oktober 7, 2022

Slik kan bedriften gjøre IT-support mer effektiv – og jobbe mer strategisk med smarttelefoner

Mange IT-avdelinger bruker veldig mye tid på rutinemessige oppgaver, og det er risikabelt i dagens arbeidsmarked. Gartner anbefaler fire offensive strategier for å skaffe og beholde de beste talentene.

Slik kan bedriften gjøre IT-support mer effektiv – og jobbe mer strategisk med smarttelefoner

I mange bedrifter er det IT-avdelingen som håndterer alt som har med smarttelefoner å gjøre: Oppsett og distribusjon av nye enheter. Feilsøking. Reparasjoner. Drift av helpdesk. Å sørge for at programvare og enheter alltid er beskyttet og oppdaterte. Følge med på lipsløpet til hver enkelt mobilenhet – og vite hvor de er til enhver tid.

Alt dette er naturligvis viktige oppgaver, og det kan til og med hende at IT-avdelingen din er veldig flinke til det. Men ett spørsmål gjenstår: Er det strategisk riktig for din bedrift å bruke IT-ressurser på denne måten? Eller sagt på en annen måte, hvor strategisk kan IT-avdelingen evne å være for bedriften dersom de må bruke store deler av oppmerksomheten på denne typen oppgaver? Og gjøre dette enklere for dere å beholde de bester talentene i et arbeidsmarked hvor – som Gartner sier det – «Aggressive konkurrenter med åpne lommebøker frir til dine jobbkandidater og beste ansatte»?

New call-to-action

Strategiske grep for å tiltrekke seg talent  

I en nylig publisert artikkel, 4 Bold Strategies to Disrupt Compensation Competition in the New Talent Landscape, hvor de anbefaler følgende:

1. Gi betydelige <sign on>-bonuser (samtidig som du bryter forbindelsen mellom lønn og arbeidssted). 
2. Gi de ansatte mer fritid, slik at de kan få en bedre balanse mellom arbeid og privatliv. 
3. Invester i de ansattes ambisjoner om karriere, utvikling og stabilitet.  
4. Vær åpne for å ansette kandidater med bakgrunn utenom det vanlig. 

Selv om disse strategiene kan virke enten dyre, tidkrevende eller begge deler, er punkt nummer to faktisk relativt enkelt å oppnå: For de ansatte i IT-avdelingen er det betydelige fordeler knyttet til å benytte seg av tjenesteleverandører for alt eller deler av arbeidet vi nevnte i første avsnitt. Dette vil gjøre IT-folkene i stand til å jobbe mer strategisk, og det vil faktisk også lette arbeidet til andre i organisasjonen. 

Fire måter å frigjøre tid på

La oss ta en titt på fire prosesser for optimalisert håndtering og administrasjon av smarttelefoner, som samtidig vil gjøre livet enklere for IT-folkene dine:

  • Abonnementshåndtering: En selvbetjent portal der mobilabonnementer kan endres, overføres, avsluttes eller opprettes. Denne konsoliderer alle administrative oppgaver knyttet til mobiladministrasjon (abonnementer og livssyklus) samtidig som det reduserer risikoen for at selskapet betaler for mye for mobilabonnementer.   

  • Effektiv reparasjoner: Når en smarttelefon skal repareres, går den ansatte inn på selvbetjeningsportalen og bestiller en «byttetelefon». Dertter får de en tilsvarende eller identisk erstatningstelefon i posten, før de så returnerer den gamle enheten til service. 

  • Ikke-personlige enheter: Noen ganger er det nyttig å ha smarttelefoner som er knyttet til en avdeling i stedet for til en ansatt. En helhetlig ende-til-ende-løsning gjør det langt mindre krevende å sette opp, administrere og vedlikeholde slike ikke-personlige enheter. 

  • Sikker resirkulering: Når en enhet kasseres eller erstattes, nullstiller de ansatte sine mobile enheter og returnerer dem, hvorpå enheten slettes på en trygg og sertifisert måte. Selskapet kan da ha full tillit til at hver eneste enhet avslutter sin livssyklus i selskapet på en trygg måte, samtidig som den kan gå videre til et nytt liv i bruktmarkedet. 

Bruk smarttelefoner og IT strategisk 

Men fordi det er mulig å administrere smarttelefoner på en mer effektiv måte, betyr det at de som ikke gjør det faktisk har kostnader som deres konkurrenter slipper.

Supply Chain 24/7 har til og med beregnet at risikoen, kostnadene og utfordringene som disse enhetene påfører organisasjonen din – altså alle de indirekte kostnadene – kan utgjøre så mye som 90 % av de totale eierskapskostnadene (såkalt TCO, etter Total Cost of Ownership). Dette betyr at det å håndtere smarttelefoner «på gamlemåten» kan koste bedriften din ni ganger kjøpsprisen.

Techstep Lifecycle gjør at IT-sjefen kan overlate flere rutineoppgaver til brukerne selv. Gjennom en portal kan de logge seg på for å bestille service eller reparasjoner, foreta endringer i dataplanen sin, sjekke gjenværende «levetid» på enheten, eller til og med bestemme modell og funksjonalitet på sin nye telefon dersom det skulle vise seg nødvendig å erstatte den.

Lifecycle gir IT-sjefen fullstendig oversikt over de viktigste parametrene ved bedriftens mobile enheter gjennom et nyttig dashbord. Dette gir oppdatert oversikt over informasjon som versjon av operativsystemet, samt enhetens status og alder – både på aggregert og individuelt nivå, og alltid i tråd med relevante personvernregler.

Bruk ressursene dine bedre 

Vi i Techstep er overbevist om at kjedelige rutinejobber ikke gjør det enklere for en bedrift å holde på sine beste ansatte. Gitt hvordan arbeidsmarkedet for dyktige IT-folk ser ut i våre dager, er det en langt bedre idé å få IT-medarbeiderne til å jobbe mest mulig med oppgaver som er stimulerende og givende – og forhåpentligvis av strategisk betydning.

Techstep Lifecycle er en enkel og effektiv måte å realisere de fire innledningsvis nevnte anbefalingene og frigjøre tid for IT-staben. Da vil ikke IT-folkene dine risikere å bli «flaskehalser» for prosesser som foregår andre steder i organisasjonen, og det vil trolig forbedre medarbeidertilfredsheten i IT-avdelingen.

Når IT-sjefen kan være trygg på at selskapets mobile enheter administreres sikkert og profesjonelt, er det mye lettere å se helheten og delta i selskapets utvikling på en mer strategisk måte. Dette er derfor den typen løsning som både gjør IT-sjefen mer populær og også en langt bedre utstyrt bidragsyter i arbeidet med å bringe din bedrift til neste nivå. Og det er også nettopp en slik IT-sjef de beste talentene i bransjen har lyst til å jobbe for!

New call-to-action

John Olve Andersen Author

John Olve Andersen

John Olve er Director of Product Innovation i Techstep.