februar 15, 2022

Nye verktøy for et arbeidsliv i endring

75 prosent ønsker å ha frihet til å jobbe fra hvor som helst, og 85 prosent mener at teknologi er essensielt for å gjøre dette mulig. Alle generasjoner arbeidstakere ønsker friheten til å kunne jobbe fra hvor som helst.

Nye verktøy for et arbeidsliv i endring

På to år er mye snudd opp-ned i arbeidslivet: For eksempel setter arbeidstakere i alle aldre nå mer pris på fleksibel arbeidsteknologi enn på fancy lokaler, viser en internasjonal undersøkelse fra Jabra.

Sitter du akkurat nå i bedriftens smakfullt innredede forretningslokaler og lurer på hvorfor dere ikke har fått inn flere gode kandidater til stillingen dere har lyst ut?
Kanskje en undersøkelse fra Jabra, en verdensledende produsent av lyd- og videoutstyr, kan kaste lys over søknadstørken: 8 av 10 kunnskapsarbeidere vil heller jobbe for et selskap som har fleksible arbeidsordninger fremfor et som har fancy hovedkontor.

Teknologien betyr mer

75 prosent av dem ønsker nemlig å ha frihet til å jobbe fra hvor som helst, og 85 prosent mener at teknologi er essensielt for å gjøre dette mulig. Det kanskje mest oppsiktsvekkende ved denne delen av Jabras undersøkelse, er at svaret er det samme uansett alder: Alle generasjoner arbeidstakere ønsker friheten til å kunne jobbe fra hvor som helst.

– I kampen om talentene kommer teknologi til å bli et viktigere spørsmål enn virksomhetens fysiske omgivelser, heter det i Jabras undersøkelse.

Undersøkelsen viser også at mer enn annenhver ansatt ønsker teknologi som er personlig dedikert til dem, og som de kan ta med seg overalt hvor de ønsker å jobbe, og mer enn to av tre foretrekker at arbeidsgiveren velger ut og forsyner dem med den teknologien – for å skape en felles og lik hybrid arbeidsopplevelse for alle de ansatte i bedriften.

Smart mobile løsninger for smarte bedrifter

Fleksibel infrastruktur

Ønsket om at arbeidsgiver skal ta ansvar, er kanskje ikke så rart – det er flere krevende og delvis motstridende oppgaver teknologien skal oppfylle. Ikke bare ønsker de ansatte at teknologien skal kunne bringe dem sammen når de er langt unna hverandre, den skal samtidig også gjøre det mulig for dem å arbeide konsentrert når de sitter i samme rom.

– Bedrifter bør vurdere fleksibel infrastruktur som gjør det mulig både for den enkelte å fokusere og for grupper å samarbeide. Det kan kreve personlig teknologi som støyreduserende hodetelefoner slik at det blir lettere å konsentrere seg i åpne landskap, og smarte audio- og videoløsninger som kan bringe grupper sammen på tvers av lokasjoner, sier Jabra i undersøkelsen.

Men kontoret har fortsatt en rolle å spille og en funksjon å fylle. Yngre ansatte – gjerne de som er tidlig i karrieren og ennå ikke har et nettverk av nevneverdig størrelse hverken i eller utenfor bedriften – ønsker seg i større grad ut av hjemmekontoret, i hvert fall av og til. Eldre ansatte – som er kommet lengre i karrieren og kanskje føler seg tryggere på sine relasjoner i organisasjonen – ser derimot ikke ut til å føle et like stort behov for igjen å ta fatt på dagpendlingen.

Working smart

En stor lederutfordring

– Hybridjobbing er en av de største ledelsesutfordringene i moderne tid. Tre av fire kunnskapsarbeidere er usikre på hvordan en slik hybrid fremtid vil slå ut for dem, men dette skyldes i stor grad et spørsmål om lederskap og kommunikasjonsutfordringer.

Her er det et paradoks at ansatte både ønsker seg klare retningslinjer for hva selskapet vil akseptere innen hybridjobbing, samtidig som de ønsker seg stor grad av fleksibilitet og tillit til at de utfører jobben og arbeidsoppgavene sine.

– Kunnskapsarbeidere ønsker seg generelt sett ledere som evner å vurdere dem basert på kvaliteten på det de produserer, ikke på hvor mye tid de tilbringer på kontoret. Ledere bør derfor fokusere på å gi de ansatte verktøy og arbeidsrom som gjør det mulig for dem å være mest mulig produktive, sier Jabra om hva undersøkelsen forteller dem om hvordan bedrifter bør prioritere fremover.

New call-to-action

Amina Loukili Kristensen Author

Amina Loukili Kristensen

Marketing Manager Norway