oktober 7, 2022

Dette gir CFO bedre kontroll over bedriftens mobilkostnader

En god økonomidirektør holder øye med selskapets kostnader, men skal ikke behøve å kontrollere ansattes telefonregninger. Det finnes langt enklere måter ha kontroll på kostnadene for bedriftens mobilitetsløsninger.

Dette gir CFO bedre kontroll over bedriftens mobilkostnader

Hvis du ikke har full oversikt over kostnadene som kan oppstå i løpet av en smarttelefons levetid, kan det bli riktig dyrt å holde den i sving. Og i en bedrift med hundrevis eller tusenvis av denne typen enheter, er det tilnærmet umulig å ha en slik oversikt uten hjelp fra en moderne, digital løsning.

Her må økonomidirektøren på banen. Det er slutt på den tiden da direktører og mellomledere – og da minst av alt i økonomifunksjonen – kunne tillate seg å tenke «dette får IT-avdelingen ta seg av», hver gang de ser ordene «digitalt» eller «internett».

I Gartners studie Top Priorities for Finance Leaders in 2022 sa 64 prosent av de spurte finansdirektørene at de hadde vært «sterkt involvert» i å gjøre selskapet mer digitalt. Det er med andre ord ingen grunn for en kompetent finansdirektør å vente på at IT-avdelingen skal ta initiativ.

New call-to-action

Tre viktige fordeler

La oss ta en titt på bare noen av fordelene en finansdirektør vil kunne se i en teknologisk løsning som Techstep Lifecycle for å holde seg oppdatert på hva smarttelefonene koster bedriften:

Modelloppdateringer: Techstep Lifecycle gjør det enkelt å automatisere fradrag i lønn for ansatte som oppgraderer telefonen sin (utover selskapets standardmodell) til en mer avansert versjon – mot selv å dekke kostnadsforskjellen.

Tidstapet: Hvis en av de ansatte får sin smarttelefon ødelagt, kan det medføre kostnader for selskapet om hen må gå uten – selv om noen av dem kan være usynlige. Dette kan unngås ved å ha en effektiv løsning som raskt reparerer og erstatter ødelagte smarttelefoner.

Kostnadskontroll: Arbeidsgiver vil neppe dekke alle private utgifter som de ansatte har, uansett om det er av kostnads- eller skattemessige årsaker. Kostnadene ved å håndheve slike retningslinjer kan imidlertid være henimot uoverkommelige uten et helhetlig system som Techstep Lifecycle.

Hvordan digitale systemer lykkes

Der manuelle rutiner stjeler tid og kan være en stor «moraldreper» for arbeiderne som utfører dem, vil egnede digitale systemer automatisere prosesser og gi bedriften bedre kontroll. Gartners studie påpeker flere viktige suksesskriterier for et digitalt system, og Techstep Lifecycle leverer på disse punktene:

  • Det er et digitalt verktøy som fungerer for hele organisasjonen (heller enn som en silobasert løsning) 
  • Det skaper en enhetlig policy for databehandling og personvern 
  • Det skalerer godt og forenkler arbeidet med smarttelefoner dramatisk, uavhengig av om selskapet har tusen eller titusener av smarttelefoner
  • Det er en skybasert løsning som standardiserer og effektiviserer eksisterende prosesser

Gartner påpeker også at et økende antall moderne organisasjoner nå erstatter manuelle operasjoner og oppgaver med automatiserte prosesser, men dette fordrer at økonomiavdelingen evner å støtte disse digitale initiativene. I denne forbindelse er Techstep Lifecycle et enkelt, lønnsomt og effektivt skritt å ta – både for økonomiavdelingen og for selskapet for øvrig.

Kom skjulte kostnader til livs

En annen grunn til å bruke en digital løsning til å kutte kostnader, er at det effektiviserer de underliggende prosessene. En studie formidlet av Supply Chain 24/7 viste at de direkte kostnadene knyttet til kjøp av telefonen (maskinvare, tilbehør, programvare, implementering og opplæring) bare utgjør 10 % av de totale eierkostnadene (TCO).

Dette betyr at de indirekte kostnadene – de løsninger som Techstep Lifecycle hjelper deg med å unngå – kan utgjøre opptil 90 % av TCO. Selv om slike kostnader kanskje ikke er lett synlige i regnskapet eller kvartalsrapportene dine, er det liten grunn til å stille seg likegyldig til dem: Dette er kostnader som dine mer effektive konkurrenter slipper, og de utgjør derfor en (potensielt kostbar) ulempe for din bedrift.

Mer effektive prosesser – av den typen dere kan oppnå ved å implementere en løsning fra en betrodd bransjeekspert – kan hjelpe bedriften med å realisere økonomiske gevinster på dette området.

New call-to-action

John Olve Andersen Author

John Olve Andersen

John Olve er Director of Product Innovation i Techstep.