april 20, 2022

Slik blir smarttelefoner effektiviserende for bedriften uten for mye administrasjon

Vår SmartDevice løsning gjør det enklere for din bedrift å utnytte alt det gode smarttelefoner kan gjøre, og DU slipper tidkrevende, administrativt arbeid!

Slik blir smarttelefoner effektiviserende for bedriften uten for mye administrasjon

Ansatte kan rett og slett bli smartere og mer effektive av å ha en datamaskin i lommen.

Siden smarttelefonene ble vanlige, har de fleste av oss gått fra å glede seg over hver nye oppgave som kan utføres med mobiltelefonen, til å bli irritert av prosesser som burde vært løst enklere og bedre med en mobil.

Men noe som absolutt burde være enklere, er det å ha en smarttelefon til å begynne med. Vi i Techstep har derfor spesialisert oss på alt som må håndteres for at en bedrift skal kunne holde sine ansatte utstyrt med mobiltelefoner. Våre løsning SmartDevice frigir tid, kutter kostnader og øker effektiviteten, uten at bedriften må dedikere ressurser til kjedelige, administrative oppgaver.

Det er neppe noe stort problem for bedrifter med to, ti eller førti mobiler, men for bedrifter som har 100, 10.000 eller flere, er det veldig mange personer og gjøremål involvert: De må opprettholde én felles mobilpolicy for alle ansatte, bidra positivt til bedriftens bærekraftsarbeid, holde full oversikt over mobiltelefonene fra anskaffelse til avhending, og de må aller helst gjøre dette så enkelt og smertefritt som mulig for de ansatte.

New call-to-action

La oss se litt på hvem som får en enklere hverdag når virksomheten tar i bruk SmartDevice:


I mange bedrifter står IT-avdelingen for all logistikk – de deler ut nye enheter, mottar og sender dem til reparasjon ved behov, og holder oversikt over hvor gammel hver enkelt enhet er. SmartDevice gir de ansatte tilgang til en selvbetjeningsportal slik at de kan utføre dette selv, og IT-avdelingen får all nødvendig informasjon samlet i et oversiktlig dashboard. For ikke å forglemme hvor mye enklere det blir å on- og offboarde nyansatte!

HR-direktøren passer gjerne på at alle ansatte skal ha klare retningslinjer for hva de kan og ikke kan gjøre med mobiltelefonene sine, og jobben til HR kan dessuten bli enklere hvis bedriften er kjent for å ha en rettferdig og moderne policy på IKT- og mobilutstyr. Med SmartDevice blir det enkelt både å definere én felles mobilpolicy og en standardmodell eller to, for så å la de ansatte selv betale mellomlegg dersom de ønsker en mer avansert modell. 

Økonomiavdelingen liker at kostnadene ikke løper løpsk. SmartDevice gjør det enkelt å automatisere lønnstrekk for ansatte som har benyttet seg av HR-direktørens tilbud om å legge noe imellom for en fetere telefon. For Techsteps kunder i Norge kan løsningen dessuten automatisere trekk for eventuelle private utgifter som den ansatte kan ha betalt over mobiltelefonregningen

Én oppgave for bedriftens Bærekraftsansvarlig er ofte å finne prosesser, rutiner eller forhold som kan gjøre driften mer bærekraftig. Da hjelper det ikke å ha gammelt utstyr liggende å støve ned i skuffer eller skap! Tiltak kan være å bidra til lavere CO2-utslipp, bedre livssyklushåndtering av utstyret, eller bedre reparasjons- og serviceprosedyrer. SmartDevice gjør alt dette for å redusere bedriftens samlede miljøavtrykk, samtidig som vi har avtaler og rutiner som sikrer lengre samlet levetid på bedriftens mobilutstyr.

Også Digitaliseringsansvarlig får en mye enklere jobb når det lett å holde alle ansatte med oppdatert og topp moderne utstyr. På den måten kan SmartDevice gjøre veien kortere til å utnytte moderne programvare og/eller tilknyttet teknologi på en bedre måte – og dermed bidra til selskapets effektivitet og bunnlinje.

Noen steder blir Innkjøpsdirektøren stjerna når han eller hun skaffer aller billigst utstyr, andre steder handler det om å se helhetlig på hvordan innkjøp kan redusere bedriftens samlede kostnader. I tillegg til at SmartDevice effektiviserer tidsbruken og forenkle hverdagen for alle yrkesgruppene vi hittil har sett på, gjør løsningen at bedriften kan anskaffe telefoner som en tjeneste heller enn å kjøpe dem i bulk. Dermed flyttes de fra investeringsbudsjettet og over på drift – noe som kan være viktig for mange bedrifter.

Som du ser, gjør SmartDevice det enklere å ha full oversikt over et stort antall mobiltelefoner uten at det hemmer organisasjonen. Det bidrar til å redusere bedriftens samlede IKT-kostnader, og rydder veien for at dine ansatte kan ha en enklere, mer produktiv og mer lystbetont hverdag.

Les mer om SmartDevice

Author

Techstep