidelbergCement å ta dette arbeidet videre også i Norge: Gjennom en ny avtale tar HeidelbergCement i bruk vårt verktøy SmartDevice på telefonene til rundt tusen ansatte i Norge.

SmartDevice er verktøyet som Techsteps kunder bruker for å håndtere hele livssyklusen til bedriftens mobile enheter. Den har en online nettbutikk, og en selvbetjeningsportal som både sluttbrukere og administratorer bruker til å håndtere mobilrelaterte oppgaver. Selskapet går samtidig over til å få telefoner levert som en tjeneste med en fast, månedlig kostnad istedenfor en stor up-front investering.

Med SmartDevice vil HeidelbergCement Norway også få lavere IT-kostnader og kompleksitet, samtidig som mobilholdet blir tryggere og mer bærekraftig gjennom sikre rutiner for gjenbruk, reparasjon eller resirkulering av brukt mobilutstyr.

Viktig for videre arbeid

– Techsteps kjerneprodukter gir kundene viktige fordeler: De sikrer seg mobilenheter til en lavere pris gjennom en tjenestemodell, og de gjør de ansatte i stand til å håndtere valg og bruk av mobiltelefon gjennom en selvbetjeningsportal som kutter veldig mye administrasjon for bedriften, sier Gunnar Aasen, Chief Revenue Officer i Techstep.

– Dette blir dermed et grunnlag for kundenes videre, interne arbeid med å bruke mobilteknologi til å forbedre arbeidshverdagen for sine ansatte, sier han.

Aasen kan fortelle at kontrakten har en samlet verdi på rundt 8 millioner kroner over to år, hvorav Techsteps egen programvare er estimert til å utgjøre 588.000 kroner. Her kan du lese mer om SmartDevice
Digitalisering i bygg og anleggsbransjen

Author

Techstep